Saturday, August 22, 2009

PLANETARNA UMETNOST


Miroljub Todorović


(Fragmenti o mejl-artu)

Neposredno prenošenje ideja sredstvima i instrumentima međuljudskog saobraćaja.

*

Komunikacija - garant postojanja.

*

Pošta - posrednik, a ponekad i saučesnik u širenju umetničkih poruka.

*

Kreacija - sam čin opštenja.

*

Ideja i poruka: da, ali često i objekat određene plastičke forme i estetske prirode.

*

Bez estetskih, tematskih i nacionalnih ograda.

*

Imanentna pravila funkcionisanja mejl-arta.

*

Novi mediji - nove umetničke forme.

*

Ne samo drugačiji oblik umetničke komunikacije.

*

Deprofesionalizacija i dekomercijalizacija umetnosti.

*

Novi umetnički senzibilitet nikao van domena i prostora poznatih, tradicionalnih likovnih grana.

*

Drugačiji načini poimanja sadržaja i značenja bića umetnosti.

*

Promenjena funkcija umetničkih artefakata.

*

Spoj umetničkog izraza sa mogućnostima masovnih medija.

*

Zarazna kreativna energija mejl-arta.

*

Da li samo umetnički hibrid?

*

Eksperiment u samom biću umetnosti.

*

U kojoj meri priroda pošiljke može postaviti granice (ograničenja) u stvaralačkom radu mejl-artiste?

*

Možemo li i smemo li umetničke fenomene određivati samo po njihovom položaju i ulozi u društvu?

*

Izmenjen način doživljaja u umetnosti.

*

U prvi plan teorijskog razmatranja i analize sve više stavljati imanentnu poetiku mejl-arta.

*

Izoštreni mehanizmi estetske percepcije.

*

Vreme je da postepeno napuštamo i ostavimo istoriji jednostavnu i jednosmernu definiciju mejl-arta pomoću tehničkih karakteristika, sredstava i načina rasprostiranja.

*

Izvor razumevanja i sporazumevanja, akcije i imaginacije.

*

Stalno proširivanje eksperimentalnog vidokruga.

*

Umetnost zadovoljstva i otkrivanja.

(Ken Fridman)

*

Aktiviranje same strukture medija.

*

Još jednom razmotriti prirodu komunikacije.

*

Radikalno prevrednovanje temeljnih postavki umetnosti.

*

Baštineći istorijsku avangardu, prvenstveno dadaizam, mejl-art je izrastao u sasvim novu umetničku disciplinu.

*

Traganje za posebnim oblicima komunikacije.

*

Mogućnost kodifikovanja vizuelnih i gestualnih znakova.

*

Lepota je informacija.

(Lotman)

*

U biću mejl-arta: novi izvori, drugačija merila.

*

Oslobađanje imaginativnih potencijala i semantičko bogatstvo poruka.

*

Akcija kao značenjski gest.

*

Zavisnost međuljudske komunikacije od predmeta i posrednika.

*

Tumačenje značenja i značaja divergentnih prostora eksperimenta i istraživačkih zahvata u mejl-artu.

*

Poimanje sveta kroz igru i imaginaciju.

*

Komunikativni artefakti - izvor estetskih informacija.

*

Osećanje kolektivnog duha u netvorku i blago potiskivanje individualne umetničke egzistencije.

*

Elementi planetarnog mišljenja i delovanja u ključnim preokupacijama mejl-arta.

*

Svest o mogućnostima masovne komunikacija.

*

Ključevi intermedijalne igre.

*

Da li samo metamorfoza umetnosti u mediije komuniciranja?

*

Odbacivanje površinskih i pojavnih slojeva umetnosti komunikacije komunikacije.

*

Ka skiciranju nove umetničke antropologije i kosmologije mejl-arta, njegovom čvršćem poetičkom i teorijskom utemeljenju.

*

Mogućnost semiološkog pristupa osnovnim elementima i činiocima poštanske umetnosti.

*

Denotativna ili konotativna vrednost ikoničkih segmenata u poruci.

*

Sredstva komuniciranja i njihova sopstvena unutarnja sfera i dimenzije.

*

Neprekidni eksperimentalno-istraživački dinamizam umetnika.

*

Kako se i u čemu ogleda smisao komunikacije?

*

Nesvesne strukture značenja u gestovima i porukama.

*

Nepristajanje na ustaljene i istrošene modele umetnosti.

*

Prepoznavanje stilskih karakteristika pojedinih mejl-artista.

*

Prisan doživljaj medija.

*

Spektar umetničkih postupaka i otvaranje novih eksperimentalnih i kreativnih mogućnosti u mejl-artu.

*

Specifična akcija duha i svesti, izdvojen pogled na svet, planetarno, medije i komuniciranje.

*

Divergentnost komunikacionih modela.

*

Mejl-art delo (gest, poruka, akcija), kao višeslojna, jedinstvena i neponovljiva struktura.

*

Ludistička projekcija sveta.

*

Umetnost - sredstvo komunikacije i analiza komunikativnih mehanizama.

*

Pokušati sa definisanjem jasnijih granica između mejl-arta i drugih umetničkih disciplina.

*

Moć informacije i oblik upotrebljenog medija.

*

Modifikovanje estetskog predmeta u poštanskoj komunikaciji.

*

Problemi semiologije vizuelnih znakova.

*

Radikalni motivi i metodi umetničkog ponašanja u Mejl-artu.

*

Nedovoljna estetizacija komunikacionih medija.

*

Višestruko asocijativno intenziviranje vizuelnih poruka.

*

Mejl-art jedna od akcionih disciplina duha.

*

Umetnik i umetnost na samom izvoru umetnosti.

*

Kreiranje slobode u neosvešćenom svetu. Bitka između komunikacije i haosa.

*

Uloga jezika i jezičkih elemenata u gradnji estetske strukture mejl-arta.

*

Kako zaobići sisteme?

*

Ambivalentni odnos prema komunšicvonoj građi.

*

Mesto i uloga kreativnih komponenata u medijumu komuniciranja.

*

Planetarna igra i eksplozija umetničkih avangardi.

*

Da li bi svet bio svet bez komunikacije?

*

Potrošljivost, ironičnost, samoizvornost, dekonstrukcijska metafizičnost – paradoksi mejl-arta.

*

Neomeđeni prostori istraživanja.

*

Oblikovanje perceptivne strukture za prijem i dešifrovanje poruka.

*

Da li samo umetnost komunikacije?

*

Težnja za polemičkim sukobom sa svetom u kome se egzistira.

*

Transformacija predmeta istraživanja umetnosti.

*

Pored komunikacione i ludičke insistirati na imaginativnoj i spoznajnoj dimenziji mejl-arta.

*

Kritički naboj i estetska provokacija.

*

Oslobađajuća moć stvaralačkih energija.

*

Komunikativna aktivnost i traganje za pravima estetskim vrednostima.

*

Ne umetnost na rubu umetnosti, već umetnost u oku i duhu umetnosti.

(Objavljeno u knjizi Planetarna kultura, Beograd, 1995)


No comments:

Post a Comment