Friday, August 14, 2009

Otkriće neoavangarde


Andrej Tišma


(Izložba „Ruska neoavangarda“ u Galeriji „Most“ KPZ Vojvodine u Novom Sadu)

Beogradski avangardni pesnik i teoretičar, osnivač umetničkog pokreta signalizma Miroljub Todorović priredio je u novosadskoj Galeriji „Most“ Kulturno–prosvetne zajednice Vojvodine izložbu pod nazivom „Ruska neoavangarda“. Na ovoj izložbi, koja se održava u okviru manifestacije „Dositejevi dani“ predstavljena su trideset i dva autora iz Moskve, Kalinjingrada, Sankt Petersburga, Jejska, Kaluge, Kamerova i Tambova. Njihove radove Todorović je prikupljao godinama kroz saradnju u časopisu „Signal“, koji izdaje i uređuje.

U poslednjoj deceniji u Rusiji su sve prisutnija intermedijalna istraživanja u oblasti književnosti i likovne umetnosti. Mnoga od njih se zasnivaju na tradiciji ruske istorijske avangarde iz prvih decenija ovoga veka: konstruktivizma, futurizma, zauma, i njihovih aktera Hlebnjikova, Kručoniha, Maljeviča, Tatljina. Ovaj neoavangardni pokret odvijao se u senci zvanične sovjetske umetnosti i u svet stizao jedino putem pošte, kroz oblike mejl-art stvaralaštva. Misija „Signala“ i Todorovića u njihovom prikupljanju, povremenom objavljivanju i teorijskom tumačenju rezultirala je postavkom koja nam daje bogatu sliku dešavanja na toj eksperimentalnoj ruskoj sceni.

Većina ruskih autora služi se slovnim znacima i pismom kao likovnim materijalom, stvarajući vizuelnu i konkretnu poeziju. U formi kaligrafije, kolaža, štampanih ideograma ili automatskog pisma ovi autori iskazuju bogate slojeve značenja i ekspresije. Među njima ističu se Sergej Segaj, Andrej Tozik Kirilov, Vladimir Tolstov, Andrej Kolosov, Ariadna Bondareva i Aleksandar Gluščenko.

Dimitrij Bulatov, koji je na ovoj izložbi najzastupljeniji radi eksperimente u više oblasti. Uz slovne intervencije, on se bavi istraživanjem u oblasti kseroks grafike i kolaža, kao i postavljanjem slovnih objekata u eksterijeru, što dokumentuje fotografijom. Autori Denis Tarasov i Vladimir Fedotov rade kompjuterima: prvi izlaže grafike u boji, a drugoga zanima generisanje fraktalnih formula i njihovo inkorporisanje u sliku. Sasvim konceptualno, kroz tekst ispisan mašinom radi Igor Davlešin.

Ova izložba ruske neoavangarde otkriće je za našu sredinu, jer smo do sada imali malo informacija o dešavanjima na tamošnjoj eksperimentalnoj umetničkoj sceni. Međutim ona će svakako biti otkriće i za same ruske autore, koji su ovom postavkom prvi put međusobno povezani u ovolikom broju, i biće podsticaj za njihove dalje istraživačke poduhvate.

(Objavljeno u listu „Dnevnik“, 3. X 1998).
Prvi put objavljeno: 1998-10-03
Na Rastku objavljeno: 2008-01-01
Datum poslednje izmene: 2008-02-07 18:41:05


No comments:

Post a Comment