Friday, August 14, 2009

SIGNALIZAM – BIBLIOGRAFIJA

 

Nastavak bibliografije signalizma objavljene u časopisu Signal broj 13 – 14, 1996; 15 – 16 – 17, 1997; 18, 1998; 19 – 20, 1999 i 21, 2000.

1561. Signal no. 21, Beograd, 2000.

1562. Žarko Đurović: Svijet signalizma, Interpres, Beograd, 2002.

1563. Signalistička utopija (zbornik), Signal, Beograd, 2002.

1564. Svetislav Basara: Signalizam, Reč mladih, 1. I 1977, str. 5.

1565. Jaroslav Supek: Vizualizacija teksta – vizuelna poezija, Mostovi, XXIX 153-154-155, 1998, str. 138-144.

1566. Zvonko Sarić: Szignalizmus es mail-art, Orbis, IV, 1, 1999, 68-69.

1567. Miško Šuvaković: Signalizam, u Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950, Beograd - Novi Sad, 1999, 305.

1568. Zvonko Sarić: Jezik slike, Orbis, V, 4, 1999, 119-120, 2000.

1569. Dobrica Kamperelić: Bibliomantijom do jedinstvene knjige eseja, Glasnik, VI, 9, 2000, 526-527, Podgorica.

1570. Dragoljub Stojadinović: Šatro stihovi. Večernje novosti, XLVII, 13. IV 2000, 18.

1571. Zvonko Sarić: Poezija bez cvetnih motiva, Orbis, V, 1-2, 2000, 87-88.

1572. Žarko Đurović: Paradoks i ironija. Ulaznica, XXXIV , 169, februar 2000, 64-66.

1573. Andrej Tišma: Elektronska umetnost i Internet, Signal no. 21, 2000, 3-9.

1574. Ilija Bakić, Zvonko Sarić: Lakim korakom u svim smerovima, Signal no. 21, 2000, 10-11.

1575. Dobrica Kamperelić: Signalističko čedo u obzorju novog milenijuma, Signal no 21, 2000, 12.

1576. Jaroslav Supek: Signal art, Signal no. 21, 2000, 13-16.

1577. Dobrica Kamperelić: Novi signalističi izdanci. Signal no. 21, 2000, 17-18.

1578. Draginja Ramadanski: Let iznad šarene strane, Signal no. 21, 2000, 19-20.

1579. Dobrica Kamperelić: Miroljub Filipović Filimir, Signal no. 21, 2000, 32.

1580. Dr Klaus Groh: Signalismus; mehr-als ein-ismus, Signal no. 21, 2000, 36.

1581. Dr Klaus Groh: Statement: Klaus Groh Die Poesie, Signal no. 21, 2000, 48.

1582. Draginja Urošević: Existence as glitering. Signal no. 21, 2000, 51.

1583. Tanja Kragujević: Hypnotised uncertainty, Signal no. 21, 2000, 52-53.

1584. Miroljub Todorović: Third millenium spirituality, Signal no. 21,2000, 59.

1585. Gillo Dorfles: Michele Perfetti: Before ihe word, beyond the image, Signal no. 21,2000, 62.

1586. Clemente Padin: Edgardo Antonio Vigo: Aspiration to Freedom, Signal no. 21,2000,64-65.

1587. Luka Prošić: Tajne signalizma. Signal no. 21, 2000, 72-74.

1588. Dobrica Kamperelić: Jedinstvena knjiga eseja, Signal no. 21, 2000, 75.

1589. Bogić Rakočević: Studiozno promišljanje, Signal ne. 21, 2000, 76.

1590. Anonim: Signalizam - bibliografija, Signal no. 2l, 2000, 77-79.

1591. Rene Huyghe: Dialog avec visible (Dijalog s vidljivim). Signal no. 21, 2000, 80-82.

1592. Rene Huyghe: Znak oslobađa misao. Signal no. 21, 2000, 82-83.

1593. Eugenio Miccini, Michele Perfetti: Vizuelna poezija, Signal no. 21, 2000, 84.

1594. Lucia Marcucci: Vizuelna poezija. Signal no. 21, 2000, 85.

1595. D(ušan) V(idaković): Signal, Nedeljni Dnevnik, IV, 168-169, 28. IV - 5. V 2000, 33.

1596. N. P-j.: Signal, Dnevnik, 10. V 2000, 18.

l597.Ananim: Nagrada Fonda „TodorManojlović"za 1998. godinu, Ulaznica, XXXIV, 170, april 2000, 67-68.

1598. M(ića) C(vijetić): Signalistička mapa sveta, Borba, LXXVIII, 139, 18. IV 2000.

1599. A. Cvijić: Obnavljanje jezika. Politika, 29. V 2000, 25.

1600. Miroljub Todorović: Žarko Đurović i signalizam. Stvaranje, LV, 1-5, 2000, 163-169.

1601. Vasilije Radikić: Ključevi signalističkepoetike. Politika, XCVII, 31121, 17. VI 2000, 24.

1602. Jaroslav Supek: Signalizam u Odžacima, Žiroskop, I, 5, 2000, 7.

1603. Z. K(rstanović): Umetnost na struju. Ekspres, 19. VI 2000, 8.

1604. Radovan Popović: Ožiljci i opomene (M. Stojkin očito književni pseudonim), Politika, 31. VII 2000, 22.

1605. Dobrica Kamperelić: Univerzalno avangardno glasilo, Bulevar, br. 023, 26. VIII 2000, 39 - 40.

1606. Žarko Đurović: Pomjeranje vokacijskih granica, Ovdje, XXXI, 379-380-381, VII –VIII -IX , 2000, 73.

1607. Mila Milosavljević: Iz knjižarskih izloga (Milivoje Pavlović: „Ključevi signalističke poetike"). Sveske, X, 54-55, septembar 2000, 162.

1608. Nikola Racković: Bibliografija signalizma, Bibliografski vjesnik, XXIX, 1, 2000, 251, Cetinje.

1609. Miloslav Šutić: Pomeranje granica pesničkog čina, u knjizi M. Todorovića Azurni san, Zrenjanin, 2000, 120-128.

1610. Moma Dimić: Knjiga višestruke nežnosti, u knjizi M. T. Vida Tek što sam otvorila poštu, Beograd, 2000, 121-122.

1611. Miloslav Šutić: Lirski signalizam, Borba, LXXVIII, 314, 9. XI 2000.

1612. Dušan Vidaković: Sve velike promene započele su u poeziji, Bulevar br. 030, 25. XI - 9. XII 2000, 36-37.

1613. A. B.: Novi signalistički izdanci, Narodne novine, 13. XI 2000.

1614. Radovan Popović: Novo u knjižarskim izlozima, Politika, 25. XII 2000, 20.

1615. A. Bukurović: Lirski signalizam, Narodne novine, 23. XI 2000, 10.

1616. Miloslav Šutić: Postmoderni lirizam, Povelja, XXX 3, decembar 2000, 125-129.

1617. M. Stojkin: Miscellaneae (Kritički i drugi zapisi), Beorama, Beograd, 2000.

2001.

1618. Moma Dimić: Knjiga višestruke nežnosti, Borba, LXXIX, 4, 4. I 2001.

1619. Mr Ljiljana Lukić: Lirski signali, Semberske novine, XXII, 418, 1-15. I 2001, 11, Bijeljina.

1620. Andrej Tišma: Kreativno dopisivanje, Dnevnik, LVIII, 19368, 7. II 2001, 15.

1621. Ilija Bakić: Rušenje sveta i jezika, Borba, LXXIX, 39, 8. II 2001.

1622. Draginja Urošević: Znak ti je ime, Književna reč, XXX, 515, 2001, 20.

1623. Miroljub Todorović: Odavno je on to zaslužio, Borba, 22. III 2001, 10.

1624. Dobrica Kamperelić: Svaštožder (Signalistički ispljuvak), Orbis, VI, 2, 2001, 53-54.

1625. Dobrica Kamperelić: Uznesenje u orbitu kompjuterske (signalističke) umetnosti, Orbis, VI, 2, 2001, 55-56.

1626. Mr Ljiljana Lukić: Književnost iz kompjutera, Semberske novine, XXII, 428, 12.

1627. Z. Radisavljević: Azurni san, Politika, 17. VIII 2001, 15.

1628. Zoran M. Mandić: Primenjena epigonika?, Dnevnik, 13. VI 2001, 15.

1629. Milivoje Pavlović: Zvučna (fonička) poezija u signalizmu, Književne novine, LII, 1035, 1-15 VI 2001, 17.

1630. D. Vidaković: Proza na „struju", Borba, LXXIX , 23, 9. VIII 2001.

1631. Milivoje Pavlović: Stvaralačka kosmogonija Miroljuba Todorovića, Zbilja (Reality), XI, 70-71-72, 2001, 28-29.

1632. Dušan Vidaković: Književnost - disciplina za dugoprugaše, Borba, LXXIX, 246, 3. IX 2001, 8. 1632a. Miroljub Todorović: Poema „Šinjel do svanuća" signaliste Zvonka Sarića..., u knjizi

Zvonka Sarića Šinjel do svanuća. Signal, Beograd, 2001, str. 79.

1633. Vladan Panković, Nikica Banić: Sagledavanje spektra duginih boja, Kadinjača, Užice, 2001, str. 159-161.

1634. Zvonko Sarić: Kritika društvenog totaliteta, Borba, LXXIX, 249, 6. IX 2001.

1635. Živan Živković: Verbalni i likovni elementi u poeziji signalizma, u: Interdisciplinarnost teorije književnosti (zbornik radova), Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2001, str. 303-307.

1636. Ljiljana Lukić: Tkanje lirskog senzibiliteta. Književne novine, LII, 1041, 1-15.IX 2001, 21.

1637. Žarko Đurović: Signalističko usmerenje, Borba, 4. X 2001.

1638. Miodrag Mrkić: Prološke varijacije o Velikoj majci, u: Goleška boginja, Beograd, 2001, str. 5-13.

1639. Dušan Matić: Pisanje i govor (Pristupna beseda u SANU), Bagdala, XLIII 450, oktobar-decembar 2001, 9-10.

1640. Milivoje Pavlović: Srpska neoavangarda (signalizam i klokotrizam), Književne novine, LII, 1043, 1-15. oktobar 2001, str. 3 i 10.

1641. K. R.: Signalizam i klokotrizam, Politika, 7. XI 2001, 16.

1642. Bogdan A. Popović: Lirika avangardnog pesnika, NIN, 2649, 4. X 2001, 40.

1643. Svetozar Radonjić Ras: Signali kao mostovi, Savremenik br. 89-90-91, 2001, 120-121.

1644. Dušan Vidakcvić: Tek što sam otvorila poštu, Napred, LVII, 2749, 12. X 2001, 5, Valjevo.

1645. Draginja Urošević: Znak ti je ime, Međaj, XXI, 50, 2001, 36.

1646. Andrej Tišma: Tvorac planete Signalije, Međaj, XXI, 50, 2001, 36-40.

1647. Dobrica Kamperelić: Gordijev čvor Miroljuba Todorovića, Međaj, XXI, 50,2001, 41-42.

1648. Ilija Bakić: U opštem jeziku. Rukovet, XLVII, 5-6-7-8, 2001, 86-87.

1649. Zlatko Romić: Sredstvo za čišćenje vijuga, Subotičke novine, 7. IX 2001, 11.

1650. Fekete J. Jozsef: Color Neon, Magyar Szo, 13. X 2001, 9.

1651. Žarko Đurović: Estetska avangarda, Dan, 111, 991, 8. XI 2001, 14.

1652. Žarko Đurović: Obogaćivanje osjećajnosti, Dan, III, 992. 9. XI 2001, 12.

1653. Žarko Đurović: Industrijski pejzaž, Dan, III. 993, 10. XI 2001, 14.

1654. Žarko Đurović: Dograđivanje sna, Dan, III. 995, 12. XI 2001. 15.

1655. Žarko Đurović: Šatrovačka poezija, Dan, III 997, 14. XI 2001, 14.

1656. Žarko Đurović: Putovanje u Zvezdaliju, Dan, III, 998, 15. XI 2001, 14.

1657. Žarko Đurović: Signalistički doživljaj sveta, Borba, LXXIX, 326, 22. XI 2001.

1658. Dr Klaus Groh: Signalizam: više od samo jednog izma, Književnost, god. XLXI, knj. CV, sv. 7-9, 2001, str. 674-675.

1659. Ilija Bakić: Ogledi o signalizmu Ljubiše Jocića, Književnost, XLXI, CV, 7-5-9, 2001

1660. Zvonko Sarić: Signalistički samizdat, Književnost, XLXI, CV. 7-8-9, 2001, 682-686.

1661. Zvonko Sarić: Signalistička utopija, Književnost, XLXI, CV, 7-8-9, 2001, 691-693.

1662. Luka Prošić: Signalizam, na početku, Književnost, XLXI. CV, 7-8-9, 2001, 693-700.

1663. Miroljub Todorović: Iz Dnevnika, Književnost, XLXI. CV, 7-8-9, 2001, 703-706.

1664. Žarko Đurović: Signalizam - umjetnost elektronskog doba, Knjiže\vost, XLXI, CV, 7-8-9, 2001, 707-712.

1665. Andrej Tišma: E-mail umetnost, Književnost, XLXI, CV, 7-8-9, 2001, 715-718.

1666. Dobrica Kamperelić: Signalizam kao krajnje otvoren i kompleksan umetnički sistem, Književnost, XLXI, CV, 7-8-9, 2001, 718-720.

1667. Dobrica Kamperelić: Začeci virusa signalizma - simptomi i sindromi, Književnost, XLXI, CV, 7-8-9, 2001, 720-722.

1668. Miodrag Mrkić: Epoha signalizma. Književnost. XLX1, CV, 7-8-9, 2001,727-729.

1669. Milivoje Pavlović: Signalizam - ključni stvaralački pravac u srpskoj neoavangardi, Književnost, XLXI, CV, 7-8-9, 2001, 73 i-737.

1670. K. R.: O signalizmu, Politika, 23. XII 2001, 17.

1671. D. Vidaković: Svet se ne završava. Borba, 12-13. I 2002, 10.

1672. Miloslav Šutić: Bespoštedna kritika (Pucanj u govno), Novosti, 31. I 2002, 21.

1673. D. Vidaković: Utopija je postala stvarnost, Borba, LXXIX, 42,11. II 2002, 9.

1674. Radivoj Šajtinac: Slovocikli nad Panonijom, Dnevnik, LX, 19761, 13. II 2002, 20.

1675. K. R.: Signalistička utopija, Politika, XCIX , 31710, 13. II 2002, 14.

1676. Z. R.: Signalizam Zvonka Sarića, Subotičke novine, 13. III 2002, 13.

1677. R. D.: Nedavno su izašle iz štampe... Pobjeda, LVIII, 13005, 28. II 2002, 12.

1678. L. Lakić: Duša je izvorište riječi, Glas Crnogoraca, br. 461, 30. I 2002, 13.

1679. O. Ugrin: Stvaralac modernog senzibiliteta, Pobjeda. LVIII, 12975, 29. I 2002, 11.

1680. T. Božović: Promovisana književna djela Žarka Đurovića, Publika, II, 37, 29. I 2002, 12.

1681. Ž. Janjušević: Samosvojnost oslonjena na signalizam, Dan, IV, 1071, 29. I 2002, 15.

1682. Miroslav Lukić: 21. vek. Gatalinka i šljivov vidik, Savremenik br. 95/2001 - 96/2002, str. 47-63.

1683. Milenko Pejović: Pun pogodak Miroljuba Todorovića, Savrcmenik br. 95/2001 - 96/2002, str. 145-147.

1684. Dušan Vidaković: Previše je Trpimira, Borba, 23-24. III 2002, 10.

1685. Novo Tomić: Freske i kompjuteri, Novosti, 26. III 2002, 18.

1686. Radovan Popović: Žarko Đurović godinama je pratio signalističko stvaralaštvo, Politika, 15. IV 2002, 14.

1687. Milivoje Pavlović: Od reći do krika (Mejl-ait u signalizmu), Letopis Matice srpske, god. 178, knj. 459, sv. 3, mart 2002, str. 290-302.

1688. Budimir Kralj: Stvaralaštvo Žarka Đurovića, Radio Crne Gore, Podgorica, 3. V 2002.

1689. Dušan Vidaković: Signalistička utopija, Napred, LVII, 2775, 19. IV 2002, 5.

1690. Ilija Bakić: U susret novim izazovima, Dnevnik, LX, 19854, 22. V 2002, 22.

1691. Tanja Kragujević: U uznemirenom telu jezika, Letopis Matice srpske, god. 178, knj. 459, sv. 5, maj 2002, 677-710.

1692. Branka Radojković Kubeš: Nova Atlantida, Beograd, 2001, str. 87.

1693. Milivoje Pavlović: Kompjuterska poezija u signalizmu (I), Sveske, XIII, 62-63, mart 2002, 95-103.

1694. K. R.: Razbijanje jezika, Politika, 25. VII 2002, str. A 14.

1695. Ljiljana Lukić: Maštovite priče i crteži, Borba, LXXXI, 206, 25. VII 2002.

1696. Žarko Đurović: Signalizam Miroljuba Todorovića, Prosvjetni rad, br. 9-10, 28. Vll 2002.

1697. Svetozar Radonjić Ras: Pristup signalizmu, Borba, 234, 22. VIII 2002.

1698. D. S. „Haosom protiv stega“, Večernje Novosti, XLIX, 15. IX 2002, str. 20.

1699. Milisav Milenković, „Razložna pesnička avantura“, u: „Istim rukopisom“, Prosveta, Beograd, 2001, str. 170-174.

1700. Živan S. Živković, „Mail Art u praksi jugoslovenske avangarde“, Filatelista, br. 251, Beograd, jun 2002, str. 77-80.

1701. Milivoje Pavlović, „Kompjuterska poezija u signalizmu“ (II), Sveske, XIII, br. 64, jun 2002, 143-148.

1702. K. R. „Veze između umetnosti“, Politika 22. X 2002, str. A15.

1703. S. Radonjić Ras, „Čudesna mašta“, Prosvetni pregled, LVIII, 2166 (31), 31. X 2002, 14.

1703 a. Vasilije Radikić, „Avangardne i neoavangardne tendencije u srpskoj književnosti za decu“, Detinjstvo, 1-2, 2001.

1704. Miloslav Šutić, „Estetički pristup modernoj srpskoj lirici“, u: „Antologija moderne srpske lirike“, Beograd, 2002, str. XLIII.

1705. Miloslav Šutić, „Signalizam i snaga pesničke reči“, u: „Odzivi“, Beograd, 2002, 54-61.

1706. Milivoje Pavlović, „Avangarda, neoavangarda i signalizam“, Prosveta, Beograd, 2002.

1707. V. Lazarević, „Jezički istraživač i inovator“, Dan, IV, 1333, 20. X. 2002, 14.

1708. T. P. „Tradicija modernizma“, Pobjeda, LIX, 1361, 13. XI 2002, 21.

1709. S. D. „Mir Jani“, Danas, VI, 1881, 22. XI 2002, 18.

1710. Dejan Bogojević, „Gori govor“, Napred, LVII, 2806, 29. XI 2002, 5.

1711. Z. R. „Mir Jani“, Politika, 12. XII 2002.

1712. Miroljub Todorović, „Govor žudnje“, Letopis Matice srpske, god. 178, knj. 470, sv. 5, novembar 2002, str. 713-735.

1713. Zvonko Sarić, „Signalizam – izazov prestupa“, Rukovet, XLVIII, br. 9-10-11-12, 2002, str. 19-20.

1714. Oliver Milijić, „Sonoluminiscencija“, Rukovet, XLVIII, br. 9-10-11-12, 2002, str. 29.

1715. Miroljub Todorović, „Signalizam umetnost trećeg milenijuma“, Signal, no. 22-23-24, 2002, 3-4.

1716. Milivoje Pavlović, „Klasifikacija signalističkih rodova i vrsta“, Signal, no. 22-23-24, 2002, 5-12.

1717. Miroljub Todorović, „Žudnja za nemogućim“, Signal, no. 22-23-24, 2002, 13-16.

1718. Tanja Kragujević, „Hipnotisana neizvesnost“, Signal, no. 22-23-24, 2002, 21-23.

1719. Jaroslav Supek, „Transformacija svesti putem samorealizacije umetnosti“, Signal, no. 22-23-24, 2002, 23-25.

1720. Nebojša Milenković, „Od signalizma do mail-arta“, Signal, no. 22-23-24, 2002, 26-27.

1721. Luka Prošić, „Udaljavanja“, Signal, no. 22-23-24, 2002, 29-30.

1722. Zvonko Sarić, „Opstanak evidentnih problemskih kontinuiteta“, Signal, no. 22-23-24, 2002, 34-35.

1723. Zvoko Sarić, „Traganje za nepoznatom lepotom“, Signal, no. 22-23-24, 2002, 36-40.

1724. Zvonko Sarić, „Intermedijalnost u signalizmu i neke postavke signalističkog romana“, Signal, no. 22-23-24, 2002, 41-43.

1725. Dobrica Kamperelić, „Neprolaznost signalističke emfaze Miroljuba Kešeljevića, Signal, no. 22-23-24, 2002, 45-46.

1726. Dobrica Kamperelić, „Signalistička signifikacija“, Signal, no. 22-23-24, 2002, 46-48.

1727. Oliver Milijić, „Unutar i van reči“, Signal, no. 22-23-24, 2002, 54-55.

1728. Slobodan Škerović, „Spasavanje od Gorgoninog pogleda“, Signal, no. 22-23-24, 2002, 57-59.

1729. Slobodan Škerović, „Ogled o kreativnoj metodi E. E. Kamingza“, Signal, no. 22-23-24, 2002, 59-61.

1730. Žarko Đurović, „Magija i akcija“ (Iskustva signalizma), Signal, no. 22-23-24, 2002, 64-65.

1731. Vladan Panković, „O signalizmu i spontanom narušenju–otkrovenju simetrije“, Signal, no. 22-23-24, 2002, 66-79.

1732. Nikola Cvetković, „Vidovi poetike signalizma“, Signal, no. 22-23-24, 2002, 80-92.

1733. Anonim, „Signalizam – bibliografija“, Signal, no. 22-23-24, 2002, 101-104.

1734. Dobrica Kamperelić, „Doskok u novu eru planetarne umetnosti“, Nolit, Beograd, 2002.

1735. Miroljub Todorović, „Iz dnevnika“, Savremenik br. 100, 2002, 62-68.

1736. Miodrag Mrkić, „Metafyzicka (mysticka) verbo–vizualna poema“, Novy život, ročnik 54, čislo 7-8, jul-august 2002, 432-437.

1737. „Miroljub Todorović ...“, u: „Nesebičan muzej“ (Plus ultra), treće izdanje, Beograd, 2002, 842-843.

1738. Vojislav Begović, „Mejl art postalije“, Filatelista, br. 253, Beograd decembar 2002, 58-62.

1739. K. R. „Umetnost trećeg milenijuma“, Politika, 9. I 2003, A15.

1740. D. S. „Umetnost znakova“, Novosti, 13. I 2003, 21.

1741. A(nđelka) C(vijić), „Knjiga o signalizmu“, Politika XCIX 32038, 15. I 2003, A15.

1742. D(ušan) S(tanković), „Plodotvorna pustolovina“, Novosti, 15 I 2003, 21.

1743. M(ićo) C(vijetić), „Signalizam kao planetarna činjenica“, Borba, LXXXII, 15, 15. I 2003, 8.

1744. Jaroslav Supek, „O signalizmu“ (povodom časopisa „Signal“ i „Rukovet“), emisija „Stejtment“, Radio Odžaci, sreda 8. I 2003 u 16.30 h.

1745. D(ušan) V(idaković), „Signali sa severa Bačke“, Borba, 15. I 2003, 8.

1746. Ljiljana Lukić, „Između nade i ništavila“, Zbilja, XIII, br. 91-92, januar–februar 2003, 18-19.

1747. P. R. „Ideje koje pretiču svoje vreme“, Ekspres, 20. I 2003, 26.

1748. Anonim, „Avangarda, neoavangarda i signalizam“, Glas, 26. I 2003, 23.

1749. Dušan Vidaković, „Stvaranje je intuitivni čin“, Borba, LXXXII, 30, 30. I 2003, 7.

1750. M. Cvijetić, „Tri decenije signalizma“, Borba, LXXXII, 37, 6. II 2003.

1751. Ilija Bakić, „Preko granice milenijuma“, Dnevnik, LXI, 20124, 19. II 2003, 21.

1752. Z. R. „Signalizam Zvonka Sarića“, Subotičke novine, br. 48, 27. II 2003.

1753. Miroljub Todorović, „Kolevka za seme“, Književni magazin, III, br. 19-20, januar–februar 2003, 58-59.

1754. Miroljub Todorović, „Dnevnik 1981“, Slava, II, br. 2, mart 2003, 119-127.

1755. K. R. „Signalistička zračenja“, Politika, br. 32115, vek I, 2. VI 2003, str. A16.

1756. Z(oran) R(adisavljević), „Signalistički roman“, Politika, 11. VI 2003, str. A18.

1757. Dušan Vidaković, „Ostati kod sebe“, Borba, br. 102-103, 12-13. IV 2003, str. 4.

1758. Jovanka Vukanović, „Od riječi do slike i simbola“, Publika, 17. III 2003, 12.

1759. N. N. „Asketska kontrola jezika“, Polis, XLI, 1822-1823, 27 XII 2002 – 3. I 2003, 60.

1760. M. M. „Poezija moderne melanholije“, Publika, III, 393, 24. I 2003, 12.

1761. Jovanka Vukanović, „Pjesnik Svetislav N. Brković“, emisija „Kultura“ TV Crne Gore 2, 1. II 2003.

1762. S. B. S. „Asamblaž nije duhovna laž“, Ekspres, br. 13909, 16. IV 2003, 18.

1763. Mr Ljiljana Lukić, „Između nade i ništavila“, Oslobođenje, LX, nova serija, br. 541, str. 12, Srpsko Sarajevo.

1764. Jovanka Vukanović, „Leksički eksperimenti“, Borba LXXXII, 107, 17. IV 2003.

1765. Miroljub Todorović, „Signalistički roman“, u: Zvonko Sarić „Hvatač duše“, Beograd, 2003, str. 128-129.

1766. Miroljub Todorović, „Kolevka za seme“, Književni magazin, III, br. 21, mart 2003, 52-53.

1767. Miroljub Todorović, „Iz Dnevnika“, Koraci, XXXVI, knjiga XXXIII, sveska 3-4, 2003, 133-148.

1768. Dušan Vidaković, „O univerzalnosti urbane svakodnevice“, Orbis, VII, 2-3, 2002, 51-52.

1769. Draginja Ramadanski, „Život u oblaku ljubavi“, Orbis, VII, 2-3, 2002, 54-56.

1770. Fekete J. Jozsef, „Color Neon“, Orbis, VII, 2-3, 2002, 59-60.

1771. Žarko Đurović, „Signalistički doživljaj sveta“, Orbis, VII, 2-3, 2002, 62.

1772. Ilija Bakić, „Vratolomni stiho-slalom“, Orbis, VII, 2-3, 2002, 66-67.

1773. Dobrica Kamperelić, „Na oštrici sna do novog svanuća“, Orbis, VII, 2-3, 2002, 68-69.

1774. Dobrica Kamperelić, „Bojilište – neborilište!“, Orbis, VII, 2-3, 2002, 79-80.

1775. Radoje Simić, Jelena Jovanović, „Društveno mišljenje i jezik“, u: „Osnove teorije funkcionalnih stilova“, Beograd, 2002, 258.

1776. Ljiljana Lukić, ''Dečja maštovanka'', Detinjstvo, XXVIII, 3-4, 2002, 80 – 81.

1777. Radivoj Šajtinac, ''Sajber egzistencija'', Dnevnik, LXI, 20212, 21. V 2003, 21.

1778. Miroljub Todorović, „Kolevka za seme", Književni magazin, III, 22, april 2003, 52-53.

1779. Svetozar Radonjić Ras, „Virtuelna bajka", Borba, LXXII, 149, 29. V. 2003.

1780. K. R., „Neobičan dnevnik", Politika, vek I, br. 32183,13. VI. 2003, A22.

1781. Dobrica Kamperelić, „Mail-Art slobodna umetnička zona", Filatelista, br. 254, maj 2003, 49-53.

1782. K. R., „Nepoznati rukopisi", Politika, vek I, br. 32201,1. 7. 2003. B5.

1783. Dušan Vidaković, „Zvonko Sarić: Hvatač duše", Napred, LIX, br. 2835,4. 7. 2003, 5.

1784. Prof. dr Dagmar Burkhart, „Od Carmina figurata ka vizuelnoj poeziji", Signal,

no. 25-26-27, 2003, 3-10.

1785. Andrej Tišma, „Elektronska umetnost i internet (2)", Signal no. 25-26-27, 2003,12-17.

1786. Daniel Stringer, „Ecological Ethics: Politics and Communication in Andrej Tisma's Web

Art", Signal no. 25-26-27, 2003,18-19.

1787. Prof. dr Nikola Cvetković i prof. dr Milivoje Pavlović, „Signalizam", Signal no. 25-26-27,

2003,21-22.

1788. Ilija Bakić, „Fantastički signali", Signal no. 25-26-27, 2003, 25.

1789. Dobrica Kamperelić, „Signalizam i kompjuteri", Signal no. 25-26-27, 2003, 33-34.

1790. Dobrica Kamperelić, „Novo i neobično doživljavanje i tumačenje signalizma", Signal,

no. 25-26-27, 2003, 34-40.

1791. Dobrica Kamperelić, „Skica za portret planetarnog umetnika", Signal no. 25-26-27,2003,40-41.

1792. Slobodan Škerović, „Poezija je gnev", Signal no. 25-26-27, 2003,46-47.

1793. William S. Burroughs, ,,ln Naked Lunch I Wrote", Signal no. 25-26-27, 2003, 55.

1794. Žarko Đurović, „Signalistička matrica", Signal no. 25-26-27, 2003, 58-59.

1795. Oliver Milijić, „Živim reč kao daje poslednja", Signal no. 25-26-27, 2003, 60.

1796. Žarko Đurović, „Signalistička iskustva", Signal no. 25-26-27, 2003, 62-63.

1797. Zvonko Sarić, „Nacrt poetike signalističkog teksta", Signal no. 25-26-27,2003, 65-66.

1798. Sten Hanson, ,,A propos des poesie sonore live'", Signal no. 25-26-27, 2003, 66.

1799. Daniel Daligand, „Art invisible", Signal no. 25-26-27,2003, 67.

1800. Clemente Padin, „Digital Poetry in Latinoamerican", Signal no. 25-26-27, 2003, 76-77.

1801. Predrag Bogdanović Ci, „Čovek zvono ili pravljenje rukograma", Signal no. 25-26-27,

2003, 81-84.

1802. J. W. Curry, ,,A Plea for Information...", Signal no. 25-26-27,2003, 85.

1803. Nebojša Pavličić, „Legat Miroljuba Todorovića na Filološkom fakultetu u Beogradu",

Signal, no. 25-26-27, 2003, 89-90.

1804. John Giorno, „Mothers don't let...", Signal no. 25-26-27, 2003, 91.

1805. Dave Oz, „Reporton Signalist Activity!", Signal no. 25-26-27, 2003,102-103.

1806. Anonim, Bibliografija, Signal no. 25-26-27, 2003, 104-106.

1807. Dobrica Kamperelić, „Open Word", Signal no. 25-26-27, 2003.

1808. Ljiljana Lukić, „Pesnikovo ozarenje", Nova borba, LXXXI, 191, 10. 7. 2003, 19.

1809. Miroljub Todorović, „Poetski onirizam", u knjizi Dejana Bogojevića „Strah od žutog šećera",

Signum, Beograd 2003, str. 51-52.

1810. Dragoljub Stojadinović, „Tajne novogovora", Večernje novosti, L, 29. 7. 2003, 26.

1811. Dragan Bogutović, „Novim stazama", Večernje novosti, L, 2. 8. 2003, 40.

1812. Dobrica Kamperelić, „Socrealizam, obmana koju je ljuljao Zapad" (razgovor sa Klausom

Grahom), Ekspres, 2-3, VIII 2003, 8.

1813. Miroljub Todorović, „Iz dnevnika (mart 1981)", Naše stvaranje, L, 1-2, 2003, 124-132.

1814. M(ićo) C(vijetić), „Signal", Nova borba, LXXXI, 226, 14. 8. 2003, 20.

1815. Feketa J. Joszef, ,,Az uj jelentest teremto signumrol", Magvarszo, LX, efv., 181 (19596) szam

2003, augustus, 2. 3. str. 29.


1816. Žarko Đurović, „Mašta i igrivost", Polis, br. 1856, 22. 8. 2003, 31.

1817. Žarko Đurović, „Signalizam - umjetnost elektronskog doba", u: „Vizure svjetova",

Podgorica, 2003, str. 321-330.

1818. Žarko Đurović, „Komunikacijska višeznačnost", u: „Vizure svjetova", Podgorica 2003, 331-333.

1819. Žarko Đurović, „Smislene neočekivanosti", u: „Vizure svjetova", Podgorica, 2003, 334-335.

1820. Žarko Đurović, „Raznolikosti svijeta", u: „Vizure svjetova", Podgorica, 2003, 336-337.

1821. Žarko Đurović, „Ulični grafiti", u: „Vizure svjetova", Podgorica, 2003, 374-377.

1822. Žarko Đurović, „Posjedi imaginacije", u: „Vizure svjetova", Podgorica, 2003, 397-398.

1823. K. R., „Novi tip "modernosti", Politika, vek I, br. 32258, 27.8.2003, B4.

1824. Pero Zubac, „Na oštrici sna", Subotičke novine, LVIII, 27, 4. 7. 2003, 12.

1825. Vladan Panković, „0 signalizmu", Feniks, Beograd, 2003.

1826. Dobrica Kamperelić, „Novi stvaralački zamah", Borba, LXXXI, br. 254, 11.9.2003, 14.

1827. Vladan Panković i Nikica Banić, „Dvanaest i po krugova pretrčavanja kroz poeziju

Dragana Jovanovića Danilova", Svitak, Požega, 2003, str. 166-170.

1828. N. P., „Po petnaest godini povtorno izleguva Signal", Utrinski vesnik, 13-14, IX 2003, str. 27.

1829. Dragoljub Stojadinović, „Moć govora", Večernje novosti, L, 6.10. 2003, 27.

1830. Bajo Džaković, „Stihovi koji bude", Akt, III, 4-5, mart-april, 2003, 55-56.

1831. Dušan Stojković, „0 zimskom periodu naše istorije", Akt, III, 6-7-8, oktobar-novembar-

decembar, 2003, 84-88.

1832. Dobrica Kamperelić, „Open Word", no. 28, Beograd, 2003.

1833. Fekete Jozsef, ,,A szignalista regenvrol", Magvarszo, oktober 4., 5., szombat-vasarnap,

LX.evf, 235 (19650) szam, 29.

1834. Dragan Bogutović, „Pesnički pokret", Večernje novosti, LI, 18. X 2003, 26.

1835. Milan S. Dimitrijević, „Zvezdana svetkovina", u: „Kosmički cvet", Beograd, 2003, str. 9.

1836. Radovan Vučković, „Monografija 'Avangarda, neoavangarda i signalizam'...", u knjizi

Milivoja Pavlovića „Avangarda, neoavangarda i signalizam", Beograd, 2002.

1837. Dr Milivoje Pavlović, „Ova knjiga je skup manifesta, eseja, poetičkih zapisa...", u knjizi

Miroljuba Todorovića „Poetika signalizma", Beograd, 2003.

1838. Žarko Đurović, „Signalizam - umjetnost elektronskog doba", u: „Vrijeme i progres - Crna

Gora na razmeđi milenijuma", Podgorica, 2003, str. 343-348.

1839. Miroljub Todorović, „Raskovnik pod jezikom" -1, Književnost, 7-8-9, 2003, str. 940-956.

1840. K. R., „Kosmički cvet", Politika, 29. X. 2003, str. A12.

1841. Žarko Đurović, „Signalizam - umjetnost elektronskog doba" (separat), CANU, Podgorica, 2003.

1842. Dobrica Kamperelić, „Skladište imaginacije" (katalog), SULUJ, Beograd, 2003.

1843. Žoze van den Bruk, „Dobričine slike", u: „Skladište imaginacije", Beograd, 2003.

1844. „Poštanska umetnost - umetnost poštom - mail-art" (katalog), Beograd, 2003.

1845. „Joseph Beys - POSTKARTEN", (katalog), Narodni muzej, Beograd, 2003.

1846. „Signalistički tekst 3." (izložba Zvonka Sarića, Ilije Bakića i Mileta Tasića), Galerija

otvorenog univerziteta, oktobar 2003, Subotica.

1847. Szabo Cibolya Terez, ,,Az irodalmar tarlata", Het Nap, LVIII evf. 43. szam, 29. oktober

2003, Subotica.

1848. Viktorija Šimon Vuletić, „Signali iz sporedne ulice", Dani, 29. X. 2003, str. 10, Subotica.

1849. Ilija Bakić, „Protoplazma", samizdati, Vršac, 2003.

1850. B(ranislav) M(iltojević), „Poetika signalizma", Narodne novine, 8-9. XI2003, 15.

1851. B. M., „Beleške osnivača signalizma", Narodne novine, jun 2003.

1852. Miroljub Todorović, „Dnevnik 1979.", Književne novine, LV, 1084-1085, 1086-1087, 15. VI

-15. VIII 2003, 15.

1853. Miroljub Todorović, „Iz dnevnika", Bagdala, XLV, 458, oktobar-decembar, 2003, 74-93.

1854. Miroljub Todorivić, „Dnevnik 1979. (2)", Književne novine, LV, 1088-1089, 1090-1091, 15.

VIII-15. X 2003, 15.


1855. Dobrica Kamperelić, „Osvajanje slobode ukidanjem nametnutih stega", Filatelista br. 256,

decembar 2003, 64-65.

1856. Vojislav Begović, „Bojsovi multipli - od oduševljenja do nerazumevanja", Filatelista br. 256,

decembar 2003, 66-67.

1857. Prof. dr Milivoje Pavlović, „Univerzalni jezik signalizira", u: „Odnosi s javnošću", Beograd, 2003,

str. 95-97.

1858. R. Popović, „Poetika signalizma", Politika, 5. I 2004, B5.

1859. B. Miltojević, „Sve moje niške godine", (intervju), Narodne novine, LIX, 12537, 5. I 2004, 13.

1860. Miroljub Todorović, „Dnevnik 1979. (3)", Književne novine, LV, 1092, 15-31. X 2003, 8.

1861. Miroljub Todorović, „Raskovnik pod jezikom (II)", Književnost, 10-11-12, 2003, 1212-1232.

1862. Miroljub Todorović, „Dnevnik 1979 (4)", Književne novine, LV, 1093-1094, 1-30. XI 2003, 8.

1863. Dušan Vidaković, „Ljudska civilizacija mazohistički žudi za konačnom apokalipsom",

Balkan, 7, II 2004.

1864. M. K, „Izložba Miroljuba Filipovića", Politika, 13. II 2004, str. B5.

1865. Andrej Tišma, „Nova iskušenja svetitelja", Dnevnik, 15. II 2004.

1866. D. V, „Avanture poetskog signalizma", Večernje novosti, LI, 18. II2004, 26.

1867. M. N. V., „Manifest signalizma", Politika, vek I, godina II, br. 32433, 21. II 2004, str. B7.

1868. M. C, „Poetika signalizira", Borba, 23. II 2004, 11.

1869. Miroljub Todorović, „Iz dnevnika", Akt, IV, 9-10, mart-april 2004, str. 26-29.

1870. Dušan Stojković, „Neumor humora", Akt, IV, 9-10, mart-april 2004, str. 37-41.

1871. Miodrag Šijaković, „Signalizam, danas i ovde, u: Književni stvaraoci Toplice", Beograd,

2004, str. 81-84.

1872. Jan Vježbicki, "Književnost danas-1980", u: "Razgovor o književnosti", Beograd, 2003,

str. 176.

1873. Jan Vježbicki, »Razgovor o književnosti kao kategorija recepcije i pitanja književno-

povijesnog procesa«, u: »Razgovor o književnosti«, Beograd, 2003, str. 155.

1874. Dobrica Kamperelić, »Signalističke benovalentne sonde« (Halo, ovde planeta zemlja!),

»Pokus«, broj 7,2004, str, 16-17.

1875. Dobrica Kamperelić, »Večiti istraživač poetskog lavirinta« (Intervju), »Pokus«, broj 7,

Beograd, 2004, str. 17-18.

1876. Ljiljana Lukić, Odbljesci lirskih signala«, u: »Traganje za smislom«, Bijeljina, 2004, str. 14-17.

1877. Ljiljana Lukić, »Između nade i ništavila«, u: Traganje za smislom«, Bijeljina, 2004, str.

144-151.

1878. Zoran Markuš, »Prošireni mediji«, u: »Strast i sumnja«, Beograd, 2004, str, 116-117.

1879. Zoran Markuš, »Reci u prostoru bez kraja«, u: »Strast i sumnja«, Beograd, 2004, str. 153.

1880. Zoran Markuš, »Todorovićev signalizam«, u: »Strast i sumnja«, Beograd, 2004, str. 179-180.

1881. dr Milivoje Pavlović, »Tekstovi koji tvore ove knjigu...«, u knjizi Miroljuba Todorovića

»Tokovi neoavangarde«, Beograd, 2004.

1882. K. R., »Kosmičke teme u savremenoj poeziji«, Politika, 6. V 2004, B5.

1883. Draško Ređep, »Varvarske reči, test tela, Miroljub Todorović«, u: »Minuli mrak«, Novi Sad,

2004, str. 113-139.

1884. Milan S. Dimitrijević, »Kosmičko-scijentistička poetika Miroljuba Todorovića«, Vasiona, br. 2, 2004, str. 91-94.

1885. Milivoje Pavlović, »Kosmičko u srpskoj književnoj neoavangardi«, Vasiona, br. 2,2004, str. 86

1886. Nikola Cvetković, »Vizije kosmizma u savremenoj poeziji sa osvrtom na 'Kosmički cvet'«,

Vasiona br. 2, 2004, str. 86.

1887. Z. R., »Tokovi neoavangarde«, Politika, 23. VI 2oo4, str. B4.

1888. Draško Ređep, »Magična planeta signalizma«, NIN, 24. VI 2oo4, 47.

1889. Dobrica Kamperelić, »Svet - kanta za otpatke«, Savremenik, broj 114-115-116, 2004, 92-93.


1890. Ilija Bakić, »Poetska subverzija Miroijuba Todorovića«, Savremenik, broj 114-115-116,

2004, 94-95.

1891. Žarko Đurović, »Signalistička bogatstva«, Borba, LXXXIII, 184, 8. VII 2004.

1892. D. S. »Signalizam danas«, Novosti, 13. VII 2oo4, 26.

1893. Miroljub Todorović, »Raskovnik pod jezikom«- III, Književnost, XLXIV, knj. CXI, sv. 1-2-3, januar-februar-mart 2004, 42-53.

1894. Svetozar Radonjić Ras, »Neoavangarda i signalizam«, Nedeljna Borba, LXXXIII, 235-236, 28-29. VIII 2004, 16.

1895. Ljiljana Lukić, U kosmosu poetike, Savremenik, br. 117-118, 2004, str. 108-110.

1896. Vasa Radovanović, Magijski poetski svet, Borba, LXXXIII, br. 198, 22. VII 2004, str. 13.

1897. Dobrica Kamperelić, Novi varcas signalističkih poetika, Art 032, br. 9, 2004, str. 23-25.

1898. Milutin Lujo Danojlić, Po meri dečije mašte, Savremenik, br. 117-118, 2004, str. 111-112.

1899. Miroljub Todorović, Raskovnik pod jezikom IV, Književnost, br. 4-5-6, 2004, str. 409-420.

1900. Milutin Lujo Danojlić, Predgovor, u: Ozarenja (255 srpskih pesnika), Beograd, 2004, str. 6.

1901. Draško Ređep, Varvarske reči, test tela, Miroljub Todorović, u: Minuli mrak, Novi Sad, 2004, str. 113-128.

1902. Branislav Milojević, Vreme alternative ili portreti umetnika u mladosti, u: Antologija niškog stripa, Prosveta, Niš, 2004,str. 72.

1903. Nebojša Ćosić, Psihološka fantastika, Borba, LXXXIII, 291-292, 2004, str. 18.

1904. Zvonko Sarić, Razaranje jezika potrošačkog društva, Naše stvaranje, LI, 3, 2004, 324-326.

1905. Vasa Radovanović, Strah od žutog šećera, Akt, IV, br. 11-12-13, str. 116-117.

1906. Radovan Popović, Stoleće signalizma, Politika, 22. XI, 2004, str. 16.

1907. V. S, U znaku signalizma, Pobjeda, 23. XI, 2004, str. 28.

1908. Miroljub Todorovpć, Dnevnik 1982, Gradina br. 5, 2004, str. 209-228.

1909. Razmišljajte o signalizmu – Think about Signalism, Almanah, Bibliofilsko izdanje, Beograd, 2004.

1910. Anonim, Avangarda i neoavanšrda: pojave koje pretiču svoje vreme, Signal no. 28-29-30, 2004, str. 3-4.

1911. Draško Ređep, Magična planeta signalizma, isto, str. 5-7.

1912. Vasilije Radikić, Novo viđenje književne epohe, isto, 7-9.

1913. Luka Prošić, Jezik signalizma, isto, str. 9-15.

1914. Jovanka Vukanović, Analitički panoptikum, isto, 15-17.

1915. Dragoljub Stojadinović, Otkrivalački duh signalizma, isto,str. 17-19.

1916. Ilija Bakić, Prema slobodi stvaranja u doživljaja, isto, str. 19-21.

1917. Dragana Bošković, Prologomenes a L avant-garde parisiene, isto, str. 22-23.

1918. Radovan Vučkovic, Radical disaproval of tradition, isto, str. 24.

1919. Karl Young, Klaus Peter Dencker an introduction, isto, str. 27-28.

1920. Andrej Tišma, Elektronska umetnost u Internet, isto, str. 29-33.

1921. Andrej Tišma, Robotizovana umetnička akcija Dragana Ilića, isto, str. 33-34.

1922. Ilija Bakić, U klopkama lažnih stvarnosti, isto, str. 44-46.

1923. Fekete J. Jozef, Razmišljanja o signalističkom romanu, isto, str. 49-50.

1924. Miloslav Šutić, Moderan pesnički senzibilitet, isto, str. 55-56.

1925. Miloslav Šutić, Kaleidoskop prizora, isto, 59-60.

1926. Clemente Padin, El Signalismo, isto, 15-11.

1927'. Žarko Đurović, Bogatstvo signalističke kreacije, isto, str. 78-80.

1928. Thomas Lowe Taylor, Syntaxin, isto, str. 85-86.

1929. Jim Leftvvich, Subjective asemic postulates, isto, str. 90.

1930. Zvonka Gazivoda, 10 pesničkih zapovesti, isto, str. 92-93.

1931. Dobrica Kamperelić, Hram - mentalna teritorija leptira, isto, str. 95-96.

1932. Dobrica Kamperelić, Snovi u konflikti u apartmanu moždane ćelije, isto, str. 96-99.

1933. Dobrica Kamperelić, Umetnost kao izazov u iskušenje, isto, str. 99-100.

1934. Dobrica Kamperelić, Pravi izbor, isto, str. 101-102.

1935. Paul Robertson, Signal nr. 6/7, isto, str. 107.

1936. Vesna Stojanović, Signalizam - poseban fond Miroljuba Todorovića, isto, str. 118-122.

1937. Tanja Ivanović, Signalizam u fondovima biblioteke SANU, isto, str. 124-140.

1938. Anonim, Signalizam - bibliografija, isto, str. 141-144.

1939. Dragoljub Perić, Tokovi u rukavci neoavangardne književnosti, ArtO32, br. 10, 2004, str. 14-16.

1940. M(ićo) C(vijetić), Signal, Borba, LXXXIII, br. 347-348, 18-19. XII 2004.

1941. (S), Avangarda u signalizmu, Novosti, 20. XII 2004, str. 31.

1942. Miroljub Todorović, Raskovnik pod jezikom V, Književnost, br. 7-8-9-10, 2004, str. 674-687.

1943. Miroslav Radonjić, O literaturi tmice u polutmina, Književnost, br. 7-8-9-10, 2004, str. 781.

1944. Jovan Dunđin, Prosvetljenja tmine, Koraci, br. 11-12, 2004,str. 180.

1945. 3. R, Umetnička preplitanja, Politika, 9.1 2005, str. 16.

1946. Gianni Simone, Mail Art and Visual Poetry Zine Index, Kairan, no. 9, 2004, Yoko-hama-shi, str. 42.

1947. Zvonko Sarić, Neonski zavrtanj, Subotica, 2004.

1948. Dejan Bogojević, Kakoje cve počelo, Signum, Beograd, 2004.

1949. Radovan Vučković, Poetika signalizma, Književna istorija, god. XXXVI, br. 122-123,2004, str. 305-311.

1950. Baca Radovanović, Poetika signalizma, veb-sajt Misao, februar 2005, str. 2.

1951. Dejan Bogojević, Razmišljajte o signalizmu, Napred, 3. XII 2004.

1952. Anonim, Kako je cve počelo, Napred, 14.1 2005.

1953. Baca Radovanović, Poetika signalizma, Scena Crnjanski, br. 12, januar 2005, str. 24.

1954. R(adovan) Popović, Novo u knjižarskim izlozima (Almanah o signalizmu), Politika, 21.11 2005, str. 14.

1955. Andrej Tišma, Dosije Matković, Dnevnik, 20. II 2005.

1956. Dušan Stojković, Magije pesničkog mita, u knjizi Dejana Bogojevića Samo šaka, Beograd, 2005.

1957. Milutin Lujo Danojlić, Po meri dečije mašte, Detinjstvo, XXX, br. 1-2, 2004, str. 82-83.

1958. Miroljub Todorović, Dnevnik 1981, Bdenje, III br. 7, decembar 2004, str. 54-66.

1959. Slobodan Škerović, Indigo, biblioteka Signal, Beograd, 2005.

1960. Miroljub Todorović, Poezija Slobodana Škerovića... u knjizi S. Škerovića Indigo, Beograd, 2005.

1961. Ilija Bakić, Strip u smutnim vremenima, Gradina, br. 7, 2005.

1962. Dušan Stojković, Zrnasti snovi Dejana Bogojevića, u knjizi Dejana Bogojevića Pet krugova vatre, Beograd, 2004, str. 5-20.

1963. Miroljub Todorović, Poetski onirizam, u knjizi Dejana Bogojevića Pet krugova vatre, Beograd, 2004, str. 89-90.

1964. D(ušan) Vidaković, Srpski brend za kulturni svet (četiri decenije signalizma), Yellow Cab, br. 45, maj 2005, str. 14.

1965. 3. R. Vreme u svemiru, Politika, 27. VI 2005, 16.

1966. Vaca Radovanović, Poetika signalizma, Akt, V, 14-15, 2005, 67-68.

1967. 3. Radisavljević, Planetarnost signalizma, Politika, SP, 32938, 19. VII 2005, 16.

1968. I. S. Izložba kolaža, Politika, 3. VIII 2005.

1969. Dragoljub Stojadinović, Poetski alhemičar, Večernje novosti, LII, 17, VIII 2005, 26.

1970. Anonim, Planetarnost signalizma, Open World, no. 42, 2005.

1971. Miroljub Todorović, Dnevnik 1982, Savremenik, 126-127, 2005, 62-76.

1972. Miroljub Todorović, „Raskovnik pod jezikom“ (Dnevnik), „Slovesa“, IV, br. 7-8, 2004, str. 202-221, Banja Luka.

1973. Vlatko Simunović, „Slijedio sam svoj unutrašnji glas“, Pobjeda, 24. 9. 2005.

1974. Dragan Bogutović, „Šatro priče“, Večernje novosti, 8. 10. 2005, str. 26.

1975. Anonim, „Signalizam“, Enciklopedija Britanika S (knjiga 8), Beograd, 2005, str. 75.

1976. Mr Ljiljana Lukić, „Zanimljiva i rijetka knjiga“, Značenja, god. XXI (3), br. 51 (1), april 2005, str. 313-317, Doboj.

1977. Ilija Bakić – Zvonko Sarić, „Preko granice milenijuma“ (Signalizam – izazov prestupa), „Feniks“, Beograd 2005, str. 1-100,

1978. Vojislav Despotov, „Čekić tautologije“, Zrenjanin, 2005, str. 28, 47, 80-81, 84-85, 98, 102-103, 142-143, 146-147, 174-175, 183.

1979. Dimitrije Janičić, „Don Kihot ponovo jaše“, Dunavski venac, god. II, br. 15, novembar 2005, str.13.

1980. Ilija Bakić, „Veličanstveno divalj jezik“, Akt, V, 17-18-19, 2005, str. 67-69.

1981. Miroljub Todorović, „Dnevnik 1982“, Savremenik, 129-130-131, 2005, str. 67-76.

1982. Milica Ilić Gačić, „Poetski univerzum, opredeljujući prostor naš nasušni“, Akt, V, 17-18-19, 2005, str. 61-63.

1983. Milivoje Pavlović, „Vreme signalizma“, Večernje novosti, LII, 16. 11. 2005, Kultura II.

1984. Anonim, „Miroljub Todorović Vid“, u katalogu „Čovek u vremenu“ (60 godina – Istorijski arhiv Beograda), Beograd, 2005, str. 26.

1985. Jaroslav Supek, „Hiletika stvaralaštva“, Narodna biblioteka „Branko Radičević“, Odžaci, 2004.

1986. Miroljub Todorović, „Iz pisma“, Polja, n. 435, septembar-oktobar, 2005, 69.

1987. Zoran Pešić Sigma, „Signali vremena“, Gradina, br. 10, 2005, str. 10-11.

1988. Miroljub Todorović, „Vreme signalizma“, isto, str. 15-25.

1989. Miroljub Todorović, „Signalizam i Marina Abramović“, isto, str. 27-34.

1990. Zoran Popović, „Doba signala“, isto, str. 36-44.

1991. Ilija Bakić, „Signali XXI veka“ (lični pogled), isto, str. 60-66.

1992. Ilija Bakić, „Između planeta i mitova“, isto, str. 68-69.

1993. Ilija Bakić, „O receptima za stizanje u raj“, isto, str. 70-72.

1994. Andrej Tišma, „Elektronska umetnost i Internet“ (4), isto, str. 73-76.

1995. Sava Stepanov, „Ka meri vlastitog bića“, isto, str. 78-79.

1996. Žarko Đurović, „Signalizam – kreativna renesansa“, isto, str. 86-90.

1997. Žarko Đurović, „Kosmogonijske vizije“, isto, str. 91-93.

1998. Džim Leftvič, „Grebac“, isto, str. 95-96.

1999. Slobodan Škerović, „O grepcu od crvenog mleka i ubicama pesnika“, isto, str. 97-99.

2000. Slobodan Škerović, „Signalizam kao umetnički metod“, isto, str. 104-106.

2001. Dobrica Kamperelić, „Neoavangardne cerealije i kunstistorijske glavolomke“, isto, str. 140-144.

2002. Dobrica Kamperelić, „Razmišljajmo o signalizmu“, isto, str. 145-147.

2003. Dobrica Kamperelić, „Signali iz balkanskog geta“, isto, str. 149-153.

2004. Dobrica Kamperelić, „Ožiljci prošlosti“, isto, str. 155-157.

2005. Jaroslav Supek, „Signalizam u Odžacima“, isto, str. 160-165.

2006. Milivoj Anđelković, „Signali milenijumske bube“, isto, str. 167-172.

2007. Milivoj Anđelković, „Interaktivnost u elektronskoj književnosti“, isto, str. 173-178.

2008. Dušan Stojković, „Signalizam kao govor žudnje“, isto, str. 184-206.

2009. Anonim, „Bibliografija“, isto, str. 208-213.

2010. Anonim, „Beleške o autorima“, isto. str. 214-221.

2011. Milivoj Anđelković, „Kosmičko u novijoj srpskoj književnosti“, Zbornik radova konferencije Razvoj astronomije kod Srba, III, Beograd, 2005, str. 369-375.

2012. Milivoje Pavlović, „Kosmičko u srpskoj književnoj neoavangardi“, isto, str. 377-382.

2013. Nikola Cvetković, „Kosmičko-poetske i poetičke vizije sa osvrtom na Kosmički cvet“, isto, str. 383-394.

2014. A. G. „Podsećanje na signalizam“, Narodne novine, petak, 9. 12. 2005.

2015. D. S. „Signalizam danas“, Večernje novosti, 19. 12. 2005.

2016. Milivoje Pavlović, „Apejronistička poezija Miroljuba Todorovića“, Književnost, god. LX, knj. CXIV, br. 4, 2005, str. 119-127.

2017. Anonim, „Gradina“, Politika, 24. 12. 2005. (Kultura, umetnost, nauka, str. 14).

2018. N. Pejčić, „Gradina o signalizmu“, Dnevnik, 15. 12. 2005, str. 11.

2019. Prof. dr Milivoje Pavlović, „Signalizam Miroljuba Todorovića“, Dunavski venac, II, br. 16, 23. 12. 2005, str. 15.

2020. Miroljub Todorović, „Dnevnik 1982“, Savremenik br. 132-133/2005-134/2006, str. 66-72.

2021. Gabor Vajda, „Globalistička samokritika“, Klasje naših ravni, br. 7-8, Subotica, 2005, str. 82-83.

2022. Jasna Melvinger, „Kulturni žamor suvremenog doba“, isto, str. 77-81.

2023. „Vreme signalizma – The Times of Signalism“, separat iz časopisa „Gradina“ br. 10, bibliofilsko izdanje, Beograd, 2006.

2024. Anonim, „Miroljub Todorović“, u brošuri „Vukova nagrada“, Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, Beograd, 2005.

2025. B. Đ. „Trag u vremenu“, Večernje novosti, 11.2.2006, 27.

2026. M. V. „Vukova nagrada“, Politika, 11. 2. 2006, 16.

2027. Miroljub Todorović, „Dnevnik 1982.“, Bdenje, IV, br. 10, 2005, str. 66-81.

2028. Milovan Ćurčić, ''Vukova nagrada'', Dunavski venac, god. III, broj 17, mart 2006, str. 8.

2029. Franko Bušić, “Nadrealizam je podDADA, Književni klub “Branko Miljković”, Knjaževac, 2006.

2030. Dejan Bogojević, Vid autentične poezije”, u knjizi Franka Bušića “Nadrealizam je podDADA, Knjaževac, 2006, str. 61-62.

2031. Svetozar Radonjić Ras, “Višeznačna poetika signalizma”, Književne novine, LVIII, br. 1126, februar 2006, str. 15.

2032. Miroljub Todorović, ‘’Dnevnik 1982’’, Unus Mundus, br. 19-20-21-22, sveska II, 2006, str. 849-929.

2033. John Held, Jr, “This Wonderful Communication”, sajt “Terra candella”, 2005.

2034. Miroljub Todorović, ‘’Dnevnik 1982’’, Savremenik br. 135-136, 2006, str. 90-97.

2035. M. P. – M. P. / Z. G., ‘’Miroljub Todorović, književnik / Miroljub Todorović, writer’’, u: “SRBI koji su obeležili XX vek, Biografski leksikon (pet stotina ličnosti)”; “SERBS who marked the 20th century, Biographical Lexicon, Five hundred persons”, Beograd, 2006, str. 530.

2036. Miroljub Todorović, ‘’Dnevnik 1982’’, separat iz časopisa “Unus Mundus”, Niš, 2006.

2037. Miroljub Todorović, ''Iz Dnevnika'', Nova zora, broj 8/2005 – 9/2006, Bileća – Beograd, str. 310-315.

2038. Dejan Žikić, ''Signalizam i treći milenijum'', Dunavski venac, III, broj 19, jun 2006, str. 10.

2039. Milivoj Anđelković, ''Struktura kao narator'' (O prozi Ilije Bakića), ''Savremenik'' broj 137-138-139, 2006, str. 113-114.

2040. Slobodan Škerović, ''Strategija raskrinkavanja crne magije'' (Uvod u kritiku postmodernizma), ''Koraci'', 5-6, 2006, str. 117-122.

2041. Slobodan Škerović, ''Sve boje Arkturusa'', Svetske sveske Beogradske manufakture snova, Beograd, 2006.

2042. Miroljub Todorović, ''Dnevnik 1982'', Polja, LI, broj 440, jul-avgust 2006, str. 121-131.

2043. Grzegorz Gazda, ''Sygnalizm'' u: ''Slownik europejskich kierunkow i grup literackih XX wieku, Widawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000, str. 602 – 604.

2044. Miloslav Šutić, ''Lirski dometi pesničkog jezika'', u: Miroljub Todorović ''Plavi vetar'', Nolit, Beograd, 2006, str. 81-84.

2045. Miroljub Todorović, ''Dnevnik 1982 (II)’’, Polja, LI, No. 441, septembar-oktobar, 2006, str. 128-138.

2046. Bogislav Marković, ‘’Altajski sumrak’’, Književna omladina Srbije, Beograd, 2006.

2047. ‘’Kvart’’ – umetnička grupa (kolaži i radovi na papiru), Galerija SKC, Novi Beograd, 26. oktobar – 10. novembar 2006.

2048. Tanja Kragujević, ‘’U uznemirenom telu jezika’’, u: ‘’Svirač na vlati trave’’, Agora, Zrenjanin, 2006, str. 126-168.

2049. Sava Babić, ‘’Klica, ptica, umbra, um’’, Književne novine, god. LVIII, br. 1135, novembar 2006, str. 24.

2050. Vasilije Radikić, ‘’Novi prostori poetskog’’, u: ‘’Delo i značenje’’, Beograd, 2005, str. 111-118.

2051. Z. R., ‘’U lavirintu grotesknog’’, Politika (dodatak), subota 25. XI 2006, str. 13.

2052. Z. R. ‘’Odgovoran odnos prema jeziku’’, Politika (dodatak), subota 25. XI 2006, str. 13.

2053. Milivoje Pavlović, ‘’Vizuelna poezija’’, Kvadart no. 27, Beograd, mart 2006, str. 56-63.

2054. Miroljub Todorović, ‘’Dnevnik 1982. (III)’’, Polja, LI, No. 442, novembar-decembar 2006, str. 130-141.

2055. Bogdan A. Popović, ‘’Lirski naponi i rasponi’’, u: ‘’Kritički kolaži’’, Prosveta, Beograd, 2006, str. 47-49.

2056. M. J. ‘’Nemoguća tranzicija Andreja Tišme u Beogradu nakon Londona’’, Danas, 20. XI 2006, str. 24.

2057. Miško Šuvaković, ‘’Signalizam’’ u: ‘’Pojmovnik suvremene umjetnosti’’, Zagreb, 2005, str. 561.

2058. Dr Milivoje Pavlović, ‘’Pred rečima munjama osvetljenim’’ (‘’Društveni značaj Vukovih ideja o jeziku i srpska neoavangarda’’), ‘’Zadužbina’’ (List Vukove Zadužbine), XVIII, 77, decembar 2006, str. 11.

2059. Miroljub Todorović, „Tokovi signalizma“ u: Snežana Milosavljević Milić „Niški esejisti i kritičari“ (antologija), Prosveta, Niš, 2005, str. 267-281.

2060. Ivan Negrišorac, „Okviri pesničke činjenice“ u: „Niški esejisti i kritičari“ (antologija), Prosveta, Niš, 2005, str. 412-424.

2061. (Živan Živković), „Šatrovačka haiku poezija Miroljuba Todorovića“, Cvet šljive, II br. 3-4, januar 2007, str. 6-7.

2062. Miroljub Todorović, „Dnevnik 1982. (IV)“, Polja, LII, br. 443, januar-februar 2007, str. 111-127.

2063. Dragutin Ognjanović, „Pesnik pobune i žudnje“, Povelja, XIX, br. 1-2, 1989, str. 106-112.

2064. Žarko Đurović, „Na nesputanost u vokaciji“, Bosanska vila, nova serija, br. 38, oktobar-decembar 2006, str. 52-54, Sarajevo.

2065. Slobodan Škerović, „Demon signalizma“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 7-13.

2066. Slobodan Škerović, „Estetika i etika signalizma“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 16-19.

2067. Slobodan Škerović, „Egzistencija i umetnost Marine Abramović“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 19-25.

2068. Slobodan Škerović, „Barokna ekskurzija u Vavilon“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 27-28.

2069. Slobodan Škerović, „Sažimanje Anice Vučetić“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 29-30.

2070. Miroljub Todorović, „Kosmička žudnja“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 31.

2071. Miroljub Todorović, „Jezik, reč, pesma“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 33-37.

2072. Dušan Vidaković, „Novi život signalizma“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 47-49.

2073. Dušan Vidaković, „U kontekstu svetske neoavangarde“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 49-52.

2074. Džim Leftvič, „Tekstovi smrti, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 53-54.

2075. Žarko Đurović, „Tumačenje prirode signalizma“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 79-81.

2076. Žarko Đurović, „Između znaka i vizije“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 82-83.

2077. Dobrica Kamperelić, „Signali iz novog orakuluma“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 87-89.

2078. Dobrica Kamperelić, „Belgijski kreativni agensi“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 90-91.

2079. Dobrica Kamperelić, „Signalistički tandem“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 91-94.

2080. Ilija Bakić, „Signali u svim vremenima“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 99-100.

2081. Džon Bajrum, „Tišmina ’Nemoguća tranzicija’“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 101.

2082. Andrej Tišma, „Elektronska umetnost i internet“ (5), Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 103-104.

2083. Dejan Bogojević, „Svakodnevica umetničke uzvišenosti“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 107-108.

2084. Dragan Latinčić, „Hladno“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 109-114.

2085. Dušan Stojković, „Nepresušna moć pevanja“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 116-130.

2086. Dušan Stojković, „Trajno vreme: signalizam“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 131-134.

2087. Vojislav Begović, „Mejl art“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 135-137.

2088. Milivoj Anđelković, „Mogućnosti elektronske književnosti“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 141-145.

2089. Milovoj Anđelković, „Saopštenje broj 111“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 145-146.

2090. Gžegož Gazda, „Srpski neoavangardni pokret signalizam“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 147-149.

2091. Olga Latinčić, „Arhivirani signali“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 151-153.

2092. Anonim, „Signalizam – bibliografija“, Savremenik, br. 146-147-148, 2007, str. 155-159.

2093. Danuta Cirlic-Straszynska, „Sygnalizm na cenzurowanym“, http://www.plama.art.pl/OR/public_html/YU/Inne/sylwetki/todorovi.html Projektor-Serbia I Czarnagora.

2094. „Na styku nauki i sztuki (Wywiad z Miroljubom Todoroviciem), tlumaczyil: Szimon Wroblewski, na istom sajtu Projektor-Sebia i Czarnagora, literatura, Inne.

2095. Anonim, „Savremenik“, Politika (Kultura, umetnost, nauka), 17. III 2007.

2096. Andrej Tišma, „Foto-dokumenti scene“, Dnevnik, 1. II 2007.

2097. Dejan Bogojević, „Miroljub Todorović, Plavi vetar“, Akt, VII, br. 21-22-23, 2007, str. 50-51.

2098. Dejan Bogojević, „Miroljub Todorović Prozor“, Akt, VII, br. 21-22-23, 2007, str. 53.

2099. Miroljub Todorović, „Dnevnik 1982. (V)“, Polja, LII, br. 444, mart-april 2007, str. 111-126.

2100. Književni portret Slobodana Škerovića, Dunavski venac, III, br. 25, februar 2007, str. 11.

2101. Književni portret Stevana Bošnjaka, ''Dunavski venac'', III, br. 26, mart 2007, str. 11.

2102. Ilija Bakić, „Iz društvenog i jezičkog podzemlja“, Gradina, br. 17, 2007, str. 301-303.

2103. Slobodan Ž. Marković, „dr Živan Živković – kratak, a bogat život“, Godišnjak katedre za srpsku književnost sa jugoslovenskim književnostima (Posvećeno uspomeni na dr Živana Živkovića), godina II, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2006, str. 9-12.

2104. Borivoj Vezmar, „Selektivna bibliografija knjiga, eseja i kritika Živana Živkovića“, isto, str. 13-22.

2105. Branislav Radivojša, „Signalisti“, Politika, 19. IV 2007, str. 11.

2106. dr Milan Stamenković, „Signalizam je živa umetnička ideja“, Politika, 25. IV 2007, str. 11.

2107. Andrej Tišma, „Antiteroristička umetnička praksa“ (prezentacija video radova i razgovor), Art Gallery SKC, Beograd, 25. IV 2007.

2108. Milica Ilić Gačić, „Fosforne usne“ (izložba Dejana Bogojevića: slike, crteži, strip, mejl-art, vizuelna poezija, Valjevo, 2006), „Akt“, VII, br. 21-22-23, 2007, str. 49.

2109. Književni portret Ilije Bakića, ''Dunavski venac'', III, br. 27, maj 2007, str. 11.

2110. Dušan Stojković, „Avangardnost na Bogojevićev način“ u knjizi Dejana Bogojevića „Iv i Do“ (drugo izdanje), Knjaževac, 2007, str. 61-63.

2111. Ilija Bakić, „Umesto demantija – završna reč“, u knjizi Dejana Bogojevića „Antidemanti“ (drugo izdanje), Knjaževac, 2007, str. 45-47.

2112. Mr Srba Ignjatović, „Dejan Bogojević: Trajanje“ u „Skica“ (Skica SKC-a za maj 2007), Beograd, 2007, str. 16.

2113. Dušan Stojković, „Samosvojnost Bogojevićeve avangardnosti“, u knjizi Dejana Bogojevića „Pre peska“, Beograd – Mladenovac, 2006, str. 5-8.

2114. Anonim, „Savremenik plus“ (Signalizam), Novine beogradskog čitališta, br. 20-21, april-maj 2007, str. 24.

2115. M. Momčilović, „Signalizam na kompjuteru“, Politika, 28. V 2007, str. 26.

2116. Milivoj Anđelković, „Vreme-prostor u književnosti i umetnosti“, u: Zbornik radova konferencije Razvoj astronomije kod Srba IV, Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“, Beograd, 2007, str. 511-525.

2117. Milivoje Pavlović, „Koncepcija planetarne kulture Miroljuba Todorovića“, isto, str. 571-579.

2118. Đorđe Petković, „Nad Putovanjem u Zvezdaliju Miroljuba Todorovića – 35 godina posle“, isto, str. 581-591.

2119. Marija Đorđević, „Kolaži i animacija“ (Specifičan pristup globalnoj realnosti u radovima Andreja Tišme), Politika, 2. VI 2007, str. 16.

2120. Književni portret Dušana Stojkovića, ''Dunavski venac'', god. III, br. 28, jun 2007, str. 11.

2121. Anonim, „Todorović, Miroljub: Plavi vetar“, Novine beogradskog čitališta, br. 22-23-24, jun-jul-avgust 2007, str. 15.

2122. Draško Ređep, „Signali ranog smisla“, Zlatna greda, br. 66, god VII, april 2007, str. 64-65.

2123. http://mtodorovic.blogspot.com/

2124. http://www.miroljubtodorovic.com/

2125. Z. R., „Eliptična proza“, Politika, CIV, 33651, 16. VII 2007, str. 16.

2126. Dejan Žikić, „Spomenica dr Živana Živkovića“, Dunavski venac, III, 29. jul 2007, str. 11.

2127. „Prečicom misli dijagonalom predosećanja“ (Međunarodni višemedijalni umetnički projekat – festival), Katalog, Dom kulture Studentski grad, 17 – 19. VI 2007.

2128. Dalibor Filipović Filip, „Mali bog“ (fotomonografija povodom 15. godina književnog stvaralaštva Dejana Bogojevića), Knjaževac, 2006.

2129. Dejan Bogojević, „Joj, oj, of, uh, aj, ih, eh!“ (izložba stripa), Galerija ND+, 4 – 18. VI 2007, Valjevo.

2130. Dejan Bogojević, „Trag svetlosti“ (izložba slika), 28. VI – 12. VII 2007, Jagodina.

2131. http://mtodorovic2.blogspot.com/

2132. http://skerovicpoetry.blogspot.com/

2133. Vikipedija – Signalizam

2134. Vikipedija – Miroljub Todorović

2135. Zvonko Sarić, „Prosjački banket“, NIU „Hrvatska riječ“, Subotica, 2007.

2136. Miroljub Filipović Filimir, „Krematorijum“, Galerija SKC, 15 – 30. jun 2007.

2137. Dejan Bogojević, „Rane kompozicije“ (izložba slika), „Matićevi dani“, Ćuprija, septembar 2007.

2138. Miroljub Todorović, „Nesvesna moć linije i boje“, u katalogu izložbe slika Dejana Bogojevića „Rane kompozicije“, „Matićevi dani“, Ćuprija, 2007.

2139. Vikipedija – Živan Živković.

2140. Vikipedija – Vlada Stojiljković.

2141. Vikipedija – Mail-Art.

2142. Žarko Đurović, „Moć jezičkog poimanja“, u: „Grlom u snoviđe“ (kritički dijalozi), CANU, Podgorica, 2007, str. 344-346.

2143. Žarko Đurović, „Vrijeme signalizma“, isto, str. 513-517.

2144. Žarko Đurović, „Modeli signalističke kreacije“, isto, str. 518-520.

2145. Žarko Đurović, „Signalistička iskustva“, isto, str. 521-522.

2146. Žarko Đurović, „Modernost i poetska punoća“, isto, str. 523-525.

2147. Žarko Đurović, „Vizijski stimulansi“, isto, str. 526-528.

2148. Žarko Đurović, „Smjene spoznajnih entiteta“, isto, str. 529-530.

2149. Žarko Đurović, „Snoliki indikati“, isto, str. 531-533.

2150. Žarko Đurović, „Tumačenje prirode signalizma“, isto, str. 534-537.

2151. Žarko Đurović, „Između znaka i vizije“, isto, str. 538-539.

2152. Žarko Đurović, „Grad u ogledalu kulturoloških novina“, isto, str. 540-545.

2153. ''Demon signalizma'', almanah, (separat iz časopisa ''Savremenik''), bibliofilsko izdanje, Beograd, 2007.

2154. Milovan Ćurčić, „Demon signalizma“, (prikaz almanaha), ''Dunavski venac'', IV, br. 30, septembar 2007, str. 11.

2155. Književni portret Dejana Bogojevića, ''Dunavski venac'', IV, br. 30. septembar 2007, str. 11.

2156. Danijela S. Bogojević, „O demonima signalizma“, (prikaz almanaha), ''Akt'', VII, broj 27-28-29, 2007, str. 42.

2157. Dušan Stojković, „Lirski duet“, Akt, VII, br. 27-28-29, 2007, str. 49.

2158. Milica Ilić Gačić, „Rana, reč i pesma – poslednja nežna bol“, Akt, VII, br. 27-28-29, str. 50-51.

2159. Dragan Bogutović, „Gradska burleska“, Novosti, 3. X 2007, Kultura, str. IV.

2160. Projekat Rastko – Signalizam, http://www.rastko.org.rs/o/novo.php

2161. Milica Ilić Gačić, „Obrisi svetova glasom neoavangarde“, u: „Šumadijske metafore 2007“, Mladenovac 2007, str. 305-307.

2162. Milutin Lujo Danojlić, „Da za Anu“, Književni atelje MLD, Beograd, 2007.

2163. M. Živanović, „Pucnji u pozadinu“, Dnevnik, 2. IX 2002.

2164. Ilija Bakić, „Jesen Skupljača“, Tardis, Beograd, 2007.

2165. Miroljub Todorović, Dejan Bogojević, „Rana, reč i pesma“, Matična biblioteka „Ljubomir Nenadović“, Valjevo, 2007.

2166. Dejan Bogojević, ''Duboki prozor'' (Akt antologija najkraće priče), Valjevo, 2007.

2167. Miroljub Todorović, ''Signalistički anagrami'', Dunavski venac, god. IV, br. 31, oktobar 2007, str. 11.

2168. Književni portret Milutina Danojlića, ''Dunavski venac'', IV, br. 31, oktobar, 2007, str. 11.

2169. Slobodan Škerović, ''Kratak prikaz zbirke priča Jesen Skupljača Ilije Bakića'', http://www.tardis.co.rs/izdavastvoprikaz 1.htm

2170. S. Đ. M. ''Ne zastupamo sami sebe'', Glas javnosti, 31. V 2003.

2171 Tanja Popović, ''Signalizam'' u: ''Rečnik književnih termina'', Logos art, Beograd, 2007, str. 663-664.

2172. Andrej Tišma, ''Kreator novog senzibiliteta'', Letopis Matice srpske, oktobar 2007, str. 718-720.

2173. Zoran Radisavljević, ''Signalizam oslobađa energiju'' (Intervju), Politika (Kulturni dodatak), 10. XI 2007, str. 5.

2174. Ivana Milaković, ''Priče za sva godišnja doba'', http://krstarica.com /L/kultura/price-za-sva-godisnja-doba

2175. Dušan Stojković, ''Snovni slovar'' (priče o signalu), Bogojevićeva izdanja, Valjevo, 2007.

2176. Dejan Bogojević, ''Dekolaž priče o signalu'', u: Dušan Stojković, ''Snovni slovar'', 2007, str. 13.

2177. Milovan Ćurčić, ''Planetarni signalizam, moć poezije'' (intervju), ''Dunavski venac'', IV, br. 32, decembar 2007. str. 4.

2178. Književni portret Andreja Živora (Andreja Tišme), ''Dunavski venac'', IV, br. 32, decembar 2007, str. 11.

2179. Projekat Signalizam, http://www.rastko.org.rs/knjizevnost/signalizam/index.php#_rastko

2180. Draško Ređep, ''Zaverenik jezika'', Novosti, LV, sreda 19. XII 2007 (dodatak ''Kultura'').

2181. Srba Ignjatović, ''Brzinom metka'', Novosti, 20. XII 2007, str. 27.

2182. Klaus Groh ''Miroljub Todorovic und der Signalismus'', http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issued

2183. Milivoj Anđelković, ''Signalizam i elektronska umetnost'', http://www.rastko.org.rs/knjizevnost/signalizam/index.php#_rastko

2184. Draško Ređep, ''Planetarni signalizam'', Književne novine, LIX, br. 1145, decembar 2007, str. 10.

2185. Dušan Stojković, ''Demonski planetarni signalist'', http://www.rastko.org.rs/knjizevnost/signalizam/index.php#_rastko

2186. Signalizam, http://www.debris-files.net/debris_files/viewthread.php?tid

2187. Andrej Tišma, ''Elektronska umetnost i Internet'' (6), http://www.rastko.org.rs/knjizevnost/signalizam/index.php#_rastko

2188. Slobodan Škerović, „O Internetu, Projektu Rastko, Energetskom polju“, http://www.rastko.org.rs/knjizevnost/signalizam/index.php#_rastko

2189. Miljurko Vukadinović, „Prvo uvođenje: Signalizam – Klokotrizam – Fizizam: pro et contra“, u „Fizička knjiga“, Niš, 2007.

2190. Vikipedija – Slobodan Škerović

2191. Dr Draško Ređep, „Duh plavih vetrova“, Zadužbina, god. XIX, br. 81, decembar 2007, str. 16.

2192. Milutin Lujo Danojlić, „Dva doma na pustolini“, Književne novine, LX, br. 1149, januar 2007, str. 15.

2193. D. Bt., „Na probi vremena“ (uručene nagrade Vukove zadužbine), Novosti, utorak 26. 2. 2008, str. 27.

2194. M. V., „Uručene nagrade Vukove zadužbine“, Politika, 26. 2. 2008, str. 19.

2195. M. G., „Priznanje za istoričara i pesnika“, Blic, 26. 2. 2008, str. 54.

2196. „Književni portret Bogislava Markovića“, Dunavski venac, god. V, br. 34, mart 2008, str. 11.

2197. Anonim, „Uručene nagrade Vukove zadužbine“, http://glassrbije.org/index.php?option=com

2198. Anonim, „Predstavljena knjiga Poetika signalizma Miroljuba Todorovića, http://www.arhiva.srbija.sr.gov.rs/vesti/2004-02

2199. Jakov Grobarov, „Šermetr iz tetrapaka“, NIN, 13. 3. 2008, str. 43.

2200. Svetozar Radonjić Ras, „Novi poetski iskazi“, Akt, god. VIII, br. 30, 2008, str. 59-60.

2201. Miroljub Todorović, „I kapi kiše, i talasi svetlosti“ (Odlomci dnevnika 1983), Letopis Matice srpske, god. 184, knj. 481, sv. 3, mart 2008, str. 368-385.

2202. M. Ćurčić, „Vukova nagrada za signalizam“, Dunavski venac, god. V, br. 35, april 2008, str. 12.

2203. Ivan Negrišorac, „Neka bude što biti ne može: kritika narcističkog mentaliteta“, Letopis Matice srpske, januar-februar, 2008, str. 166.

2204. Anonim, „Dodeljene nagrade Vukove zadužbine“, http://www.mtsmondo.com/entertainment/gossip/text.php?vest=88113

2205. Anonim, „Uručene nagrade Vukove zadužbine“, Zadužbina, god. XX, br. 82, mart 2008, str. 1.

2206. Dr Draško Ređep, „Uticajna drevna slova“, Zadužbina, god. XX, br. 82, mart 2008, str. 4.

2207. Milovan Ćurčić, „Zlatno slovo Miroljubu Todoroviću“, Dunavski venac, god. V, br. 36, jun 2008, str. 12.

2208. Zvonko Sarić, „Futuristikus vilaga“, Sikoly, 14. szam, 2008, Tavasz.

2209. Fekete Jozsef, „A szignalizmustol a sci-fing“, Sikoly, 14. szam, 2008, str. 54-63.

2210. Anonim, „Zlatno slovo Todoroviću i Džakoviću“, Književne novine, br. 1155-1156, jul-avgust 2008.

2211. Dragan Jovanović, „Poetska rekonstrukcija fragmentovanog sveta“, u: Slobodan Škerović, Himera ili Borg, Tardis, Beograd, 2008, str. 7-10.

2212. Dušan Stojković, „Odsanjani signalizam Slobodana Škerovića“, u: S. Škerović, Himera ili Borg, Tardis, Beograd, 2008, str. 181-185.

2213. Slobodan Škerović, Himera ili Borg, Tardis, Beograd, 2008.

2214. Anonim, ''Portret izdavača'', Dunavski venac, god. V, broj 37, avgust 2008, str. 11.

2215. Z(oran) R(adisavljević), ''Značaj signalizma'', Politika, 15. IX 2008, str. 14.

2216. Marko Nedić, ''Šatro priče Miroljuba Todorovića'' u knjizi M. Todorovića ''Šatro priče'', SKZ, 2007, str. 95-96.

2217. Anonim, ''nagrada za knjigu kratke proze'', Akt, VIII, broj 31-32-33, str. 61.

2218. Vasa Radovanović, ''Rana, reč i pesma'', Akt, VIII, broj 31-32-33, str. 72-73.

2219. Marko Nedić, ''Šatro priče Miroljuba Todorovića'', Akt, VIII, broj 31-32-33, str. 62-63.

2220. Miroljub Todorović, ''Nesvesna moć linije i boje'', Akt, VIII, broj 31-32-33, str. I.

2221. Bojana Stojanović Pantović, ''Postmoderni superčitalac u raljama neoavangarde'', Reč, novembar, 1966 i na http://www.knjigainfo.com

2222. Radovan Popović, ''Miroljub Todorović'' u: ''Srpski pisci slikari'', Beograd, 2008, str. 208.

2223. Predrag Palavestra, ''Istorija srpske književne kritike'', tom II, Novi Sad, 2008, str. 783 i 785-786.

2224. P. Pet., ''Signalizam'' u: ''Enciklopedija srpskog naroda'', Beograd, 2008, str. 1002.

2225. B.S-P-, ''Todorović Miroljub'' u: ''Enciklopedija srpskog naroda'', Beograd, 2008, str. 1133.

2226. Dobrica Kapmperelić, ''Open World'', 70, Belgrade, July, 2008.

2227. Dobrica Kamperelić, ''Konceptualne glavolomke'', Koraci, 7-8, 2008, str. 199-206.

2228. Dobrica Kamperelić, ''Dragan Nešić Ko laži ljubavi'', katalog izložbe Dragana nešića, Srećna galerija SKC, novembar, 2008.

2229. Slavko Timotijević, ''Signalizam Miroljuba Todorovića'', Art fama, broj 23, decembar 2008, str. 37-40.

2230.Anonim, ''Izložba o signalizmu u Istorijskom arhivu Beograda'', http://www.kurir-info.rs/aktuelne-vesti/2008-12-19/izlozba, 20. 12. 2008.

2231. dr Milivoje Pavlović, ''Društveni značaj Vukovih ideja o jeziku i srpska neoavangarda'', u zborniku ''Društvena i politička misao Vuka Karadžića – radovi sa naučnog skupa u SANU, Beograd, 2008, str. 275-280.

2232. Aleksandar B. Laković, ''Žarna munja jezika'', u: ''Dnevnik reči'', Beograd, 2008, str. 12-15.

2233. Anonim, ''Izložba Signalizam Miroljuba Todorovića'', http://www.studiob.rs/info/vest, 22.XII 2008.

2234. Anonim, ''Signalizam Miroljuba Todorovića 1968 – 2008'' u katalogu izložbe, Istorijski arhiv Beograda, decembar, 2008.

2235. Dragan Kljajić, ''Signalizam'', http://www.nadlanu.com/Dinamic/ListItemsShowItem, intLangID,2,intItemID,...-43k-

2236. Anonim, ''U istorijskom arhivu Beograda otvaranje izložbe o signalizmu'', http://www.gradjanski.co.rs/navigacija.php?vest=35619

2237. Anonim ''Izložba Signalizam Miroljuba Todorovića'', http://www.srbijanet.rs/kultura/vesti59-56-izlozba-signalizam-miroljuba-todorovica.html

2238. Anonim, ''U Istorijskom arhivu Beograda otvaranje izložbe o signalizmu'', http://groups.yahoo.com/group/muzejpress/message/2767

2239. S. B. S. ''Signalizam Todorovića'', Politika, 28. XII 2008, str. 17.

2240. Anonim, ''Signalizam Miroljuba Todorovića 1968 – 2008'', Dunavski venac, god. V, broj 40, 30. XII 2008, str. 11.

2241. Patrick Sammut, ''Serbian and Signalism Poetry'', http://patrickjsammut.blogspot.com/2009/01/serbia-and-signalism-poetry.html

2242. Anonim, ''Signalizam Miroljuba Todorovića'', http://www.yellowcab.co.rs/delo.jsp?id=8482

2243. Balša Rajčević, ''Intermedijalna umetnost'', u: ''Skriveni smisao viđenog'', Beograd, 2001, str. 68-70.

2244. Andrej Tišma, ''Signalistički imejl roman'' u: ''Interfejsi bezgraničnog (Digitalna i internet umetnost na prelazu milenijuma), Novi Sad, 2008, str. 60-62.

2245. Žarko Đurović, ''Signalizam – estetska avangarda'', Bosanska vila, Sarajevo, broj 43, juli-septembar, 2008, str. 34-36.

2246. Anonim, ''Četiri decenije signalizma'', Književni magazin, broj 91-92, januar-februar, 2009, str 7.

2247. Danijel Daligan, ''Signalizam i pansemiotika'', Književni magazin, breoj 91-92, januar-februar, 2009, str. 7-8.

2248. Džon Held, ''Mejl-Art signalizam'', Književni magazin, broj 91-92, januar-februar, 2009, str 8-9.

2249. Dmitrij Bulatov, ''O principima korelacije kulturnih kodova na primerima signalizma i međunarodne kulturne mreže'', Književni magazin, broj 91-92, januar-februar, 2009, str. 9-12.

2250. Keiči Nakamura, ''Manifest signalizma'', Književni magazin, broj 91-92, januar-februar, 2009, str. 12.

2251. Anonim, ''Signalizam Miroljuba Todorovića, www.beograd4you.com/index.php?

2252. Radovan Popović, Na ponos srpske kulture'', Kniževne novine, broj 1162, god LXI, februar 2009, str. 4.

2253. Ilija Bakić, ''Demon i fantom avangarde ili slobode'', Književne novine, broj 1162, god. LXI, februar 2009, str. 4.

2254. Milutin Lujo Danojlić, ''Poezija za kosmička bića'', Književne novine, broj 1162, god. LXI, februar 2009, str. 4.

2255. Milivoj Anđelković, ''Huni avangarde na elektronskom nebu'', Književne novine, broj 1162, god. LXI, februar 2009, str. 4-5.

2256. Miroslav Todorović, ''Vaseljenski krug'', u knjizi ''U senci Damoklovog mača'', Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2009, str. 161-163.

2257. Miroslav Todorović, ''Osvojeni prostor'', u knjizi ''U senci Damoklovog mača'', Vranje, 2009, str. 68-71.

2258. Milentije Đorđević, ''Signalizam i nadrealizam'', Savremenik, broj 168-169, 2009, str. 111-116.

2259. Brana Dimitrijević, Signalizam i klokotrizam'', Savremenik, broj 168-169, 2009, str. 117-128.

2260. Dušan Stojković, ''I demoni i signali, poezija, dakle'', Savremenik, broj 168-169, 2009, str. 129-133.

2261. Jovanka Vukanović,''Miroljub Todorović, Zvezdana mistrija'' u: ''Naslovi'' , Podgorica, 2009, str. 67-68.

2262. Jovanka Vukanović, ''Svetislav Brković, Mir Jani'' , isto str. 74-75.

2263. Jovanka Vukanović, ''Slobodan Pavićević, Magnetne oluje'', isto str. 82-84.

2264. Jovanka Vukanović, ''Milivoje Pavlović, Svet u signalima'', isto str. 186-188.

2265. Jovanka Vukanović, ''Milivoje Pavlović, Avangarda, neoavangarda i signalizam'', isto str.189-191.

2266. Jovanka Vukanović, ''Miroljub Todorović, Igra i imaginacija'', isto str. 192-193.

2267. Jovanka Vukanović, ''Miroljub Todorović, Ponovo uzjahujem Rosinanta'', isto str. 69-70.

2268. Prof. Dr. Nikola Cvetković i Prof. Dr. Milivoje Pavlović, ''Signal kao višeznačni komunikacioni fenomen'' u: ''Komunikacija, mediji, kultura'', Godišnjak fakulteta za kulturu i medije, Megatrend, Beograd, 2009, str. 49-63.

2269. Tihomir Petrović, ''Moderna književnost'' u knjizi ''Uvod u književnost'', Prometej, Novi Sad, 2009, str. 87-96.

2270. http://zivanzivkovic.blogspot.com

2271. Miroljub Todorović, ''Pismo Školskom času'', Školski čas broj 3-4, 2009, str. 5-21.

2272. Dragan Bogutović, ''Vatromet mašte'', Novosti, 30. IX 2009.

2273. Anonim (Dragan Mraović), ''Miroljub Todorović – signalizam'', Pesničke novine broj 5/71, leto 2009, str. 71-72.

2274. Dr Staniša Veličković, ''Signalizam'' u: Školski rečnik književnih i srodnih pojmova'', Niš, 1998, str. 208-209.

2275. Nikola Cvetković, ''Signalizam i književnost za decu i veliku decu'' u zborniku ''Književnost za decu u nauci i nastavi'', Pedagoški fakultet u Jagodini, Jagodina, 2008, str. 272-279.

2276. Zoran Hr. Radisavljević, ''Signalizam oslobađa energiju jezika'', u knjizi ''Kavez zaključan iznutra'', Beograd – Raška, 2009, str. 111-115.

2277. Radovan Popović, ''Privrženik signalizma'', u knjizi ''Raznosač mesečine'' (Ljubiša Jocić), Službeni glasnik, Beograd, 2009, str. 109-118.

2278. Slobodan Škerović, ''Torba od vrbovog pruća Miroljuba Todorovića'', www.art-anima.com

2279. Tihomir Petrović, ''Moderna književnost'', Nova zora, broj 22-23, 2009, str 221-227.

2280. Olga Latinčić, ''Umetnost bez granica'', Dunavski venac, god. VI, broj 48, Novembar 2009, str. 11.

2281. Zlatko Pangarić, ''Komentari na 'Poetiku signalizma' Miroljuba Todorovića'', sajt Metafora-poezija, avgust – septembar, 2009.

2282. Slobodan Škerović, ''Rasprava o poemi Jerihon'', sajt Prozaonline, oktobar, 2009.

2283. Dobrica Kamperelić, ''Neograničena pesnička sloboda'', Dunavski venac, god. VI, broj 49, decembar, 2009.

2284. Dragan Latinčić, ''Zvuk u poeziji signalizuma'', Koraci broj 11-12, 2009, str. 101-106.

2285. Ilija Bakić, ''Avangarda u tradiciji'', Koraci, broj 11-12, 2009, str. 130-133.

2286. Prof. dr Milivoje Pavlović, ''Srbija i svet: četiri decenije signalizma'' (1969 – 2009) u: ''Komunikacija, mediji, kultura'' (Godišnjak fakulteta za kulturu i medije Megatrend univerziteta), god. II, Beograd, 2010, str. 361-366.

2287. Džon Held, ''Mejl-art i signalizam'', isto, str. 367-369.

2288. Dmitrij Bulatov, ''O principima korelacije kulturnih kodova na primerima signalizma i međunarodne kulturne mreže'', isto, str. 370-375.

2289. Dragan Latinčić, ''Zvuk u poeziji signalizma'', isto, str. 376-382.

2290. Mr Dušan Stojković, ''Osnove poetike signalizma'', isto, str. 383-403.

2291. Danijel Daligan, ''Signalizam i pansemiotika'', isto str. 404-405.

2292. Mateo Dambrozio, ''Novi interlingvistički ključ'', isto, str. 406-409.

2293. Milivoj Anđelković, ''Signalizam i elektronska umetnost'', isto, str. 410-419.

2294. Prof. dr Nikola Cvetković, ''Dnevničko-poetički zapisi Miroljuba Todorovića'', isto, str.420-423.

2295. Tanja Ivanović, ''Tri disertacije o signalizmu'', isto, str. 424-436.

2296. Prof. dr Tihomir Petrović, ''Književnost za decu i signalizam'', isto, str. 437-449.

2297. Keiči Nakamura, ''Manifest signalizma'', isto, str. 450.

2298. Ilija Bakić, ''Jezička zavera i oko nje'', Letopis Matice srpske, god. 185, decembar 2009, str. 1048 –1051.

2299. Aleksandar B. Laković, ''U začaranom krugu jezika'', Letopis Matice srpske, god. 185, decembar 2009, str. 1045 – 1048.

2300. Sava Stamenković, ''Vrste signalističke poezije u zbirci Miroljuba Todorovića Svinja je odličan plivač'', Letopis Matice srpske, god. 185, decembar 2009, str. 1000 – 1016.

2301. Miroljub Todorović, ''Iz Dnevnika 1983'', Dometi, god. 36, dvobroj 138-139, jesen-zima 2009, str. 95-116.

2302. Julijan Kornhauzer, ''Neoavangarda i problem komparativistike'' u knjizi Gojka Tešića ''Avangarda i tradicija'', Beograd, 2002, str. 124-130.

2303. Slobodan Škerović, ''Science Fiction poezija Miroljuba Todorovića'', Art Anima, Didaktika, april, 2010.  http://www.art-anima.com/forumi/index.php?topic=1017.0

2304. Radojica Tautović, ''Orfej s elektronskom lirom'', Art-Anima, http://www.art-anima.com/forumi/index.php?topic=1017.msg10204#msg10204

2305. Miroljub Todorović, ''Novi oblici proze'', Sajt Prozaonline,  http://prozaonline.com/?s=Novi+oblici+proze&x=0&y=0

2306. Miroljub Todorović, ''Zagonetka jezika'', sajt prozaonline, http://prozaonline.com/?s=zagonetka+jezika&x=0&y=0

2307. Miroljub Todorović, ''Iz Dnevnika'', Književni list, broj 92-94, maj-jun-jul, 2010, str. 14.

2308. Sreten Petrović, ''Estetičke aporije signalizma'' u knjizi ''Za autonomiju umetnosti'' (Estetička preispitivanja), Beograd, 2010, str. 295-319.

2309. "Planetarni vidici signalizma", Zbornik, (Četiri decenije signalizma), Beograd, 2010.

2310. Dr Marija Aleksić, "Zadužbine kulture Srbije i javnost", Beograd, 2010, str. 99-101.

2311. Prof. dr Milivoje Pavlović, "Srbija i svet: Četri decenije signalizma" (1969-2009), u knjizi "Planetarni vidici signalizma", Beograd 2010, str. 1-8.

2312. Džon Held, "Mejl-art i signalizam", isto, str. 9-11.

2313. Dmitrij Bulatov, "O principima korelacije kulturnih kodova na primerima signalizma i međunarodne kulturne mreže", isto, str. 12-19.

2314. Dragan Latinčić, "Zvuk u poeziji signalizma", isto, str. 20-28.

2315. Mr Dušan Stojković, "Osnove poetike signalizma", isto, str. 29-56.

2316. Danijel Daligan, "Signalizam i pansemiotika", isto, str. 57-58.

2317. Mateo D'Ambrozio, "Novi interlingvistički ključ", isto, str. 59-63.

2318. Milivoj Anđelković, "Signalizam i elektronska umetnost", isto, str. 64-76.

2319. Prof. dr Nikola Cvetković, "Dnevničko-poetički zapisi Miroljuba Todorovića", isto, str. 77-81.

2320. Prof. dr Tihomir Petrović, "Književnost za decu i signalizam", isto, str. 82-98.

2321. Keiči Nakamura, "Manifest signalizma", isto, str. 99.

2322. Anonim, "Signalizam - bibliografija", isto, str. 101-1015.

2323. Dragan Bogutović, "Šatro žvake", Novosti, god. LVII, sreda 19. jun 2010, str. 34.

2324. Jovanka Vukanović, "Leksički eksperimenti", u knjizi "Figure zla", Beograd 2010, str. 41-42.

2325. Miroljub Todorović, "Tri signalistička pesnika", isto, str. 51-52.

2326. Žarko Đurović, "Signalistička matrica", isto, str. 47-50.

2327. Dušan Stojković, "Čitanje između reči", prozaonline.com, jun 2010.

2328. Miroljub Todorović, "Umetnost - ljudska potreba za trajanjem", prozaonline.com, jun 2010.

2329. Ivan Negrišorac, "Prozorljivo oko Milorada Pavića", Letopis Matice srpske, maj 2010, str. 895-896.

2330. Z. Radisavljević, "Planetarni signalizam", politika, god. CVII, br. 34719, utorak 6. jul 2010, str. 14.

2331. Miroljub Todorović, "Kapitalno delo", prozaonline.com, jun 2010.

2332. "Signalizam Miroljuba Todorovića 2968-2008", Katalog, Istorijski arhiv Beograda, decembar 2008. (Trajanje izložbe: decembar 2008 - april 2009).

2333. Z. R. "Signalizam je u modi", Politika, 19. 7. 2010, str. 10.

2334. Miroljub Todorović, "Novi oblici proze", Književne novine, god. LXII, br. 1179-1180, jul-avgust 2010.

2335. Vasilije Radikić, "Avangardni tokovi u književnosti za decu", Savremenik, 181-182-183, 2010, str. 78-86.

2336. Julijan Kornhauzer, "Neoklasicizam u signalizmu", isto, str. 94-101.

2337. Nikola Cvetković / Milivoje Pavlović, "Zračenja signalizma", isto, str. 86-94.

2338. Dragan Bogutović, "Lov na jezičke dragulje", (intervju) - Večernje novosti, Kultura, subota, 24. 7. 2010, str. 23.

2339. "Traganje za neizgovorljivim", (intervju), prozaonline.com, jul 2010.

2340. Miroljub Todorović, "Jedan pogled na nove umetničke forme", Dunavski venac, god. VII, br. 55, jul 2010, str. 12.

2341. Miroljub Todorović, "Veliki istraživački poduhvat", Dunavski venac, god VII, br. 56, avgust 2010, str. 12.

2342. Miroljub Todorović, "Ohrabrenje i podrška modernom", Večernje novosti, god. LVII, utorak 14. 9. 2010, str. 34.

2343. Draško Ređep, "Matićeva žeđ za apsolutnim", Blic, br. 4887, 19.09.2010. (Blic knjiga).

2344. Anonim, "Krleža - Miroljubu Todoroviću", www.sumadijapress.co.rs/index-p128-ni8412-c128.html, 19.09.2010.

2345. Anonim, "Miroljub Todorović dobitnik nagrade 'Priznanje Krleža' ", Međunarodni radio Srbije - magazin, 21.09.2010.

2346. Anonim, "Krleža Miroljubu Todoroviću", seecult.org Portal za kulturu.

2347. D. B. "Priznanje Krleža", Večernje novosti, sreda 22.09.2010, str. 34.

2348. Z. R. "Priznanje Krleža Miroljubu Todoroviću", Politika, sreda 21.09.2010, str. 15.

2349. Anonim, "Priznanje Krleža Moriljubu Todoroviću", www.tardis.rs.

2350. Dušan Stojković, "Nesmirljiv poetski ratnik", u knjizi "Žubor metafizike", Beograd 2010, str. 35-44.

2351. Zoran Ilić, "Priznanje Krleža", Dunavski venac, 30.09.2010, str. 12.

2352. Anonim, "Priznanje Krleža Miroljubu Todorović", exyuvesti.blogspot.com, 2009-09.

2353. Žarko Đurović, "Smislenost šatrovačkog govora", Savremenik br. 184-185-186, 2010, str. 61-63.

2354. Slobodan Škerović, "Fraktalni manifest", http://www.art-anima.com/forumi/index.php?topic=1146.0

2355. Nikola Dedić, "Signalizam", u: "Istorija umetnosti u Srbiji XX vek" (Prvi tom Radikalne umetničke prakse), Orion Art, Beograd 2010, str. 326-328.

2356. Petar Milošević, "Signalizam" u: "Storija srpske književnosti", Službeni glasnik, Beograd 2010, str. 732-736.

2357. Miroljub Todorović, "Jedan pogled na nove umetničke forme", Književni pregled, br. 3, oktobar-novembar-decembar 2010, str. 127-128.

2358. Miroljub Todorović, "Sjaj srpske avangarde", isto, str. 129-131.

2359. Dragan Bogutović, "Vulkan jezika", Večernje novosti, god. LVII, subota 6. novembar 2010 (Kultura), str. 28.

2360. Miroljub Todorović, "Eruptivni stvaralac", Dunavski venac, god. VII, br. 58, novembar 2010, Beograd, str. 12.

2361. Adrijan Sarajlija, "Magnum opus tek dolazi", u knjizi Slobodana Škerovića "Crna Kutija", Beograd 2010, str. 191-192.

2362. Slobodan Škerović, "Manufaktura G Adrijana Sarajlije", pogovor u knjizi Adrijana Sarajlije "Manufaktura G", Beograd, 2010, str. 287-290.

2363. Ostoja Kisić, "Velika rasprava" (Rani signalizam), http://ranisignalizam.blogspot.com/ .

2364. Ilija Bakić, "Bezvremeni univerzum", Koraci, god. XLIX, sveska 11-12, 2010, str. 171-176.

2365. Anonim, "Priznanje Krleža", Akt, god. X, br. 41-42-43, 2010, str. 115.

2366. Miroljub Todorović, "Eruptivni stvaralac", isto, str. 115-116.

2367. Ivana Milaković, "Torba od snova", http://www.tardis.rs/prikazi/

2368. Slobodan Škerović, "Politika žanra", http://www.art-anima.com/forumi/index.php?topic=1019.0

2369. Slobodan Škerović, "Politika žanra", Emitor, br. 478, jun 2010.

2370. Slobodan Škerović, "Poezija stripova", http://www.tardis.rs/prikazi/poezija-stripova

2371. Dejan Žikić, ''Signalizam u istoriji avangarde'', http://prozaonline.com/?p=2214

2372. Ilija Bakić, ''Ogledi o signalizmu Ljubiše Jocića'', http://ilijada.blogspot.com/2010/09/ogledi-o-signalizmu-ljubise-jocica.html

2373. Ilija Bakić, ''Divlji jezik'', 

http://ilijada.blogspot.com/2010/09/divlji-jezik.html

2374. Ilija Bakić, ''Avangarda u tradiciji'',

http://ilijada.blogspot.com/2010/03/avangarda-u-tradiciji.html

2375. Ilija Bakić, ''Strastveni eseji'',

http://ilijada.blogspot.com/search/?q=strastveni+eseji

  2376. Ilija Bakić, ''Govno je neuništivo'',

http://ilijada.blogspot.com/search/?q=govno+je+neuni%C5%A1tivo

 2377. Ilija Bakić, ''Strip u smutnim vremenima'',

http://ilijada.blogspot.com/search/?q=strip+u+smutnim+vremenima

   2378. Prof. dr. Milivoje Pavlović, ''Iz mog ugla'', Pravda, 28. I 2011, str. 28.

2379. D. Bogutović, ''Vizuelna poezija'' (Doprinos signalizma), Novosti, LVIII, 3. II 2011, str. 35

2380. Z. R. ''Oslobođeni jezik'', Politika, CVIII, broj 34932, 7. II 2011, str. 13

2381. Prof . dr Nikola Cvetković, ''Umetnička budućnost koja se ostvaruje'', u: ''Komunikacija, mediji, kultura'', Godišnjak za kulturu i medije, god. III, (2011), str. 585 – 596.

2382. Nikola Cvetković, ''Vidici signalizma'', http://www.box.net/shared/7b4u1q8afp

2383. Rada Stijović, ''Kevo, brate, skuvaj mi fuka'', Politika, 13. II 2011, str.8.

2384. Dejan Žikić, ''Optička poezija'', Dunavski venac, broj 60, februar 2011, str. 11.

2385. Miroljub Todorović, ''Dnevnik 1983'', naše stvaranje, LVII/ 3-4 (2010), str. 217 – 235.

2386. Dušan Stojković, ''Čitanje između reči'', http://www.alma.rs/knjzevni-pregled/broj04/kp10.html

2387. Miroljub Todorović, ''Dnevnik 1983'', http://www.alma.rs/knjizevni-pregled/broj04/kp64.html

2388. Nikola Cvetković, ''Tumačenja signalizma'', http://alma.rs/knjizevni-pregled/broj04/kp01.html

2389. Miroljub Todorović, ''Stvaralačka eksplozija'', Savremenik broj 187 –188, 2010, str. 55-56.

2390. Anonim, ''Miroljub Todorović'', Književne novine, LXIII, broj 1185 – 1186, januar – februar  2011, str. 4.

2391. Miloslav Šutić, ''An Aestetic to Modern Lyrical Poetry'' u: ''An Anthology of Modern Serbian Lyrical Poetry'' (1925 – 1995), Zavod za udžbenike, Beogra, 2010, str. 63 i 324 – 325.

2392. Miroljub Todorović, ''Dnevnik 1983'', Književni pregled broj 4, januar – februar – mart 2011, str. 272 – 288.

2393. Dušan Stojković, ''Čitanje između reči'', Književni pregled broj 4, januar – februar – mart 2011, str. 80 – 83.

2394. Nikola Cvetković, ''Tumačenja signalizma'', Književni pregled broj 4, januar – februar – mart 2011, 8 – 18.

2395. Milovan Ćurčić, ''Sintetička književna forma'', http://prozaonline.com/?p=2601

2396. Slobodan Ivkov, ''Crna kutija'' (Slobodan Škerović), Blic br. 5066, nedelja, 20. mart 2011 podlistak ''Knjiga'' br. 124, god. III

2397. I.D.L, „Uži izbor“, Novosti, subota, 26. mart 2011.

2398. Milovan Ćurčić, „Sa malo reči kazati što više“, Dunavski venac, br. 61, mart 2011, str. 11.

2399. Slobodan Škerović, „Na tragu fraktalnog doba“, Emitor, br. 479, april MMXI (2011), str. 22-27.

2400. Ilija Bakić, „Postojana subverzija“, Letopis Matice srpske, god 187, mart 2011, knj. 487, sv. 3, str. 474-476.

2401. Milovan Čurčić, „Sa malo reči kazati što više“, Zemun pres, br. 1, april 2011, str. 11.

2402. Milentije Đorđević, „Poezija u vreme antipoezije“, Koraci, br. 3-4, 2011, str. 94.

2403. Dušan Stojković, „Vitalnost signalizma“, http://prozaonline.com/?p=3070

2405, Slobodan Škerović, „Egzistencija i umetnost Marine Abramović“, http://moji-tragovi.blogspot.com/2011/02/marina-abramovic-egzistencijalizam-u.html

2406. Dejan Žikić, ''Istraživanje i tumačenje neoavangarde'', Književne novine, god. LXIII, broj 1190, jun 2011, str. 4.

2407. Milovan Ćurčić, ''Odsanjane priče'', Zlatna greda, god. XI, broj 115-116, maj-jun 2011, str. 81-82.

2408. Dušan Stojković, ''Nesmirljiv poetski ratnik'' u knjizi ''Žubor metafizičkog'' (Ogledi o srpskim pesnicima), Beograd, 2010, str. 35-44.

2409. http://www.seecult.org/vest/vreme-signalizma

2410. http://www.tardis.rs/vesti-i-novosti/vreme-signalizma

2411. http://prozaonline.com/?page_id=276

2412. http://www.glas-javnosti.rs/clanak/kultura/glas-javnosti-o6-09-2011/izlozba-vreme-signalizma

2413. Anonim, ''Univerzitetska biblioteka – Todorović'', Novosti, utorak, 6. IX 2011, str. 15.

2414. http://www.unilib.bg.ac.rs/o_nama/izlozbe/vreme_signalizma/index

2415. Z(oran) R(adisavljević), ''Vreme signalizma'', Politika, god CVIII, broj 35141, sreda 7. IX 2011, str. 13.

2416. A. K. ''Vreme signalizma'', Politika, četvrtak 8. IX 2011.

2417. N. N. K. ''Znakovi kroz vreme'', Novosti, god. LVIII, četvrtak 8. IX 2011, str. 30.

2418. ''Otvorena izložba Vreme signalizma'' http://www.glassrbije.org/info/index.php?

2419. http://vesti.aladin.info/2011-09-06/831797-izlo%C5%Beba-%22vreme-signalizma

2420. http://knjizevnost.org/najave/3610-vreme-signalizma

2421. http://www.galerijapero.com/showNews.php?nid=1765

2422. http://exyuvesti.blogspot.com/2011/09/vreme-signalizma.html

2423. Prof. dr Milivoje Pavlović, ''Vreme signalizma - danas, ovde i još ponegde'' http://prozaonline.com?p=3618


2424. http://moji-tragovi.blogspot.com/2011/09/blog-post_19.html


2425. Miroljub Todorović, ''Iz Dnevnika'', Književni magazin, broj 121-122-123, god. XI, jul-septembar, 2011, str. 10-11.

2426. M. L. Belatukadruz, ''Provalija srpske književnosti'', Braničevo, broj 5-6, 2011, str. 250-257 i 350-353.

2427. Prof. dr Milivoje Pavlović, ''Vreme signalizma'', Dunavski venac, broj 65, 30. septembar 2011, Beograd, str. 12.

2428. Ostoja Kisić, ''Velika rasprava'' (O ranom signalizmu), Unus Mundus, broj 39, 2011, Niš, str. 329-431.

2429. Miodrag Mrkić, ''Bogalj mesija u senci tajne vaseljene'' (Ogledi o poeziji Ilije Bakića), Unus Mundus, broj 39, 2011, str. 433-528.

2430. Dušan Stojković, ''Vihorne slike odnesnevanih pesama'' (O poeziji Dejana Bogojevića), Savremenik, broj 195-196, 2011, str. 92-104.

2431. Miroljub Todorović, ''Dva pesnička groba'', Književne novine, broj 1193, septembar 2011, str. 4.

2432. Milivoje Pavlović, ''Danas, ovde i još ponegde'', Knjževne novine, broj 1193, septembar, 2011, str. 24.

2433. Dobrica Kamperelić, ''Koreni vizuelnog pesništva...'' u katalogu ''Vizuelno-poetska špansko-srpska sinergija'', Instituto Servantes, Beograd, 1-11, septembar, 2011.

2434. Milivoj Kostić, ''Pesme-slike Dejana Bogojevića'', Akt, god. XI, broj 44-45-46, 2011, str. 115.

2435. Dobrica Kamperelić, ''Iznad estetskih i konceptualnih nebula'', Akt, god. XI, broj 44-45-46, 2011, str. 116.

2436. Dobrica Kamperelić, ''Izložba vizuelne poezije'', Akt, god. XI, broj 44-45-46, 2011, str. 112-113.

2437. Tomislav Milošević, ''Predeo pre početka zri...ili sedam musketara osvaja pesnički svet'', Akt, god. XI, broj 44-45-46, 2011, str. 119-121.

2438. Dušan Stojković, ''Novi zbornik o planetarnom signalizmu'', Akt, god. XI, broj 44-45-46, 2011, str. 123-127.


2439. Aleksandar Petrov, ''Novija srpska poezija'' u knjizi ''Pre prošlosti (I)'', Beograd, 2011, str. 160-161.

2440. Aleksandar Petrov, ''Signalistički pesnik Miroljub Todorović'', u knjizi ''Pre prošlosti (I)'', Beograd, 2011, str. 311-314.

2441. Aleksandar Petrov, ''Vidov dan Miroljuba Todorovića'', u knjizi ''Pre prošlosti (I)'', Beograd, 2011, str. 315-316.

2442. Ilija Bakić, ''Strastveni eseji'' (O knjizi Slobodana Škerovića), Quest, no. 1/2011, str. 35-37.

2443.Anonim, ''Signalizam'', u ''Niški leksikon'', Službeni glasnik, Beograd, 2011, str. 457.

2444. Aleksandar B. Laković, ''U začaranom krugu jezika'', u knjizi ''Dnevnik glasova'', Agora, Zrenjanin, 2011, str. 156-159.

2445. Slobodan Škerović, ‘’Poetika genija’’, http://www.alma.rs/knjizevni-pregled/broj05/kp04.html

2446. Živan Živković, ‘’Signalistička scijentistička poezija’’, http://www.art-anima.com/radovi/64-knjizevnost/1419-Signalisti%C4%8Dka-scijentisti%C4%8Dka-poezija


2447. Slobodan Škerović, ''Apejronistička ili afazijska poezija'', Književne novine, god. LXIII, broj 1194 – 95, oktobar - novembar 2011, str. 11.

2448. Žarko Đurović, ''Da li je performans umjetnički medij'', Bagdala, god. LIII, broj 490, oktobar - decembar 2011, str. 95.

2449. Miroljub Todorović, ''Iz Dnevnika'', Bagdala, god. LIII, broj 490, oktobar – decembar 2011, str. 64 – 77.

2450 Miroljub Todorović, ''Iz Dnevnika'', Polja, broj 472, novembar – decembar 2011, str. 146 – 163.

2451. Slobodan Škerović, ''Poetika genija''  http://www.aforizmi.org/etna/etna109/etna8.htm


2452. Miroslav A. Mušić, ''Vuković i carstvo znakova'', Tabu, broj 50, X/9, 2011, str. 68.

2453. Miroljub Todorović, ''Iz Dnevnika'', Bdenje, god. X, broj 29-30, jul-decembar, 2011, str. 74-91.

2454. Tihomir Petrović, ''Istorija srpske književnosti za decu'', Novi Sad, 2008, str. 449 i 537-538.

2455. http://sites.google.com/site/bibliotekaalas/rukopisi-miroluba-todorovica

2456. Z(oran) R(adisavljević). ''Esejistički munjogrami'', Politika, utorak 17. januar 2012, str.- 12.


2457. Slobodan Škerović Politika žanra http://www.rastko.rs/rastko/delo/14300 

2458. Slobodan Škerović Iskliznuti svet http://www.rastko.rs/rastko/delo/14299

2459. Slobodan Škerović Fraktalno doba i smrt informatike

http://www.rastko.rs/rastko/delo/14298

2460. Slobodan Škerović Fraktalni horizont mita http://www.rastko.rs/rastko/delo/14297

2461. Slobodan Škerović Kratki eseji inspirisani slikarima

http://www.rastko.rs/rastko/delo/14296

2462. Slobodan Škerović Apejronistička ili afazijska poezija

http://www.rastko.rs/rastko/delo/14295

2463. Slobodan Škerović Sidonijski kvartet (Ravizija stvaranja)

http://www.rastko.rs/rastko/delo/14304

2464. Slobodan Škerović Pornografija, erotika, umetnost

http://www.rastko.rs/rastko/delo/14303

2465. Slobodan Škerović Poetska namerahttp://www.rastko.rs/rastko/delo/14302

2466. Slobodan Škerović Poetika genija http://www.rastko.rs/rastko/delo/14301

2467. Slobodan Škerović Sudnji dan http://www.rastko.rs/rastko/delo/14306

2468. Slobodan Škerović Šta je to naučna fantastika

http://www.rastko.rs/rastko/delo/14305

2469. Slobodan Škerović Vulkanska filozofija http://www.rastko.rs/rastko/delo/14307

2470. Miroljub Todorović, ''Iz Dnevnika'', Književni list'' broj 103, januar -f ebruar, 2012, str. 22.

2471. Miroljub Todorović, ''Raskovnik pod jezikom'', Kovine, god. XI, broj 17, 2011, str. 59-62.

2472. ''Delo'' mesecni knjizevni casopis, Belgrade, le numero 3 de 1975 est consacre a la ''Concrete, Visual and Signalist Poetry'' u: ''Le Founds Paul Destribats'' (Une collection de revues et de periodiques des avant-gardes internationales a la bibliotheque Kandinsky), Editions du Centre Pompidou, Paris, 2011, no. 936, str. 334.

2472. Internacionalna revija za signalistička istraživanja SIGNAL, International Review for Signalist Research SIGNAL, Dirige par Miroljub Todorović, Belgrade, no. 1, 1970, u: ''Le Founds Paul Destribats'' (Une collection de revues et de periodiques des avant-gardes internationales a la bibliotheque Kandinsky), Editions du Centre Pompidou, Paris, 2011, no. 1004, str. 352.

2473. Miroljub Todorović, ''Iz Dnevnika'', Nova zora, broj 31, jesen 2011, str. 55-64.

2474. Miroljub Todorović, ''Stvaralački kosmos Ilije Bakića''  http://prozaonline.com/?p=4132
2475. Miroljub Todorović, 'Stvaralački kosmos Ilije Bakića''  http://ilijada.blogspot.com/2012/03/miroljub-todorovic-stvaralacki-kosmos.html?utm_source=BP_recent

2476. Miroljub Todorović, ‘’Poezija kosmičke tajne’’, Dunavski venac, broj 68, mart, 2012, str. 11.

2477. Miroljub Todorović, ''Iz Dnevnika'', Koraci, god. XLVI, broj 1-3, 2012, str. 14-31.

2478. Milivoj Anđelković, ''Naseljavanje Vizantije'' (vizuelni elektronski roman), tardis, Beograd, 2011.

2479. M. V. Uručeni Zlatni beočuzi'', Politika, Petak, 13. april 2012, str. 12.

2480. A. Popadić, ''Enciklopedija kulture'', Novosti, Petak, 13. april 2012, str. 12.

2481. Miroljub Todorović, ''Iz Dnevnika 1984'', Letopis Matice srpske, god. 188, mart 2012, knj. 489, sv. 3, str. 452-471.

2482. Miško Šuvaković, ''Bogdanka i Dejan Poznanović'', Zagreb, Novi Sad, Beograd, 2012.

2483. Miroljub Todorović, ''Ja, to je neko drugi'' (Iz Dnevnika 1981), Književne novine, god. LXIV, broj 1200 – 1201, april- maj 2012, str. 5.

2484. Miroljub Todorović, ''Ja, to je neko drugi'' (Iz Dnevnika 1981), http://www.rastko.rs/rastko/delo/14440

2485. Miroljub Todorović, ''Stvaralački kosmos Ilije Bakića'', http://art-anima.com/index.php/v/1490

2486. Dušan Stojković, ''Ni po babi ni po strinama'', Braničevo, broj 1-4, 2012, str. 133-149.

2487. Dušan Stojković, ''Nesmirljiv poetski ratnik'', Unus mundus, broj 41, 2012, str. 129-133.

2488. Dušan Stojković, ''Poetika Miroljuba Todorovića'', Unus mundus, broj 41, 2012, str. 133-149.

2489. Dušan Stojković, Čitanje između reči'', Unus mundus, broj 41, 2012, str. 149-151.

2490. Dušan Stojković, ''Trajno vreme: signalizam'', Unus mundus, broj 41, 2012, str. 151-154.

2491. Dušan Stojković, ''I demoni i signali: poezija:dakle'', Unus mundus, broj 41, 2012, str. 154-157.

2492. Dušan Stojković, ''Neprekidna živost signalizma'', Unus mundus, broj 41, 2012, str. 157-161.

2493. Anonim, ''Dobitnici 'Zlatnog beočuga' Kulturno-prosvetne zajednice Beograda'', Dunavski venac, broj 71, 30. april 2012, str. 12.

2494. Miroljub Todorović, ''Kreativne vizije bliske budućnosti'', Dunavski venac, broj 71, 30. april 2012, str. 12.


2495. Miomir Milinković, ''Književnost za decu i mlade – poetika'', Učiteljski fakultet, Užice, 2012, str. 35.

2496. Miroljub Todorović, ''Iz Dnevnika'', Dometi, god. 38, četvorobroj 144-147, 2011, str. 57 – 80.

2497. Jelena Marićević, ''Pucanj u čitaoca'', Letopis Matice srpske, god 188. knj. 489, sv. 3, mart 2012, sstr. 472 – 478.

2498. Slobodan Škerović, ''Humor i groteska'', http://prozaonline.com/?p=4482#more-4482

2499. Radojica Tautović, ''Orfej s elektronskom lirom'', http://www.art-anima.com/v/1556-radojica-tautovic-orfej-s-elektronskom-lirom

2500. Dušan Stojković, ''Čitanje između reči'', http://www.alma.rs/knjizevni-pregled/broj04/kp10.html

2501. Aleksandar L. Jugović, „Vampiri u svetu spektakla“, Politika, Kulturni dodatak, 16. jun, 2012, str 10, http://www.art-anima.com/ogledalozavampira/prikazi/aleksandar-jugovic-vampiri-u-svetu-spektakla.html

2502. Vlada Todorović - "Nevidljivi čovek", izveštaj sa predstavljanja "Šamanijade" Slobodana Škerovića u UKS, 25.06.2012, na sajtu "Pogled iz svemirskog broda", http://www.sfpogled.net/Vesti.html


2503. Miroljub Todorović, ''Dnevnik 1985'', Unus Mundus, broj 42, 2012, str. 111 – 292.

2504. Miroljub Todorović, ''Vreme neoavangarde'', Altera, Beograd, 2012.

2505. Pavle levi, ''Notes around General Cinefication'' u: ''Cinema by other means'', Oxford University press, New York, 2012, str. 98 – 104.

2506. Miroljub Todorović, ''Nove mogućnosti jezika'', Književni magazin, broj 132 – 133, jun – jul 2012, str. 30.

2507. Žarko Đurović, ''Modeli signalističke kreacije'', Književne novine, broj 1203 – 1204, jul – avgust 2012, str. 4.

2508. Tijana Čubrilo http://www.medjutim.org/index.php/cp/article/view/21/37

2509. "Pages from Apeiron, by Miroljub Todorović", 

http://abstractcomics.blogspot.com/2012/07/pages-from-apeiron-by-miroljub-todorovic.html

2510. Therearepeoplewho, blog, http://therearepeoplewho.tumblr.com/post/10664844017/jedanodmnogih-logo-of-signalism-movement-in

2511. M. Vulićević, ''Vreme neoavangarde'' Politika, subota 28. jul 2012 (kulturni dodatak, str. 5).

2512. Miroljub Todorović, ''Dnevnik 1985.'', Niš, 2012.

2513. Miroljub Todorović, ''Signalizam i Marina Abramović''  http://www.beogradskanedelja.rs/kultura.html

2514. Signalisme  http://es.encydia.com/fr/Signalisme

2515. Slobodan Ivkov, "Šamanijada", "Blic", nedelja 12. avgust 2012, u dodatku "Knjiga".

2516. Slobodan Škerović, "Poigravanje žanrom",  "Savremenik", br. 200, 2012, str. 155-157.

2517. "Manifest pesničke nauke", Miroljub Todorović,

http://hiperboreja.blogspot.com/2011/12/manifest-pesnicke-nauke-miroljub.html

 2518. Kogito klub, https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/vodic-za-nepo-koleblive-i-radoznale-duhom/nemoprophetainpatriapevcisabajlon-skveraimojafrkasanjima

2519. Dnevnik 1989,

https://sites.google.com/site/bibliotekaalas/rukopisi-miroluba-todorovica/dnevnik1989

2520. NEMO PROPHÉTA IN PATRIA https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/nikola-jovanovic/od-iznenadnog-bola/nemoprophetainpatriamiroljubtodorovic

2521. Šta je signalizam doneo srpskoj poeziji,

https://sites.google.com/site/posebnaporodicnazavetina/assignments/stajesignalizamdoneosrpskojpoezijimiroljubtodorovic

2522. Danko Stojić, ''Bitni motivi vizuelnog romana'', Savremenik, broj 200, 2012, str. 135-136.

2523. Miroljub Todorović, ''Gordana i Branko'' (Odlomci iz Dnevnika), Bdenje, broj 32-33, god. XI, april-septembar 2012, str. 95-96.

2524. Zoran Stefanović, ''Širokim onostazama'', Dunavski venac, broj 74, septembar 2012, str. 11.

2525. Pevci sa Bajlon-skvera i moja frka s njima... https://sites.google.com/site/orkestarsuz/knizevna-filoksera/pevcisabajlon-skveraimojafrkasanjimamiroljubtodorovic

2526. PLAGIRANI PLAGIJATOR ILI PATAŠON-PRELAZ MIODRAGA PERIŠIĆA

https://sites.google.com/site/zavetineagregat/faqs/plagiraniplagijatorilipatason-prelazmiodragaperisicamiroljubtodorovic
2527. Z. R., ''Signalizam je u modi'', Politika, utorak 4. septembar 2012, str. 13.

2528. Signalizam i Marina Abramović, http://libartes.com/2012/avgust/reci_reci_rec/miroljub_todorovic.php#libartes

2529. Promocija nove knjige Miroljuba Todorovića,

http://art-anima.com/index.php/32-vesti/promocije-i-predavanja/1643-promocija-nove-knjige-miroljuba-todorovica

2530. D. Bt., ''Dnevnik signalizma'', Novosti, 10. septembar 2012, str. 15.
2531. B. H., ''Promovisan Dnevnik signalizma'', Politika, utorak 11. septembar 2012, str. 19.
2532. http://www.danas.rs/dodaci/vikend/knjiga_danas/ilija_bakic_kroz_svemirske_crvotocine.54.html?news_id=247573 

2533. Miroljub Todorović, ''Iz Dnevnika 1984'' ; Jelena Marićević, ''Pucanj u čitaoca''

http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_489_3.pdf

2534. Dušan Stojković, "Dnevnik signalizma", http://prozaonline.com/?p=4847

2535. SIGNALIZAM - Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 1974, http://msu.hr/#/hr/15453/

2536.Various entries on Signalism  http://www.poetrymagazines.org.uk/magazine/record.asp?id=22977

2537.  Dobrica Kamperelić, http://prozaonline.com/?p=4929

2538. Miroljub Todorović, ''Iz Dnevnika 1985'', Trag, broj 31, septembar, 2012, str. 98 - 109.
2539. Miroljub Todorovic, ''Hands which wrote Cantos''; ''He too thinks about Signalism'' u: ''The last WISPO'' (anthology: visual poetry 1998 - 2008), Fantagraphics books, Seattle, Washington, 2012, pp 280 - 281.

2540. "Hedonista na peru", Novosti, 16. decembra 2012, 

http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:410800-Hedonista-na-peru

2541. Miroljub Todorović, ''Iz Dnevnika 1986'', Srpska vila, god. XVIII, br. 36, oktobar 2012, str. 87 – 96.

2542. Milovan Ćurčić, ''Imaginarni svetovi kratke priče'', Srpska vila, god. XVIII, br. 36, oktobar 2012, str. 197 – 199.

2543. Tijana Čubrilo, ''Da li ste potencijalni kupac poklona?'', Književne novine, god. LXIV, broj 1206 – 1207, oktobar – novembar 2012, str. 9.

2544. Slobodan Škerović, ''Signalizam otvara beskrajne vidike'', Koraci, god. XLVI, sveska 10 – 12, 2012, str. 174 – 178.

2545. Dobrica  Kamperelić, ''Vreme neoavangarde još traje'', Savremenik, broj 201- 202 - 203, 2012, str. 69 - 70.
2546. Dragan Bogutović, ''Hedonista na peru'' (''Dnevnik signalizma'' Miroljuba Todorovića), Večernje novosti, god LX, ponedeljak, 17. decembar, 2012, str. 15.
2547. Ilija Bakić, ''Signalizam vraćanje dostojanstva stvaralaštvu'' http://prozaonline.com/?p=5189
2548. Miroljub Todorović, ''Apeiron'' http://www.scribd.com/doc/124376884/Miroljub-Todorovi%C4%87-Apeiron

2549. Milovan Ćurčić http://prozaonline.com/?p=5377

2550.. Ratko Radunović http://www.vijesti.me/kultura/covjek-koji-je-zelio-da-bude-vampir-clanak-121989

2551. Radovan Popović, ‘’Magija Dnevnika’’, Književne novine god LXV, broj 1209 – 1210 , januar – februar, 2013, str. 8.

2552. Milovan Ćurčić, ‘’Verbo-vizuelni roman’’, Dunavski venac, broj 79, 26. februar, 2013, str. 8.

2553. Ilija Bakić, ‘’Teorijsko osmišljavanje signalizma’’ , Srpski književni list, broj 4/109, mart i april 2013, str. 19.

2554. Anonim, ‘’Todorović na engleskom’’, Književne novine, god LXV, broj 1211, mart 2013, sstr. 23.

2555. Draško Ređep, ‘’Hor jednog čoveka’’, Koraci broj 1 – 3, 2013, str. 5 – 12.

2556. Компјутерска поезија сигнализма, http://www.unilib.rs/o_nama/izlozbe/signalizam-kompjuterska-poezija/index.php

 2557. Светски дан књиге и ауторских права, „Књига и стваралаштво машина“, http://ubsm.bg.ac.rs/cirilica/vest/131/predavanje-povodom-svetskog-dana-knjige-i-autorskih-prava-knjiga-i-stvaralastvo-masina

2558. Dimitrije Stefanović, ''Knjige i stvaralaštvo mašina'', Prosvetni pregled, 25. IV 2013, str. 23.

2559. Ilija Bakić, ''Tragalačka proza Slobodana Škerovića'', Dunavski venac, broj 81, april 2013, str. 8.

2560. Dušan Stojković, ''Progovor pesničkog novojezgra'', u knjizi Olivera Milijića ''Virus. Jezgro. Ikona'', Bdenje, 2013, str. 68 – 73. 

2561. Milovan Ćurčić ‘’Sinteza verbalnog i vizuelnog’’ http://art-anima.com/v/2021-miroljub-todorovic-apeiron 

2562. Ilija Bakić ''Novi horizonti proze'' http://prozaonline.com/?p=5624 

2563. Miroljub Todorović, ''Jezik – izvor koji obnavlja svet'', Srpska vila, broj 37, april 2013, str. 239 – 242. 

2564. Jelena Marićević ''Facebook signalizam'' http://www.medjutim.org/pdf/5-15.pdf

2565. Anonim, ''Kako je nastao signalizam'', Politika, 24. V 2013.

2566. Z.(oran) R.(adisavljević), ''Dnevnik signalizma'', Politika, utorak 11. VI 2013, str. 12.

2567. Zoran Stefanović, "Širokim onostazama",  http://kulturniheroj.com/?p=1634 

2568. Tanja Kragujević, ‘’U uznemirenom telu jezika ‘’
http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/14762
2569. Jelena Marićević, ‘’Poetička i istorijska uporišta srpske
neoavangarde: Glosa za Miroljuba Todorovića’’
http://www.rastko.rs/cms/files/books/517bd893beb07.pdf
2570. Jelena Marićević, ’’Šatro signalizacija: kino čitanje ’Šatro
priča? i romana ’Boli me blajbinger’ Miroljuba Todorovića’’
http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/147682571. http://www.dnevnik.rs/kultura/ilija-bakic-knjizevnik-traganje-za-drugacijim-izrazom

2572. Milivoj Anđelković, ''Trin@esto sazvežđe, Savremenik, broj 207-208-209, 2013

2573. MOMA Museum of Modern Arts, by John Held, http://research.moma.org/mailart/S.html#sign

2574. Pavle Levi, ‘’Kino drugim sredstvima’’, Beograd, 2013, str. 16 i 130 – 136.

2575. Slobodan Škerović, ‘’Iskliznuti svet’’, Unus Mundus broj 45, 2013, str. 99 – 150.

2576. Miroljub Todorović, ‘’Stvarnost i utopija’’, Unus Mundus broj 45, 2013, str. 337 – 447.

2577. Miroljub Todorović  http://prozaonline.com/?p=5787

2578. Ilija Bakić, "Poigravanje prozom i stvarnostima", http://kulturniheroj.com/?p=1803

2579. Miodrag Mrkić, ''Transcendentno savršenstvo signalizma'', Beograd, 2013.

2580. Z(oran) R(adisavljević), ''Neoavangarda – signalizam'', Politika, sreda 10. jul 2013, stzr. 13.

2581. Radovan Vučković, ''Poetika signalizma'', u knjizi ''Problemi, pisci, dela VI'', Beograd, 2012, str. 244 – 251.

2582. ''Signalizam i delo osnivača signalizma Miroljuba Todorovića'' http://tamnivilajet.wordpress.com/2011/09/04/

2583. Zoran Stefanović, ''Ja, moj neumrli blizanac i svet na postavu izvrnut'', pogovor u knjizi Srboljuba Nikića ''Žig petokrake'', Raška, 2013.

2584. Шаманијада (роман) https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)

2585. Марјан Чакаревић, Песма на дан - Амондилана,

http://www.kcb.org.rs/OProgramima/Pesmanadan/Pesmanadannajava/tabid/1095/AnnID/949/language/sr-Latn-CS/Default.aspx

2586. Tanja Kragujević, ''Za jedan trenutak, i vek posle'',  Gradina, broj 50 - 51, 2013.

2587. Слободан Шкеровић,  "Шетња кроз умове", приказ књиге Илије Бакића У одвајању http://skerovicpoetry.blogspot.com/2013/09/2009.html

2588. Miroljub Todorović ''Reč i svet'' http://spektator.blogspot.com/2013/09/miroljub-todorovic.html

2589. ''Unus Mundus 45. put'', Danas god. XVII, broj 5829-5830, 14-15. IX 2013. http://www.danas.rs/dodaci/vikend/knjiga_danas/unus_mundus_45_put.54.html?news_id=267614

2590. Milivoj Anđelković, ''Sletanje na elektronski mesec'' u ''Trin@esto sazvežđe'', Beograd, 2013, str. 96-97. 

2591. Okrugli sto i izložba posvećeni signalizmu i delu Miroljuba ... - Tardis

2592. Okrugli sto o signalizmu http://www.bgb.org.rs/index.php/2-uncategorised/211-rugli-s-i-izl-zb-p-sv-c-ni-sign-liz-u-i-d-lu-ir-ljub-d-r-vic

2593. D. Bt. ''Izazovi signalizma'', Večernje novosti, sreda, 25. septembar 2013, str. 15.

2594. Z. R. ''Signalizam i delo Miroljuba Todorovića'', Politika, god. CX, broj 35877, sreda 25.  septembar 2013, str. 13.

2595. Bogdan A. Popović, ''Stihovi iz mašine'' u: ''Sporenja i druge teme'', Prosveta,  Beograd, 2013, str. 51 - 54.

2596. Bogdan A. Popović, ''Pesnička avangarda'' u: ''Sporenja i druge teme'', Prosveta, Beograd, 2013, str. 204 - 228. 

2597. Miroljub Todorović, ''Dnevnik 1989'', Savremenik, broj 210-211-212, 2013, str. 74-89.

2598. Milovan Ćurčić, ''Sinteza verbalnog i vizuelnog'', Savremenik, broj 210-211-212, 2013, str. 125

2599. Miroljub Todorović, ''Reč i svet'' http://prozaonline.com/?p=6046

2600. Miroljub Todorović ''Unutrašnji govor'' http://kulturniheroj.com/?p=2067

2601. Radovan Vučković ‘’Poetika signalizma’’http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/13026

2602. Miloš Jocić ''Tkač i grabljivica'' http://art-anima.com/v/2239-slobodan-skerovic-samanijada

2603. Anonim, ''Okrugli sto i izložba posvećeni signalizmu i delu Miroljuba Todorovića'', Srpska vila, broj 38, oktobar 2013, str. 71-72, Bijeljina.

2604. Zoran Stefanović, ''Doba signala, naša civilizacija'', Srpska vila, broj 38, oktobar 2013, str. 73-77.
2605. SIGNALIZAM časopis http://www.scribd.com/doc/184879762/%C4%8Casopis-%E2%80%9EKnji%C5%BEevnost%E2%80%9C-4-2013-%E2%80%93-SIGNALIZAM-Temat-o-signalizmu#page=100

2606. Jelena Marićević, ''Neoavangarda; signalizam: književna teorija i praksa  http://rastko.rs/rastko/delo/14910

2607. Сигнал (часопис) http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%28%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%29

2608. Мирољуб Тодоровић, "Боли ме блајбингер", http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80

2609. Jelena Krunić, ''Signalizam i elektronski mediji''  http://rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/14911

2610. Z. R. ''Ključevi signalizma''  http://www.knjigainfo.com/index.php?gde=@http%3A//www.knjigainfo.com/pls/sasa/bip.tekstovi_o_izdanju%3Ftip%3D12%26pblcid%3D10161@

2611. Slobodan Škerović, ''Vulkanska filozofija'', Biblioteka ''Signal'', Beograd, 2013.

2612. Slobodan Škerović, ‘’Jerihon, Jerihon’’, Biblioteka ''Signal'', Beograd, 2013.

2613. Slobodan Škerović, ''Drozdovi u paklu'', Biblioteka ''Signal'', Beograd, 2013.

2614. Slobodan Škerović, ''Zemljofobija'', Biblioteka ''Signal'', Beograd, 2013.

2615. Slobodan Škerović, ''Nevidljivi Mars'', Biblioteka ''Signal'', Beograd, 2013.

2616. Miroljub Todorović, ''Kiborg'', Altera, Beograd, 2013.

2617. Miroljub Todorović, ''Stvarnost i utopija'', Altera, Beograd, 2013.

2618. ''Izazov signalizma'', Separat iz časopisa ''Književnost'' broj 4, Beograd, 2013.

2619. Milivoje Pavlović, ''Planetarni signalizam'', Književnost, broj 4, 2013, str. 4.

2620. Miroljub Todorović, ''Rasponi neoavangarde'', Književnost, broj 4, 2013, str.7-19.

2621. Slobodan Škerović, ''Maglina signalizam'', Književnost, broj 4, 2013, str. 37- 44.

2622. Slobodan Škerović, ''Šetnja kroz umove'', Književnost, broj 4, 2013, str. 44- 47.

2623. Slobodan Škerović, ''Adrijan Sarajlija i 'Berlin Bob' – poigravanje parametrima stvarnosti'', Književnost, broj 4, 2013, str. 47- 52.

2624. Slobodan Škerović, ''Ko ostane njemu dvije'', Književnost, broj 4, 2013, str. 52 – 54.

2625. Jelena Marićević, '' Svilen gajtaan oko sveta: primer eksperimentalnog prevođenja vizuelne poezije, Književnost, broj 4, 2013, str. 56- 60.

2626. Jelena Marićević, Poetička i istorijska uporišta srpske neoavangarde: glosa za Miroljuba Todorovića'', Književnost, broj 4, 2013, str. 60 - 82.

2627. Ilija Bakić,  ''Avangardne avanture'', Književnost, broj 4, 2013, str. 92-95.

2628. Ilija Bakić, ''Dubinsko traganje'', Književnost, broj 4, 2013, str. 95-97.

2629. Miloš Jocić, ''Snovi Ljubiše Jocića'', Književnost, broj 4, 2013, str.103- 111.

2630. Miloš Jocić,  ''Električni panteizam'', Književnost, broj 4, 2013, str. 112- 117.

2631. Miloš Jocić, ''Tkač i grabljivica'', Književnost, broj 4, 2013, str. 118-122.

2632. Dušan Stojković, ''Dnevnik i više od dnevnika'', Književnost, broj 4, 2013, str. 161-168.

2633. Zoran Stefanović, ''Doba signala, naša civilizacija'', Književnost, broj 4, 2013, str. 171-176.

2634. Dobrica Kamperelić, ''Planetarna laboratorija umetnosti'', Književnost, broj 4, 2013, str. 182-184.

2635. Vasilije Milnović, ''Optimalne projekcije signalizma kao avangardni odgovor savremenom dobu'', Književnost, broj 4, 2013, str. 185-192.

2636. Dušan Vidaković, ''Reči, ratovi, krug'', Književnost, broj 4, 2013, sstr. 201-205.

2637. Matija Anđelković, ''U rudnicima kiše'', Književnost, broj 4, 2013, str. 219-222.

2638. Dragan Latinčić, ''O kompoziciji Matije Anđelkovića'', Književnost, broj 4, 2013, str. 223-224.

2639. Olga Latinčić, ''Legat signalizma u Istorijskom arhivu Beograda'', Književnost, broj 4, 2013, str. 225-229.

2640. Miroljub Todorović, ''Dnevnik 1989'' (Drugi nastavak), Savremenik, broj 213-214-215, 2013, str. 37-55.

2641. Miroljub Todorović, ''Unutrašnji govor II'' http://kulturniheroj.com/?p=2228

2642. Vasilije Radikić, ''Miroljub Todorović kao dečji pesnik'' u: ''Cvrčak ili mrav'', Zmajeve dečje igre, Novi Sad, 2010, str. 96-99.

2643. Živan Živković http://riznicasrpska.net/knjizevnost/index.php?topic=992.0

2644. Art-anima o časopisu Književnost http://www.art-anima.com/index.php/18-vesti/casopisi/2353-casopis-knjizevnost-posvecen-signalistickom-pokretu

2645. Miroljub Todorović, ''Iz Dnevnika'', Putevi, god. LI, broj 14-15, 2012, str. 214-221, Banja Luka.

2646. A. G. ''Prodor na svetsku trpezu duha'', Narodne novine, broj 11-12 I 2014, str. 14, Niš.

2647. Miroljub Todorović, ''Pucanj u govno'', izdavač, Latrina  http://www.pdf-repo.com/pdf_1a/157bg7o1em952872aeb.html 

2648. Andrej Tišma, ''Communication: Art'', Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2013.

2649. Miroljub Todorović, ''Vizuelna poezija i mejl art' u: Andrej Tišma, ''Communication: Art'', Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2013, str. 29.

2650. Živan S. Živković, ''Mejl art i pečati'' u: Andrej Tišma, ''Communication: Art'', Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2013, str. 29.

2651. Miroljub Todorović, ''Pečati i performansi'' u: Andrej Tišma, ''Communication: Art'', Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2013 str. 32.

2652. Miroljub Todorović, ''Visual Poetry and Mail Art'' u: Andrej Tišma, ''Communication: Art'', Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2013, str. 60.

2653. Živan S. Živković, ‘’Mail Art and Rubber-Stamp Art’’ u: Andrej Tišma, ''Communication: Art'', Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2013, str. 60.

2654. Miroljub Todorović,  ‘’Rubber-Stamp Art and  Performances’’ u: Andrej Tišma, ''Communication: Art'', Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2013, str. 63.

2655. Marko Nedić, ''Šatro proza pesnika Miroljuba Todorovića'' http://kulturniheroj.com/?p=2381

2656. Z. Radisavljević, ''Signalizam je još u modi'', Politika, god. CXI, broj 36007, sreda 5. II 2014, str. 12.

2657. Miroljub Todorović , ''Vreme neoavangarde'' https://www.yumpu.com/hr/document/view/13987647/vreme-neoavangarde-miroljub-todorovic

2658. Slobodan Škerović, ''U znanju se može naći uporište'' (intervju), u knjizi ''Vulkanska filozofija'', Beograd, 2013, str 159 - 167.

2659. Adrijan Sarajlija, ''Pogovor Nevidljivom Marsu'', u knjizi Slobodana Škerovića ''Nevidljivi Mars'', Beograd, 2013, str. 135 - 136.

2660. Ilija Bakić, ''Kada je započeo kraj sveta?'', u knjizi Slobodana Škerovića ''Jerihon, Jerihon'', Beograd, 2013, str. 95 - 97.

2661. Miroljub Todorović, ''Drugačiji govor'', Književne novine, god LXVI, broj1221 - 1222, januar - februar 2014, Beograd, str. 9.

2662. Milentije Đorđević, ''Signalizam i nadrealizam'' http://milentije.blogspot.com/2010/11/signalizam-i-nadrealizam.html 

2663. Jelena Marićević, ''Kino čitanje signalističke šatro proze'' u: ''Jučer, danas, sutra – slavistika'', Zbornik radova, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013, str. 155 – 159.

2664. L. Merenik, ''Vizuelna poezija'' u: ''Srpska enciklopedija'', Drugi tom,  Matica srpska, SANU, Zavod za udžbenike, Beograd – Novi Sad, 2013, str. 380 – 381.

2665. Draško Ređep,  ‘’Magična planeta signalizma’’ http://www.knjizara.com/Avangarda-neoavangarda-i-signalizam-Milivoje-Pavlovic-102028 

2666. Dragan Bogutović, ''Vizija signalizma'', Večernje novosti, god. LXI, 15. III 2014, str. 22. 

2667. SIGNALIZAM - POLEMIKE http://signalizampolemike.blogspot.com/ 

2668. SIGNALIZAM U SVETU (Strani autori o signalizmu) http://signalizamusvetu.blogspot.com/

2669. Slobodan Škerović, ''Ko ostane njemu dvije'', Savremenik, broj 216-217-218, 2014, str. 147 - 149.

2670. Miroljub Todorović, ''Dnevnik 1989'' (treći nastavak), Savremenik, broj 216-217-218, 2014, str. 156 - 165.

2671. Marko Nedić, ''Proza signaliste Miroljuba Todorovića'', Koraci, broj 1-3, str. 121 - 128.

2672. Dušan Vidaković, ''Zvonko Sarić: Budni su uvek gladni'' (intervju), ''Danas'', 5. IV 2014. http://www.danas.rs/dodaci/nedelja/knjiga_danas/zvonko_saric_budni_su_uvek_gladni_zivota.54.html?news_id=280743

2673. Miroljub Todorović, ''Skriveno biće pesme'' http://prozaonline.com/2014/05/05/miroljub-todorovic-skriveno-bice-pesme-fragmenti/

2674. Časopis ''Signal'' broj 4-5, 1971. http://www.scribd.com/doc/224310518/%C4%8Casopis-SIGNAL-1971

2675. Z. R. ''Miroljub Todorović u engleskoj antologiji'', Politika, broj 36120, god. CXI, Ponedeljak 2. jun 2014, str. 10.

2676. Miroljub Todorović, ''Prostori signalizma'' (eseji), Agora, Novi Sad, 2014.

2677. Miroljub Todorović, ''Nemo propheta in patria'' (polemike), Everest Media, Beograd, 2014.

2678. ''Signalizam – okrugli sto'' http://signalizamokruglisto.blogspot.com/

2679. Časopis ‘’Signal’’, broj 1, 1970. http://www.scribd.com/doc/229630406/%C4%8Casopis-SIGNAL-br-1-1970

2680. Časopis ‘’Signal’’, br. 8-9, 1973. http://www.scribd.com/doc/228633596/%C4%8Casopis-Signal-br-8-9-1973

2681. ''Vreme signalizma ‘’ Време сигнализма, сепарат часописа Градина 10/2006

2682. Časopis ‘’Signal’’ http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%28%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%29

2683. ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014.

2684. Zoran Avramović, ‘’Društveni uslovi i pojava signalizma’’ u ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 5 – 12.

2685. Vasiije Milnović, ‘’Optimalne projekcije signalizma kao avangardni odgovor savremenom dobu’’, u ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 13 – 23.

2686.Zoran Stefanović, ‘’Doba signala, naša civilizacija, u ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 24 – 31.

2687. Slobodan Škerović, ‘’Signalizam i teorija svega’’, u ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 32 – 40.

2688. Jelena Krunić, ‘’Signalizam i elektronski mediji’’, u ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 41 – 58.

2689. Danica Andrejević, ‘’Protopoetički signali signalizma’’, u ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 59 – 75.

2690. Marko Nedić, ‘’Šatro proza pesnika Miroljuba Todorovića’’, u ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 76 – 89.

2691. Milivoje Pavlović, ‘’Mašine i stvaralaštvo’’, u ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 90 – 128.

2692. Jelena Marićević, ‘’Šatro signalizacija’’, u  ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 129 – 138.

2693. Jelena Marićević, ‘’Vremenske linije signalizma: fejsbuk signalizam’’, u  ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 139 – 149.

2694. Jelena Marićević, ’Tamni vilajet od vrbovog pruća: prepiska Miroljuba Todorovića’’, u ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 150 – 167.

2695. Anđelka Cvijić, ‘’ Dnevnik signalizma 1979 - 1983. ili Think about Signalism’’, u ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 168 – 184.

2696. Ilija Bakić, ‘’Čitanje signala’’, u ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 185 – 208.

2697. Dušan Stojković, ‘’Proza Miroljuba Todorovića došetala u uvo’’, u ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 209 - 230.

2698. Sreten Petrović, ‘’Signalizam kao stilistički problem’’, u ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 231 – 280.

2699. Aleksandar Đurić, ‘’Gordijev čvor Miroljuba Todorovića’’, u ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 281 – 283.

2700. Violeta Cvetkovska Ocokoljić, ‘’Signalizam u igri materije i svetlu naučnih otkrića: vizuelna poezija’’, u ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 284 – 298.

2701. Anonim, ‘’Bibliografija signalizma’’, u ‘’Signalizam i delo Miroljuba Todorovića’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 299 – 327.

2702. Časopis ''Signal'', Engleska vikipedija https://en.wikipedia.org/wiki/Signal,_International_Review_of_Signalist_Research

2703. Signalizam, Engleska vikipedija https://en.wikipedia.org/wiki/Signalism

2704. Miroljub Todorović, Engleska vikipedija https://en.wikipedia.org/wiki/Miroljub_Todorovi%C4%87

2705. Slobodan Škerović, Engleska vikipedija https://en.wikipedia.org/wiki/Slobodan_%C5%A0kerovi%C4%87

2706. Zoran Stefanović, Engleska vikipedija https://en.wikipedia.org/wiki/Zoran_Stefanovi%C4%87

2707. Časopis ‘’Gradina’’, Vreme signalizma http://www.scribd.com/doc/231452114/%C4%8Casopis-Gradina-10-2005-Vreme-signalizma

2708. Dušan Stojković, ‘’Zahuktali voz signalizma’’ http://prozaonline.com/2014/06/24/dusan-stojkovic-zahuktali-voz-signalizma/ 

2709. Dragan Bogutović, ''Večito traganje'', Novosti (kultura), 28. VI 2014, str. 22.

2710. Miroljub Todorović, ''Dnevnik 1989'' (četvrti nastavak), Savremenik broj 219 – 220 – 221, 2014, str. 1213 – 133.

2711. Z(oran) R(adisavljević), ''Pomeranje postojećih međa'', Politika, god. CXI, broj 36163, 15. VII 2014, str. 12.

2712. Anonim, ''Knjiga eseja o signalizmu'' http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=103889 

2713. Andrija Crnković ''Slobodan Škerović; Zemljofobija'' http://www.knjizevnost.org/?p=13653 

2714. Tijana Čubrilo, ‘’Budućnost signalizma’’ http://medjutim.org/pdf/8-16.pdf 

2715. IZLOŽBA SIGNALIZAM MIROLJUBA TODOROVIĆA http://www.arhiv-beograda.org/index.php/sr/2013-12-10-17-12-38

2716. Slobodan Škerović ''Tamna zvezda umetnosti'' http://stripvesti.com/arhiva/201408/index.htm 


2717. Slobodan Škerović, ''Solaris - Baš čelik'', Dometi, god. 41, broj 156 - 157, 2014, str. 11 - 19.

2718. Tijana Čubrilo, ''Budućnost signalizma'', Književne novine, god. LXVI, broj 1228- 1229, avgust - septembar 2014, str. 14.

2719. Miroljub Todorović, ’’Dnevnik 1989’’ (peti nastavak), Savremenik broj 222-223-224, str. 106-114.

2720. Miomir Milinković, ’’Istorija srpske književnosti za decu i mlade’’, Bookland, Beograd, 2014, str. 509-510.

2721. Ivan Šterleman, ’’Dada kompjuter’’, Letopis Matice srpske, god. 190, novembar 2014, str. 674-700. http://www.maticasrpska.org.rs/letopis_494_5/

2722. A. G. ’’Tajna signalističkog plamena’’, Narodne novine, Niš, sreda 14. januar 2015, str. 14.

2723. Dejan Sretenović, ’’Svet Fluksusa’’ u ’’Fluksus u Beogradu’’ (katalog) Muzej savremene umetnosti, Beograd, 2014, str. 16.

2724. Zoran Radisavljević, ’’Signalizam osvaja prostore književne demokratije’’, Politika, god. CXI, broj 36334, nedelja, 4. I 2015.

2725. Živan Živković, ’’Slovo, reč, prostor’’ http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15191

2726. Živan Živković, ’’Skica za portret Miroljuba Todorovića’’ http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15192

2727. Živan Živković, ’’Anatomija anatemisanja avangarde’’ http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15193

2728. Milivoje Pavlović, ’’Signalizam na međunarodnoj avangardnoj sceni’’ http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15194

2729. Milivoje Pavlović, ’’Stvaralačka kosmogonija Miroljuba Todorovića’’ http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15195

2730. Živan Živković, ’’Lirski krugovi Miroljuba Todorovića’’ http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15186

2731. Živan Živković, ’’Žanrovi u signalizmu’’ http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15187

2732. Živan Živković, ’’Vreme znakova’’ http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15188

2733. Živan Živković, ’’Verbalno i vizuelno’’ http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15189

2734. Živan Živković, ’’Od reči do znaka’’

http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15190

2735. Jelena Marićević i Snežana Savkić, ’’Libertenski dijalog: Eros i Po(r)nos signalizma’’ http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15152

2736. Jelena Marićević, ’’Gurnem vam prst u oko’’, Međaj, god. XXXV, broj 92-93, februar, 2015, str. 312-315.

2737. Maria Popova ’’A Visual History of  Typewriter Art from 1893 to Today http://www.brainpickings.org/2014/05/23/typewriter-art-laurence-king/

2738. Jelena Marićević, ’’Čak i Sfinga ima oči’’
http://medjutim.org/pdf/9-20.pdf
2739. Snežana Savkić, ’’Pričajte mi o signal(u)-i-zm(aj)u!’’
http://medjutim.org/pdf/9-21.pdf

2740. Zlatko Pangarić, ''Komentari na Poetiku signalizma Miroljuba Todorovića https://pangaric.wordpress.com/2015/01/19/komentari-na-poetiku-signalizma-miroljuba-todorovica/

2741. Ilija Bakić, ''Pesnički signali u budućnost'', almanah ''Književna fantastika'', Beograd, 2015, str. 365 - 367.

2742. Z. R. ''Tajna vojničkog kofera'', Politika, 12. V  2015, str. 12.

2743. Dragan Bogutović, ''Mitski prostori'', Novosti, 13, VI 2015, str. 32.

2744. Slobodan Škerović, ''Govori asemički o asemičkom'', Dometi, broj 158-159, 2014, str. 25-26.

2745. ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014.

2746. Draško Ređep, ’’Signalizam dugo traje’’, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 9-14.

2747. Jelena Marićević, Neoavangarda; signalizam: književna teorija i praksa’’ u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 19-35.

2748. Jelena Marićević, ’’Dnevnici neoavangarde’’, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 36-46.

2749. Jelena Marićević i Snežana Savkić, ’’Libertenski dijalog: Eros i Po(r)nos signalizma’’, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 53-68.

2750. Slobodan Škerović, ’’Tamna zvezda umetnosti’’ u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 79-86.

2751. Slobodan Škerović, ’’Biti kaleidoskopski’’, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 87.

2752. Slobodan Škerović, ’’Govori asemički o asemičkom’’, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 87-88.

2753. Andrija Crnković, ’’Nema stripera bez voodoo leptira’’, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 90-93.

2754. Andrija Crnković, ’’Antikatastar pjesničkih duša’’, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 93.

2755. Ilija Bakić, ’’Vragolasto vrcavo vrdanje’’, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 102-104.

2756. Adrijan Sarajlija, ’’Pravac Mars’’, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 113-114.

2757. Zoran Stefanović, ’’Uhvaćene reči, silikonsko meso’’, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 120-125.

2758. Dobrica Kamperelić, ’’Potencijali neoavangarde i signalizma’’, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 141-143.

2759. Ivan Šterleman, ’’Crni kvadrat’’, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 154-155.

2760. Ivan Šterleman. ’’Objekt poezija Miroljuba Todorovića’’, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 155-157.

2761. Miloš Jocić, ’’Alien PTT’’, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 162-168.

2762. Miloš Jocić, ’’Technošprahe’’, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 169-176.

2763. Dušan Stojković, ’’Zahuktali voz signalizma’’, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 182-186.

2764. Anonim, ’’Bibliografija signalizma’’, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 187-189.

2765. Biblioteka Signal, u ’’Stoleće signalizma – The Century of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2014, str. 190-191.

2766. Jelena Marićević, ’’Veliko banditsko srce Miroljuba Todorovića’’, Povelja, broj 1, 2015, str. 114-116.

2767. Rajko Blagojević, ’’Manifesti signalizma’’, Savremenik, broj 231-232-233, 2015, str. 40-50.

2768. Jelena Marićević, ’’Avangarda, signalizam: književna teorija i praksa’’, Unus Mundus, broj 49-50, 2015, str. 331-342.

2769. Jelena Marićević, ’’Šatro signalizacija’’, Unus Mundus, broj 49-50, 2015, str. 343-346.

2770. Jelena Marićević, ’’Vremenske linije signalizma – fejsbuk signalizam’’, Unus Mundus, broj 49-50, 2015, str. 347-353.

2771. Jelena Marićević, ’’Tamni vilajet od vrbovog pruća: Prepiska Miroljuba Todorovića’’, Unus Mundus, broj 49-50, 2015, str. 353-360.

2772. Jelena Marićević ’’Svilen gajtan oko sveta: Primer eksperimentalnog prevođenja vizuelne poezije’’, Unus Mundus, broj 49-50, 2015, str. 360-363.

2773. Jelena Marićević, ’’Poetička i istorijska uporišta srpske neoavangarde: Glosa za Miroljuba Todorovića’’, Unus Mundus, broj 49-50, 2015, str. 363-377.

2774. Jelena Marićević, ’’Čak i Sfinga ima oči’’, Unus Mundus, broj 49-50, 2015, str. 377-379.

2775. Jelena Marićević, ’’Guram vam prst u oko’’, Unus Mundus, broj 49-50, 2015, str. 379-380.

2776. Jelena Marićević, ’’Veliko banditsko srce Miroljuba Todorovića’’, Unus Mundus, broj 49-50, 2015, str. 381-382.

2777. Jelena Marićević, ’’Dnevnici neoavangarde’’, Unus Mundus, broj 49-50, 2015, str. 382-390.

2778. Jelena Marićević i Snežana Savkić, ’’Libertenski dijalog: Eros i Po(r)nos signalizma’’, Unus Mundus, broj 49-50, 2015, str. 390-401.

2779. Sonja Štefanović http://www.art-anima.com/c16-eseji/sonja-stefanovic-planeta-miroljuba-todorovica 

2780. Z. R. ''Matematika u poeziji'', Politika, 20. oktobar 2015, str. 12.

2781. Dušan Stojković ''Planeta signalizam'' http://planetasignalizam.blogspot.rs/ 

2782. Draško Ređep, ''Zaverenik jezika'' u knjizi ''Zemlja ravna, ljudi slučajni'', Novi Sad, 2015, str. 19-20.

2783. Jelena Marićević, ''Kosmističko putovanje u signalizam: Moje srce na vrhu gromobrana'' http://kulturniheroj.com/?p=3189

2784. Sonja Štefanović, ''Planeta Miroljuba Todorovića'', Gradina, broj 66-67, 2015, str. 263-275.

2785. Ilija Bakić, ''Upesmljavanje (sirovog) jezičkog materijala'', Povelja, broj 3, 2015, str. 152-155.

2786. Z. R. ‘’Izabrane i nove pesme’’, Politika, 8. III 2016, str. 12.

2787. Miroljub Todorović, ‘’Nemo propheta in Patria’’ (Šta je signalizam doneo srpskoj poeziji?), Književni pregled broj 9, april-maj-jun, 2016, str. 38-43.

2788. Marijana Jelisavčić, ‘’O šminkerima, štrudlama i šoking-šatru’’, Književne novine, god LXVIII, broj 1247-48, mart-april, 2016, str. 7-9.

2789. MAGIJA SIGNALIZMA – THE MAGIC OF SIGNALISM (zbornik), Beograd, 2016. https://www.scribd.com/user/241074242/Signalizam

2790. Vasilije Milnović, ‘’Signalizam ili: One metod to rule them all’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 7-14.

2791. Ivan Šterleman, ‘’Arhitektura poetskog destruktivizma’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 22-29.

2792. Ivan Šterleman, ‘’Mašina uči da piše’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 30-35.

2793. Džim Leftvič, ‘’Subjektivne asemantičke postavke’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 49-51.

2794. Isidora Ana Stambolić, ‘’Teme srpskog srednjeg veka u signalizmu’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 65-75.

2795. Maša N. Vujnović, ‘’Supekmatizam’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 76-85.

2796. Jaroslav Supek, ‘’Signalistički roman’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 86-89.

2797. Rajko Blagojević, ‘’Manifesti signalizma’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 92-105.

2798. Miloš Jocić, ‘’Okultne mašine iz Balkanije’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 111-122.

2799. Marijana Jelisavčić, ‘’O šminkerima, štrudlama i šoking-šatru’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 128-135.

2800. Ilija Bakić, ‘’Brutalno nesuptilno’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 148-149.

2801. Slobodan Škerović, ‘’Poetika ideja’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 154-165.

2802. Slobodan Škerović, ‘’Reciklaža orgazma’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 166.

2803. Sonja Štefanović, ‘’Koreni signalizma’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 179-193.

2804. Snežana Savkić, ‘’Pričajte mi o signal(u)-i-zm(aj)u!’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 204-206.

2805. Dobrica Kamperelić, ‘’Prometejev oganj signalizma’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 218-219.

2806. Danica Trifunjagić, ‘’Esejistički munjogrami: forma I sadržina’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 225-233.

2807. Dušan Stojković, ‘’Kako je mikrokosmos makrokosmos postao’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 240-250.

2808. Dušan Stojković, ‘’Stoleće po stoleće – signalizam’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 251-257.

2809. Jelena Marićević, ‘’Kosmističko putovanje u signalizam:’Moje srce na vrhu gromobrana’’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 264-276.

2810. Dušan Vidaković – Jelena Marićević, ‘’Magija signalizma’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 277-286.

2811. Anonim ‘’Bibliografija signalizma’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signalism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 287-290.

2812. ‘’Biblioteka Signal’’ u ‘’Magija signalizma – The Magic of Signallism’’ (zbornik), Beograd, 2016, str. 291-293.

2813. Dušan Stojković, ''Bogatstvo jezika'', Srpska vila, god. XXII, broj 43, maj, 2016, str. 101-104.

2814. Jelena Mrićević, ''Legitimacija za signalizam'', Everest Media,  Beograd, 2016.


2815. Jelena Marićević ''Legitimacija za signalizam'' http://www.rastko.org.rs/knjizevnost/signalizam/delo/15332

2816. Jacques Donguy, ''Poesies experimentales Zone numerique'' (1953-2007), Dijon, 2007, str. 219, 251, 308, 380.

2817. Z. R. ''Antologija eksperimentalne poezije'', Politika broj 36886, god. CXIII, sreda 20. jul 2016, str. 12.

2818. Jelena Mrićević, ''Legitimacija za signalizam'' https://www.scribd.com/document/319384107/Jelena-Mari%C4%87evi%C4%87-LEGITIMACIJA-ZA-SIGNALIZAM

2819. Slobodan Škerović, "Iskliznuti svet", Kulturni heroj, http://kulturniheroj.com/?p=3537

2820. Branislav Živanović, "Glasovi iz neizrečja", Zlatna greda, broj 171-172, januar-februar 2016, str. 70-71.

2821. Dragan Bogutović, ''Preveliko breme'', Večernje novosti, god. LXIII, petak, 26. VIII 2016.

2822. Dragan Bogutović, ''Puls signalista'', Večernje novosti, god. LXIII, petak 7. oktobar, 2016.

2823. Isidora Ana Stambolić, ''Teme srpskog srednjeg veka u signalizmu'', Srpska vila, broj 44, oktobar 2016, str. 54-64.

2824. Jelena Kalajdžija, ''Kardiogram neoavangarde'', Književni pregled, god VII, broj 11, 2016, str. 18-23.

2825. Jelena Marićević, ''ČaK i Sfinga ima oči'', Književni pregled, god. VII, broj 11, 2016, str. 65-67.

2826. Ostoja Kisić, ''Svemir i san'', časopis ''Orion'' broj 3, 2016, str. 105-120, Brčko.

2827. Nikola Pešić, ''Okultura iz 'duhovne kuhinje' Marine Abramović'', Philologia Mediana, god. VIII, broj 8, 2016, str. 331-341.

2828. Dobrica Kamperelić,  ’’Podmlađeni signalizam’’, https://prozaonline.com/2017/01/04/dobrica-kamperelic-podmladjeni-signalizam/

2829. Danica Trifunjagić, ’’Prototip signalističkog super-čitaoca’’, http://casopiskult.com/tag/danica-trifunjagic/

2830. Danica Andrejević, Protopoetički signali signalizma'' u knjizi ''Tokovi srpske književ-nosti 20 - vek'', Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, 2016, str. 107-117.

2831. Svetlana Rajičić Perić, ''Poetika igre u srpskoj književnosti 20. veka'' PDF]Докторска дисертација Светлане Рајичић - Универзитет у ...


2832. Mina M. Đurić, ‘’Usmenu u smenu?’’ (Usmeno-pisano u savremenoj srpskoj poeziji) u zborniku ‘’Mi o Vuku’’, Centar za kulturu ‘’Vuka Karadžić’’, Loznica, 2016, str. 128-148.

2833. Dušan Stojković, ‘’Signalizam kao ogledalo čudesnog’’ https://prozaonline.com/2017/06/26/dusan-stojkovic-signalizam-kao-ogledalo-cudesnog/

2834. Arvis Viguls ‘’Perciet viengiri signalisma dzeju’’ http://www.punctummagazine.lv/2017/03/20/perciet-vienigi-signalisma-dzeju/

2835. ‘’Vizije signalizma – Visions of Signalism’’ (zbornik) , Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017.

2836. Ivan Šterleman i Jelena Marićević, ’’Biće signalizma’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 7-17.

2837. Ivan Šterleman, ‘’Signalizam i lingvistika’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 18-34.

2838. Ivan Šterleman, ‘’Signalistički esej’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 48-51.

2839. Ivan Šterleman, ‘’Višemedijski radovi u signalizmu’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 52-59.

2840. Jelena Marićević, ‘’U mehuru vremena: barokna emblematika i signalizam’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 65-75.

2841. Jelena Marićević, ‘’X+Y = pesma ili moje osećanje sveta u kutiji Renesanse Miroljuba Todorovića’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 76-84.

2842. Jana M. Aleksić, ‘’Zadovoljstvo u interpretaciji ili auratičan tip čitanja signala srpske književne prošlosti i sadašnjosti’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 85-91.

2843. Dušan Stojković, ‘’Snimci signalističkog bića’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 92-104.

2844. Jelena Kalajdžija, ‘’Kardiogram signalizma’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017,  str. 105-109.

2845. Danica Trifunjagić, ‘’Prototip signalističkog super-čitaoca’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 110-112.

2846. Marijana Jelisavčić, ‘’Signaliziranje – rikošetiranje čitaoca’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, str. 114-119.

2847. Marijana Jelisavčić, ‘’Signalističke horror priče’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 120-124.

2848. Slobodan Škerović, ‘’To da Moniku nije jebao Bil, znamo li mi to’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017,  str.129-131.

2849. Predrag Todorović, ‘’Odnos neoavangarde i avangarde na primeru signalizma i dadaizuma’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017,  str. 133-143.

2850. Svetlana Rajičić Perić, ‘’Poetika igre u signalizmu’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 144-158.

2851. Slobodan Škerović, ‘’Mit o mašini’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str.182-189.

2852. Džim Leftvič, ‘’U suprotnom odnos duži od sebe’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str.190.

2853. Vasilije Milnović, ‘’Tamna materija kao alternativa ili smrt je oklevetana kategorija’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 192-201.

2854. Ilija Bakić, ’’Treptajni snimak signalizma’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 209-211.

2855. Boban Knežević, ‘’Za i protiv jugoslovenskog pisma’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 220-221.

2856. Milena Kulić, ‘’Klokotrizam’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 222-228.

2857. Dobrica Kamperelić, ‘’Podmlađeni signalizam’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 233-234.

2857. Nikola Pešić, ‘’Marina Abramović u signalizmu’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str.248-251.

2858. Adrijan Sarajlija, ‘’Transmutacija u dvadeset i pet slika’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 267-268.

2859. Dušan Stojković, ‘’I studija i antologija’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 280-290.

2860. Dušan Stojković, ‘’Pesnikov lirski ulov’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 291-298.

2860. Dušan Stojković, ‘’Hartija nije pobelela ili Ljubiša Jocić danas’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 299-311.

2861. Dušan Stojković, ‘’Polemička vatrovanja Miroljuba Todorovića’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 312-325.

2862. Dušan Stopjković, ‘’Signalizam kao ogledalo čudesnog’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 326-335.

2863. Dušan Stojković, ‘’Pesme iz Pandorine kutije’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 336-339.

2864, Anonim, ‘’Bibliografija signalizma’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 340-342.

2865. Anonim, ‘’Biblioteka Signal’’ u zborniku ‘’Vizije signalizma’’ Everest Media – Međunarodna kulturna mreža ‘’Projekat Rastko, Beograd, 2017, str. 343-345.

2866. Olivera Janković, ‘’Marina Abramović – rani radovi – beogradski period’’, Bel Art, Novi Sad, 2012, str. 26-27.

2867. Dušan Stojković, ‘’Bučna svetlost lirike Dejana Bogojevića’’ u knjizi Dejana Bogojevića ‘’Nasmejane svetlosti’’, Mladenovac, 2017, str. 141-150.

2868. Ivan Šterleman, ‘’Neoavangardni esej’’, Književni pregled broj 13, april-maj-jun 2017, str. 8-12.

2869. Dobrica Kamperelić, ‘’Podmlađeni signalizam’’, Književni pregled, broj 13, april-maj-jun, 2017, str. 8-12.

2870. Dušan Stojković, ‘’Pesme iz Pandorine kutije’’, Književni pregled, broj 13, april-maj-jun, 2017, str. 26-29.

2870. Danica Trifunjagić, ‘’Prototip signalističkog super-čitaoca’’, Književni pregled, broj 13, april-maj-jun, 2017, str. 30-33.

2871. Ilija Bakić, ‘’Čitanje signala’’, Književni pregled, broj 13, april-maj-jun, 2017, str. 91-92.

2872. Ivan Šterleman, ‘’Trnovit put signalizma’’ Račanski cvet, god II, broj 2, 2017, str. 37-69.

2873. D(ragan) B(ogutović), ‘’Karađorđe Todoroviću’’, Novosti, 30. septembar, 2017, str. 14.

2874. Radivoj Cvetićanin, ‘’Konstantinović’’ (hronika), Dan graf – Fondacija Stanislav Vinaver, 2017, str. 478.

2875. Draško Ređep, ‘’Signalizam dugo traje’’ u knjizi ‘’Strah i neizvesnost’’, Prometej, Novi Sad, str. 128-132.

2876. Anonim, ‘’Povelja Karađorđe’’, Književne novine, god LXIX, broj 1265, septembar-oktobar, 2017, str. 4.

2877. Ivan Šterleman, ‘’Višemedijski radovi u signalizmu’’, Koraci, god. LI, broj 7-9, 2017, str. 87-95.

2878. Maša N. Vujnović, ‘’Umetnost Jaroslava Supeka’’, Savremenik, broj 261-262-263, 2017, str. 97-105.

2879. Jelena Marićević, ‘’Cvetanje i listanje signala’’ Koraci, god. LI, broj 10-12, oktobar-novembar-decembar 2017.

2880. Miroljub Todorović, ’’Izvori signalizma’’, Biblioteka Signal, Everest Media, Beograd, 2018.

2881. Ilija Bakić, ’’Čitanje signala’’, Biblioteka Signal, Everest media, Beograd, 2017.

2882. Slobodan Škerović, ’’Poetika ideja’’, Biblioteka Signal, Everest media, Beograd, 2017.

2883. Milivoje Pavlović, ’’Introducing accident to the Sphere of the Aesthetic (Reflecting upon Miroljub Todorovic’s stochastic Poetry), Balkanske sinteze, broj 2, 2018, str. 21-37, Niš.

2884. Dušan Stojković, ’’Planeta signalizam’’, Biblioteka Signal, Everest media, Beograd, 2018.

2885. Miroljub Todorović, ’’Iz Signalističkog dokumentacionog centra 2’’, Biblioteka Signal, Beograd, 2017.

2886.  Franko Bušić, ’’Čarobnice crvenkapičina’’, Bibliuoteka Signal, Everest media, Beograd, 2017.

2887. Dušan Stojković, Ostvarene vizije signalizma’’ http://casopiskult.com/kult/carte-diem/ostvarene-vizije-signalizma/

2888. Jelena Marićević, ’’Preparirani faun’’ http://casopiskult.com/kult/carte-diem/preparirani-faun/

2889. Gorica Radmilović, ’’Mutno, logično dok se oči ne umoče u slovo’’ http://casopiskult.com/kult/carte-diem/mutno-logicno-dok-se-oci-ne-umoce-u-slovo/

2890. Vladimir B. Perić, ’’SIGNAL IZA M’’ http://casopiskult.com/kult/carte-diem/signal-iza-m/

2891. Marko Đurić, ’’Ključ za govno’’ http://casopiskult.com/kult/carte-diem/kljuc-za-govno-pucanj-u-govno-miroljuba-todorovica/

2892. Jelena Marićević, ’’X + Y = pesma ili moje osećanje sveta u kutiji Renesanse Miroljuba Todorovića’’, Letopis Matice srpske, mart, 2017, str. 233-242.

2893. Ivan Šterleman, ’’Signalizam i lingvistika’’, Letopis Matice srpske, mart, 2017, str. 243-257.

2894. Dušan Stojković, ’’Signalizam kao ogledalo čudesnog’’, Letopis Matice srpske, mart, 2017, str. 360-364.

2895. Vladimir B. Perić, ’’Signal iza M’’ u  knjizi ’’Egzegeze’’, Narodna biblioteka ’’Vuka Karadžić’’, Kragujevac, 2018, str. 83-85.

2896. Dimitrije Bukvić, ’’Koračnica crvenog univerziteta’’, Politika, 10. jun 2018.

2897. Ivana Palibrk, ’’Grafostilematika u vizuelnoj signalističkoj poeziji’’, Nasleđe, god. XII, broj 31, 2015, str. 81-96.

2898. Ivana Palibrk ‘’Karakteristični grafostilematski postupci u modernoj angloameričkoj i srpskoj književnosti’’http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/8540/Disertacija.pdf?sequence=1 (o signalizmu str. 60-68)

2899. Dušan Stojković, ‘’Planetarni intervjui Miroljuba Todorovića’’, Gradina, broj 82-83, 2018, str. 291-298.

2900. Jelena Marićević http://casopiskult.com/kult/carte-diem/poetika-ptice-grabljivice/

2901. Uroš Ristanović http://casopiskult.com/kult/carte-diem/polni-splet/

2902. Rajna Cvetković http://casopiskult.com/kult/carte-diem/sesto-culo-miroljuba-todorovica/

2903. Marijana Jelisavčić http://casopiskult.com/kult/carte-diem/signaliziranje-rikosetiranje-citaoca/

2904. Mirjana Bojanić Ćirković http://casopiskult.com/kult/carte-diem/romaneskni-razlicnik-miroljuba-todorovica/

2905. Nikola  Pešić https://www.academia.edu/…/Marina_Abramovi%C4%87_u_signaliz…

2906. Milena Kulić, ’’Blistavi cvetovi signalizma’’ http://casopiskult.com/kult/carte-diem/blistavi-cvetovi-signalizma/

2907. Dušan Stojković, ’’Marina Abramović – signalistkinja’’ http://casopiskult.com/kult/carte-diem/marina-abramovic-signalistkinja/#.WyDLAszu-lo.facebook

2908. Hana Younis, ’’Daša Jelić’’ http://www.rastko.rs/cms/files/books/577a45d88f127

2909. Ivan Šterleman, ’’Dada kompjuter’’ https://islidedoc.org/document/ivan-sterleman-dada-kompjuter

2910, Slobodan Škerović, ’’Signalistička mašina’’ http://casopiskult.com/kult/carte-diem/signalisticka-masina/

2911. Fedor Marjanović, ’’Signal slobode’’ http://casopiskult.com/kult/carte-diem/signal-slobode/#.Wyk66O1OBaE.facebook

2912. Jelena Marićević, ’’Brkovi pesničke svesti’’ http://casopiskult.com/kult/carte-diem/brkovi-pesnicke-svesti/

2913. Jelena Zelenović, ’’Četvoroglavi Vid’’ http://casopiskult.com/kult/carte-diem/cetvoroglavi-vid/

2914. Dušan Stojković, ’’Signalist tumači signalizam’’, Trag, broj 54, maj 2018, str. 156-161.

2915. Dušan Stojković, ’’Proza koja opčinjava’’, Savremenik  broj 247-248-249, 2018, str. 94-102.

2916. Božidar Šujica, ’’Čovek koji je platio svoje’’ (O Ljubiši Jociću), Danas, subota-nedelja 16-17 jun, 2018.

2917. Dragan Boguitović, ’’Kreativna laboratorija’’, Večernje novosti, god. LXV, petak 29. jun 2018.

2918. Ivan Šterleman, ’’Svežina scijentizma’’, Zlatna greda, god. XVIII, broj 195-196, januar-februar 2018, str. 8-11.

2919. Jelena Marićević, ’’Šatro priče o životinjama’’, Zlatna greda, god. XVIII, broj 195-196, januar-februar 2018, str. 13-15.

2920. Mirjana Bojanić Ćirković, ’’Poetika signalističkog romana Slobodana Škerovića’’, Zlatna greda, god. XVIII, broj 195-196, januar-februar 2018, str. 18-22.

2921. Dušan Stojković, ’’Filmska poezija Ilije Bakića’’, Zlatna greda, god. XVIII, broj 195-196, januar-februar 2018, str. 64-65.

2922. Miroljub Todorović, Izvori signalizma http://www.everest.rs/IZVORIsignalizma.pdf

2923. Dušan Stojković, Planeta signalizam http://www.everest.rs/PLANETASignalizam.pdf

2924. Planeta signalizam http://www.valjevskaposla.info/bogojevic-u-planeti-signalizam/

2925. Signalism http://ru.knowledgr.com/19597098/Signalism

2926 Typewriter Art (Miroljub Todorović) https://flashbak.com/typewriter-art-a-rich-visual-history-of-words-as-images-1893-now-44074/

2927. Signalizam https://www.arhiv-beograda.org/en/2013-12-10-17-12-38.html

2928. Signalism https://www.spectroom.com/1024949073-signalism

2929. Signalism https://wikivividly.com/wiki/Signalism

2930. Siignalism https://wikivisually.com/wiki/Category:Serbian_art_movements

2931, Signalism http://www.popflock.com/learn?s=Signalism

2932. Pavle Levi CINEMA BY OTHER MEANS  https://books.google.rs/books?id=rT1nDAAAQBAJ&pg=PA98&lpg=PA98&dq=signalism&source=bl&ots=FfI9egC37w&sig=v5BH3g_TF-0Zt0qPz5LLUOD_jYU&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiD24WCjITdAhXmMewKHZXHAuE4HhDoATAEegQIBhAB#v=onepage&q=signalism&f=false

2933  http://casopiskult.com/tag/miroljub-todorovic/?sr_pismo=lat

2934. K. N. ’’Ko to korača desnom’’ Književne novine, god. LXX, broj 1275-76, jul-avgust, 2018, str. 1-3.

2935. Ivan Šterleman, ’’Estetika signalizma’’, Književni pregled, broj 17, april-maj-jun 2018, str. 17-19.

2936. Dušan Stojković, ’’Marina Abramović – signalistkinja’’, Istok, god. V,  broj 17, 2018, str. 147-151.

2937. Dušan Stojković, ’’Signalistička pesnička enciklopedija’’ u ’’Šumadijske metafore’’, Centar za kulturu Mladenovac, 2018, str. 19-21.

2938. Dušan Stojković, ’’Signalistička pesnička enciklopedija’’ u Miroljub Todorović ’’Iz oka snovidećeg’’, Centar za kulturu Mladenovac, 2018, str. 132-150.

2939. Miroljub Todorovic, ’’Artist Postage Stamps’’ http://www.artpool.hu/MailArt/chrono/1981/Todorovic.html

2940. Klaus Groh ’’Aktuelle kunst in Osteuropa’’

http://www.artpool.hu/2015/Groh/index.html

2941. SIGNALIZAM Salon MSU 1975 http://www.artpool.hu/MailArt/chrono/1975/Signalizam.html

2942. Miroljub Todorovic Lomholt Mail Art Archive http://www.lomholtmailartarchive.dk/search?utf8=%E2%9C%93&q=miroljub+todorovic

2943. Miroljub Todorović, ’’Signalistička istraživanja’’ – ’’Signalist Explorations’’, Galerija SKC, Beograd, 1973 http://www.artpool.hu/MailArt/chrono/1973/Signalist.html

2944. Dragan Bogutović, ’’Ogledalo čudesnog’’, Novosti, petak 12. oktobar 2018.

2945. Dušan Stojković, ’’Planetaarni intervjui Miroljuba Todorovića’’, Gradina, broj 82-83, 20118, str. 289-296.

2946. Vladimir B. Perić, Galaksija signalizam, Кnjiževne novine, god. LXX, broj 1277-78, septembar-оktobar 2018, str. 15.

2947. Viktorija Gajta, ’’Ilija Bakić fantasta iz Vršca’’ https://www.pancevo.city/vrsac-si-ti/ilija-bakic-fantasta-iz-vrsca/

2948. Jelena Zelenović, ’’Četvoroglavi Vid’’, Bdenje, broj 57-58, god. XVI, jul-decembar 2018, str. 133-138.

2949. Slobodan Škerović, Signalistička mašina, Savremenik broj 270-271-272, 2018, str. 47-51.

2950. Uroš Ristanović, Polni splet, Savremenik broj 270-271-272, 2018, str. 51-52.

2951. Jelena Marićević, Poetika ptice grabljivice, Savremenik broj 270-271-272, 2018, str. 53-54.

2952. Jelena Marićević, Brkovi pesničke svesti, Savremenik broj 270-271-272, 2018, str. 55-56.

2953. Marko Đukić, Kjluč za govno, Savremenik broj 270-271-272, 2018, str. 56-63.

2954. Jelena Marićević Balać, Tragom bisernih minđuša srpske književnosti, Naučno udruženje za razvoj srpskih studija, Novi Sad, 2018.

2955. Tokovi signalizma, zbornik, Everest Media, Beograd, 2018.

2956. Miroljub Todorović, ’’Čarobna lampa’’, Everest media, Beograd, 2018.

2957. Branislav Petrović, ’’S antologijom Ostoje Kisića...’’ u knjizi ’’Ne ubiti pticu drozda’’, Službeni glasnik, Beograd, 2018, str. 314 – 317.

2958. Fedor Marjanović, ’’Signali slobode’’, Književne novine, god. LXX, broj 1279-80, novembar-decembar, 2018, str. 17.

2959. Jovanka Vukanović, ’’Najnepokorniji deo našeg bića’’, Književne novine, god. LXX, broj 1279-80, novembar-decembar, 2018, str. 14.

2960. Mirjana D. Bojanić Ćirković, ’’Summa signalizma iz usta zvezdoznanca’’, Philologia Mediana, broj 10, 2018, str. 713 – 717.

2961. Marko Nedić, Savremena književnost i novi mediji u knjizi  „Trajno i prolazno” ( Kritike i eseji o srpskoj književnosti i kulturi, Leskovac, 2018, str. 90, 94, 100-101.

2962. Miroljub Todorović, Izvori signalizma („Signalizam oslobađa jezičku energiju”), Književni pregled, god. IX, broj 18, 2018, str. 64 – 68.

2963. Miroljub Todorović, Signalizam i Marina Abramović https://libartes.rs/marina-abramovic/

2964. Milena Kulić, Blistavi cvetovi signalizma, Trag, god. XIV, broj 56, decembar 2018, str. 90 – 93.

2965. Jelena Đ.Marićević Balać, Lirsko-onirički model srpske postmoderne proze, Lipar, god. XIX, broj 66, 2018, str. 303 – 310.

2965. Uroš M. Ristanović, Signaliziranje argumentima, , Lipar, god. XIX, broj 66, 2018, str.295 – 301.

2966. Miroljub Todorović, Gordana, (Odlomak iz Dnevnika) u: „ Gordana Todorović sabrana dela III”, 2018, str. 237.

2967. Marija Nenezić, Naučnofantastična poezija – poezija nauke ili bauk kritike http://fantasticnivodic.com/stvarni-svet/eseji/2018/10/naucnofantasticna-poezija-poezija-nauke-ili-ba

2968. Miodrag Mrkić, ’’Signalizam na zaustavnoj traci’’ u knjizi ’’Kraći ogledi’’, Beograd, 2019, str. 95-96.

2969. Ivan Šterleman, ’’Trnovit put signalizma’’, Književni pregled, broj 19, oktobar-novembar-decembar, 2018, str. 36 – 55.

2970. Biserka Rajčić, ’’Nadrealista na biciklu’’ (Intervju sa Jakubom Kornhauzerom), Politika (Kulturni dodatak), subota 25. maj 2019, str. 3.

2971. Jelena Marićević Balać, ’’Lirsko-onirički model srpske postmoderne proze’’, Znak Sagite, god. XXVII, broj 25, Beograd 2019.

2972. Slobodan Maldini, ’’Signalizam i Signal’’ u: ’’Istorija srpske umetnosti XVIII – XX vek’’, Beograd, 2018, str. 580.

2973. Slobodan Maldini, ’’Miroljub Todorović’’ u Atlas likovnih umetnika primenjene umetnosti i dizajnera Srbije 21. – vek’’, Beograd, 2014, str. 776 – 777.

2974. Dr Jelena Đ. Marićević Balać, ’’Tata Mata emblemata, poezija Pop D. Đurđeva u svetlu emblematike’’ u: ’’Pesničke igre i poigravanja Popa D. Đuirđeva’’, Lazarevac, 2019, str. 45 – 57.

2975. Dr Danica Stolić, ’’Dva tipa vizualizacije u zbirci ’Poezija koja gleda’ Popa D. Đurđeva’’ u: ’’Pesničke igre i poigravanja Popa D. Đurđeva’’, Lazarevac, 2019, str. 59 – 77.

2976. Sanja Perić, ’’Živa tradicija Renesanse i Baroka u srpskoj književnosti’’, Letopis Matice srpske, septembar, 2019.

2977. M. A. K. ’’Nagrade smotre ’Umetnost danas’’’, Novosti, petak ,

6. septembar, 2019.

2978. Slobodan Maldini, ’’Čistači’’, Novosti, petak, 27. septembar, 2019.

2979. Miroljub Todorović, ’’Pismo Marini Abramović’’

https://libartes.rs/miroljub-todorovic-pismo-marini-abramovic/

2980, Miroljub Todorovic ‘’SIGNALISMO 1970’’ u: Patrizio Peterlini,

''Revoluzione a parole'' (Poesia sperimentale internazionale dal 1946

a oggi, Manifesti e testi teorici), Danilo Montanari Editore, 2019,

str. 222 – 224.

2981. Tihomir Petrović, ’’Slikovna pesnička reč za decu’’ u: ’’Poetska

slikovnica’’,  Banatski kulturni centar, Novo Miloševo, 2019.

2982. Dušan Stojković, ’’Nova torba šatro priča’’, Srpska vila, broj

50, oktobar 2019, str. 117 – 124.

2983. D, Bt. ’’Todorović u antologiji’’ (eksperimentalna poezija),

Novosti, utorak, 13. novembar 2019.

2984. Uroš Ristanović, ’’Književnost bisernih minđuša’’, zbornik

Matice srpske za književnost i jezik, knjiga 67, sveska 2, 2019.

2985. Miroljub Todorović, ’’Birokratija i avangarda’’, časopis ASA,

(Asocijacija srpskih arhitekata )broj 3, Beograd, 2019, str. 70 - 74.

2986. Zoran Popović, ’’Signalizam, jedna moja avantura, časopis ASA,

(Asocijacija srpskih arhitekata ) broj 3, 2019, str. 75 – 77.

2987. Slobodan Maldini, Sofija Lancoš Malldini, ’’Miroljub Todorović’’

u: ATLAS 2, Asocijacija srpskih arhitekata, Beograd, 2019, str. 154.

2988. Razgovor o Miroljubu Todoroviću: Jelena Marićević, Ivan Šterleman, Svetlana Rajičić Perić, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd, 24.10.2019. VEK SRPSKE AVANGARDE, od .1:23:00, https://www.youtube.com/watch?v=g8TEM8kpwVY

2989. Slobodan Škerović i Vasilije Milnović, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd, 18.12.2019. VEK SRPSKE AVANGARDE,  od 38:20, https://www.youtube.com/watch?v=b5UuC7QsXT4&t=6s

2990. Dr Jelena Đ. Marićević Balać, ‘’Beli stepenik na konkretnom

kvadratu’’, Letopis Matice srpske, decembar 2019, str. 953 – 958.

2991. Mirjana D. Bojanić Ćirković, ‘’Mala spika – zmaj žvaka:

šatrovački jezik kao poetički signal romana ‘Boli me blajbinger’

Miroljuba Todorovića’’ u: ’’Opscena i druga kolokvijalna leksika u

srpskom i makedonskom jeziku’’ (zbornik radova), Filološki fakultet,

Niš, 2019, str. 23 – 40.

2992. Dušan Stojković, ’’Signalizam na dlanu’’, Koraci broj 11 – 12,

2019, str. 139 – 143.

2993. Mirjana Bojanić Ćirković, Tragom bisernih minđuša srpske

književnosti’’, Philologia Mediana, broj 11, 2019, Niš.

2994. Dr Snežana Trstenjak, ’’Signalistički most između poezije,

ilustracije i animacije’’

http://www.rastko.rs/cms/files/books/5ea1df9859d22

2995. Sanja Jugović, ’’O projektu ’Eho kratkih slika’ Snežane

Trstenjak’’ ://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/ http 16377

2996. Ivan Šterleman DADA KOMPJUTER

https://www.academia.edu/9443550/Ivan_%C5%A0terleman_-_Dada_computer?swp=rr-rw-wc-33606667

2997. Rajko Blagojević MANIFESTI SIGNALIZMA

http://prozaonline.com/2015/11/04/rajko-blagojevic-manifesti-signalizma/

2998. Miloš Jocić ALIEN PTT: O hibridnoj poemi "Kiborg" i

interstelarnom mejl-artu Miroljuba Todorovića

https://www.academia.edu/9818180/ALIEN_PTT_O_hibridnoj_poemi_Kiborg_i_interstelarnom_

2999. Miloš Jocić SNOVI LJUBIŠE JOCIĆA: Povodom poslednjih pesničkih zbirki nadrealiste i signaliste Ljubiše Jocića

https://www.academia.edu/8975066/SNOVI_LjUBI%C5%A0E_JOCI%C4%86A_Povodom_poslednjih_pesni%C4%8Dkih_zbirki_nadrealiste_i_signaliste_LJubi%C5%A1e_Joci%C4%87a

3000. K. R. Pesnička zbirka Miroljub Todorovića na poljskom, Politika,

5. maj 2020, str. 14.

3001. Miloš Jocić OKULTNE MAŠINE IZ BALKANIJE

https://www.academia.edu/14667999/OKULTNE_MAŠINE_IZ_BALKANIJE_O_neoavangardnom

3002. Jelena Krunić, SIGNALIZAM I NOVI MEDIJI

https://www.academia.edu/4918640/Signalizam_i_novi_mediji

3003. Ivan Šterleman, RAĐANJE SIGNALA (Signalistički manifesti 1967 – 1970), Letopis Matice srpske, april 2020, str. 454 – 463.

http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_505_4/07%20Sterleman.pdf

3004. D. Bg. ’’Todorović na poljskom’’, Novosti, god LLXVII, utorak,

9. jun, 2020.

3005. Anonim, ’’Svinja je odličan plivač’’, Krakov, mart, 2020.

https://www.biuroliterackie.pl/biuletyn/miroljub-todorovic-swinia-najlepszym-plywakiem/

3006. Jakub Kornhauser, Pogovor u knjizi ‘’Svinja je odličan plivač’’,

Krakov, mart, 2020.

https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/duchu-dadaistycznej-dezynwoltury/

3007. Joanna Orska, O knjizi ‘’Svinja je odličan plivač’’, Krakov, mart, 2020. 

https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/co-sygnalizuje-waz/

3008. Intervju povodom knjige ‘’Svinja je odličan plivač’’, Krakov, mart, 2020. 

https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/wyzwolenie-jezyka/

3009. Dušan Stojković, ’’Budni snovi Dejana Bogojevića’’, u knjizi

Dejana Bogojevića ’’Kakav kraj traži raj’’ (signalistička drama),

Valjevo, 2020.

3010. Zoran Stefanović, ’’I muze će  se vratiti kao misli na ispašu’’,

3009. u knjizi Dejana Bogojevića ’’Kakav kraj traži raj’’

(signalistička drama), Valjevo, 2020.

3011. Željko Barišić, ’’Šta sve Dejan Bogojević može’’, u knjizi

Dejana Bogojevića ’’Kakav kraj traži raj’’ (signalistička drama),

Valjevo, 2020.

3012. Dragan Bogutović, ’’Neodoljivi jezik’’, Novosti, utorak, 25. avgust 2020.

3013. Branislava Džgurski, ‘’Reč u virtuelnom prostoru i srpska elektronska književnost’’, Ulaznica, 5, 2010.

3014. Nemanja Radulović, ‘’Signalizam’’ u knjizi ‘’Podzemni tok (II), Službeni glasnik, Beograd, 2020, str. 448 – 468. 

3015. Dragan M. Đorđević, ‘’Legitimacija za Miroljuba Todorovića’’,

str. 79-83 u: ‘’Ideje konceptualne umetnosti’’ (doktorska diertacija),

Beograd, https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1276/Doktorat.pdf?sequence=1

3016. O knjizi ‘’I onda cvetić počne da ima noge’’

https://dmwostok.wixsite.com/wostok/post/i-onda-cveti%C4%87-po%C4%8Dne-da-ima-noge?fbclid=IwAR08KyCuWsfgQkS_hnLg7yxzudTFZkcPVDhsgbOhL2XBfv4cf-v_1k-rG4Q

3017. Ljiljana Lukić, ‘’Postojanje u nemogućoj varijanti’’, časopis Trag, broj 63-64, decembar 2020, str. 138-142. 

3018. https://www.kulturatka.pl/2020/02/26/todorovic-w-przekladzie-kornhausera-i-siewior-na-stacje-literatura-25/

3019. https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/ksiazki/swinia-najlepszym-plywakiem/

3020. https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/utwory/swinia-najlepszym-plywakiem/

3021. Jakub Kornhauser https://m.facebook.com/watch/?v=684319282487658&_rdr

3022. Ljiljana Lukić, ‘’Između stvarnosti i fikcije’’, Buktinja, broj
68-69, 2020, str. 198-201.

3023. Dušan Stojković, ’’Esejističko promišljanje signalizma –
umetnosti trećeg milenijuma’’, Buktinja, broj 68-69 2020, str.
183-197.

3024. Ljiljana Lukić, ’’Na razmeđi snova i jave’’, Nova Zora, broj
69-70, proljeće-ljeto 2021, str. 217- 223.

3025.  Žarko Milenković, ’’Ona koja nosi britvu’’, Koraci, broj 4-6
2021, str. 176-178.

3026. Slobodan Škerović, ’’Mit o mašini’’, Biblioteka Signal, Everest
media, Beograd, 2021.

3027. Ivan Šterleman, ’’Ka estetici signalizma’’ Koraci, broj 4-6
2021, str. 155-165.

3028. Žaklina Ratković, ‘’Znaci vremena: Crteži i grafike, u kolekciji Muzeja savremene umetnosti’’, u katalogu ‘’Refleksije našeg vremena’’, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 2021, str. 67, 198.

3029. Miroslav Karić, ‘’Kroz portret’’, u katalogu ‘’Refleksije našeg vremena’’, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 2021, str. 112, 121.

3030. Dušan Stojković, ’’Esejističko promišljanje signalizma – umetnosti trećeg milenijuma’’, Buktinja broj 68-69, 2020, str. 183-197.

3031. Jelena Marićević Balać, ‘’Tematski broj o signalizmu’’, Trag broj 66, maj 2021, str. 53.

3032. Jakub Kornhauzer, ‘’U duhu dadaističke drskosti’’, Trag broj 66, maj 2021, str. 54-56.

3033. Joana Orska, ‘’Šta signalizuje zmija’’, Trag broj 66, maj 2021, str. 57-61.

3034. Dušan Stojković, ‘’Signalizam i nadrealizam’’, Trag broj 66, maj 2021, str. 62-75.

3035. Ivan Šterleman, ‘’Uvod u estetiku signalizma’’, Trag broj 66, maj 2021, str. 76-89.

3036. Miroljub Todorović, Manifesto of Signalism u Patrizio Peterlini    Rivoluzione a parole Poesia sperimentale internazionale dal 1946 a oggi. Manifesti e testi teorici, Danilo Montanari Editore, 2019.

3037. Dušan Stojković, ’’Pesme iz Pandorine kutije’’, u knjizi ’’Zvezde reči sa dna bića’’, 2021.

3038. Zoran Stefanović, ’’Signalizam, skrivena dimenzija srpske i jugoslovenske umetnosti performansa’’, Savremenik broj 306-307-308, 2021, str. 82-96.

3039. Milena Kulić, ’’Ljubiša Jocić – poslednji Mohikanac nadrealizma i njegova signalistička teorija’’, Savremenik broj 306-307-308, 2021, str. 97-104.

3040. Ana Đ. Stevanović, ’’Preispitivanje žanrovskih obrazaca u srpskoj lirici avangardnog i neoavangardnog opredeljenja’’ (doktorska disertacija), Beograd, 2021, str. 28, 84-89, 103-106, 116, 137, 145.

3041. Dušan Stojković, ’’Signalizam – demistifikacija tradicionalne poezije’’, Srpska vila broj 54, novembar 2021, str. 91-101.

3042. Milena Kulić, ’’Ljubiša Jocić – poslednji Mohikanac nadrealizma i njegova signalistička teorija’’ u Deset vekova srpske književnosti, knjiga 142, izdavački centar Matice srpske, Novi Sad, str. 199-207.

3043. Dušan Stojković, ’’Signalizam sagledan iznutra’’, Nova zora,
jesen, 2021, str. 192-201.

3044. TUMAČENJA SIGNALIZMA, zbornik, Biblioteka Signal, Everest media, Beograd, 2021.

3045. Marija Vagner, ’’Elementi signalizma i tradicije u pesmi Otežali
smo sebi put’’ https://www.academia.edu/Documents/in/Miroljub_Todorovi%C4%87

3046. Miroljub Todorović, ’’Tokovi signalizma’’, časopis ’’Asa’’ broj
10-11, Beograd, 2022, str. 142-147.

3047. Milica Dimitrijević, ’’Stvari vibrantne o našim
avangardistima’’, Politika, nedelja 13. februar 2022.

3048. Milivoje Pavlović Koncepcija planetarne kulture
http://elibrary.matf.bg.ac.rs/handle/123456789/1173
3049. Milivoje Pavlović Signalizam na međunarodnoj avangardnoj sceni
http://www.rastko.rs/rastko/delo/15194

3050. TUMAČENJA  SIGNALIZMA (zbornik)
http://www.rastko.rs/knjizevnost/signalizam/delo/16854

3051. Miroljub Todorović | Wszystkie książki, wywiady, artykuły
https://lubimyczytac.pl/autor/203863/miroljub-todorovic

3052. Miroljub Todorović, ’’Italijanska i srpska neoavangarda’’
https://libartes.rs/miroljub-todorovic-italijanska-i-srpska-neoavangarda/

3053, Miroljub Todorović, ’’Dnevnik 1983’’
http://www.alma.rs/knjizevni-pregled/broj04/kp64.html

 3054. Wordsimilarity.com › сигнализам
https://wordsimilarity.com/sr/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC

3055. Signalizam https://www.youtube.com/watch?v=kMpvk_hUopo
Signalizam https://hr2hr.wiki/wiki/Signalism

3056. K. P. ‘’Tri knjige o teoriji i poetici signalizma’’. Politika
11. april 2022.

3057. Signalism https://monoskop.org/Signalism

3058. Signalism https://artsandculture.google.com/entity/signalisme/m010xby48

3059. Project Signalism.ML | signalism.github.io https://signalism.ml/

3060.Signalism https://www.academia.edu/Documents/in/Signalism

3061. Signalism https://www.spectroom.com/1024949073-signalism

3062. Signalism definitions https://www.encyclo.co.uk/meaning-of-signalism

3063. Serbia and Signalism Poetry
http://patrickjsammut.blogspot.com/2009/01/serbia-and-signalism-poetry.html

3064. Signalism造句 - 查查在线词http://www.ichacha.net/zaoju/signalism.html

3065. Rhiyome https://rhizome.org/community/40067/

3066. Definition of Signalism https://www.wordaz.com/Signalism.html

3067. Hyperleap https://hyperleap.com/topic/Signalism

3068. Biblioteka Yumpu
https://www.yumpu.com/xx/document/view/32399510/-the-century-of-signalism/2

3069. Alchetron.com › Miroljub-Todorović
https://alchetron.com/Miroljub-Todorovi%C4%87

3070. Signalism - frwiki.wiki https://pt.frwiki.wiki/wiki/Signalisme

3071. Signal, International Review of Signalist Research
https://gag.wiki/article/Signal,_International_Review_of_Signalist_Research

3072. Innervisons https://www.innervisions.com/archive/miroljub-todorovi

3073. Signal https://wikijii.com/wiki/Signal,_International_Review_of_Signalist_Research

3074. Signal https://www.boo-hooray.com/pages/books/6105/beograd/signal-no-6-7-november-1972-marina-abramovic-sound-environment-white

3075. Signal https://plex.page/Signal_International_Review_Of_Signalist_Research

3076. Synializm https://stringfixer.com/tr/Signalism

3077. Miroljub Todorović
https://www.wiki.en-us.nina.az/Miroljub_Todorovi%C4%87.html

3078. Jelena Marićević Balać ’’Zbirka ’Svinja je odličan plivač’
(1971) u svetlu srpsko-poljskih veza’’, Zbornik radova Filozofskog
fakulteta u Prištini, LI (2), 2021 str. 3-17.

3079. Orsholits, Gorica. “Autopoetics of sound and signs: toward
poetry by other means.” Inscriptions 4, no. 2 (July 2021): 205-213.
https://www.tankebanen.no/inscriptions/index.php/inscriptions/article/view/118/82

3080. Aleksa Đukanović, “Šest decenija signalizma”, Politika, broj 38980 godina CXIX, subota 4. jun 2022, Kulturni dodatak, str. 9. 

3081, Dragan Bogutović, “Neovangardni pokret’’ (zbornik Tumačenja
signalizma), Novosti, Kulturni dodatak, Utorak 14. jun 2022.

3082. Maša Vujnović, “Umetnost poštom – Mail-Art”, Kulturni centar
Vojvodine, Novi Sad, 2020.

3083. Lazar Bukumirović, “Signal je odličan plivač’’, Letopis Matice srpske, jun 2022, str. 1173-1177.

3084. Jelena Marićević Balać, ‘’Od Dišana do Dušana’’ u knjizi Pop D.
Đurđev ‘’Deponija’’, Novi Sad, 2022 str. 133-135.

3085. Ljiljana Lukić, ‘’Signalizam iz raznih rakursa’’, Akt god. XXII,
broj 87-88-89, 2022, str. 110-117.

3086. Miloš Kovačević, ‘’O fonološkoj poeziji – na primerima poezije
Miroljuba Todorovića’’ u zborniku ‘’Aktualna pitanja fonetike srpskog
jezika’’, Andrićev institute, Andrić grad, Višegrad, 2020, str. 358-381. [PDF] Милош М. Ковачевић1* Филолошки факултет Београд ...
doi.fil.bg.ac.rs › eb_book › ai_fonefonosj › ai_fonefonosj-2020-ch15

3087. Gorica Oršolić, „Autopoetika zvuka i znakova ka poeziji drugim
načinima“, Trag, septembar 2022, str. 97-107.

3088. Dr Jelena Marićević Balać, „Ekopotečko čitanje poljske i srpske
poezije (Vislava Šimborska i Miroljub Todorović) “, Zbornik Matice
srpske za književnost i jezik, sveska 2, 2022, str. 503-516.

3089. A. Đukanović, „Nova knjiga Miroljuba Todorovića“ Politika 1. jun 2023. Beograd str. 12. https://www.politika.rs/scc/clanak/555825/miroljub-todorovic

3090. Miroljub Todorović, ’’Gajba za klebecane’’ (Šatro roman  u 277
žvaka i 70 slika), Projekat Rastko i Everest Media, Beograd 2023.
http://www.skd.rs/wp-content/uploads/biblioteka/MiroljubTodorovicGajba.pdf

3091. Aleksa Đukanović, ‘’Šest decenija signalizma’’, u knjizi
‘’Lirika, eseji dnevnici’’, Beograd, 2023, str. 122 – 124.
3092. Marija Vagner, ‘’Traganje za novim horizontom’’, časopis
‘’Bdenje’’ broj 76, god. XXII, april – maj, 2023, str. 177 – 187.

3093. Dušan Stojković, ’’Vitalnost signalizma’’
https://prozaonline.com/2011/05/16/dusan-stojkovic-vitalnost-signalizma/

3094. Milivoje Pavlović, ’’Vreme signalizma – danas, ovde i još po
negde’’
https://prozaonline.com/2011/09/19/prof-dr-milivoje-pavlovic-vreme-signalizma-danas-ovde-i-jos-ponegde/

3095. Dejan Žikić, ’’Signalizam u istoriji neoavangarde’’
https://prozaonline.com/2011/01/21/dejan-zikic-signalizam-u-istoriji-neoavangarde/

3096. Joana Orska, ’’Šta signalizuje zmija?’’
http://prozaonline.com/2022/01/20/joana-orska-sta-signalizuje-zmija/

3097. Dušan Stojković, ’’Stoleće po stoleće – signalizam’’
https://prozaonline.com/2015/06/16/dusan-stojkovic-stolece-po-stolece-signalizam/

3098. Milovan Ćurčić, ’’Verbalno-vizuelni roman’’
https://prozaonline.com/2013/02/26/milovan-curcic-verbalno-vizuelni-roman/

3099. Guillermo Deisler, ’’Signalizam Miroljuba Todorovića – jedna
kosmička svest’’
https://prozaonline.com/2021/04/14/guillermo-deisler-signalizam-miroljuba-todorovica-jedna-kosmicka-svest/

3100. Jakub Kornhauzer, ’’U duhu dadaističke drskosti’’
https://prozaonline.com/2022/01/09/jakub-kornhauzer-u-duhu-dadaisticke-drskosti/

3101. Isidora Ana Stambolić, ’’Teme srpskog srednjeg veka u
signalizmu’’
https://prozaonline.com/2016/06/08/isidora-ana-stambolic-teme-srpskog-srednjeg-veka-u-signalizmu/

3102. Dušan Stojković, ’’Zahuktali voz signalizma’’
https://prozaonline.com/2014/06/24/dusan-stojkovic-zahuktali-voz-signalizma/

3103. Dušan Stojković, ’’Čitanje između reči’’
https://prozaonline.com/2010/06/15/dusan-stojkovic-citanje-izmedu-reci/

3104. Gorica Oršolić, ’’Autopoetika zvuka i znakova: ka poeziji drugim
načinima’’
https://prozaonline.com/2023/08/03/autopoetika-zvuka-i-znakova-ka-poeziji-drugim-nacinima/

3105. Vesna Trijić, ''Gajba za klebecane'', Kulturni dnevnik RTS, 1 VIII
2023
https://www.youtube.com/watch?v=ShBSDXj8pGY

3106. Senka Rastivojević i Miroslav Karić. Think about Signalism u katalogu „Stvari vibrantne - stvari svečane“. Muzej savremene umetnosti, Beograd, 2022, str. 661-671.

3107. Ana Ofak ‘’Miroljub Todorović – Artworks’’ https://www.innervisions.com/archive/miroljub-todorovi

3108. Radovan Popović, ''Srpski književni zverinjak'', Službeni glasnik, Beograd, 2011, str.536.

3109. SIGNALISM https://aesthetics.fandom.com/wiki/Signalism?file=Sm7.jpg

3110. SIGNALISM https://aspace.lib.uiowa.edu/subjects/3486?&page=2

3111. Dušan Stojković, ’’Vrtoglavice kritičarske nesanice’’, Presiing 2023, str. 32.

3112. Dušan Stojković, ’’Planetarni signalizam’’ (Antologija signalističke poezije), Presing, 2023.

3113. ’’Planetarni signalizam’’, Politika, broj 39533 god. CXX, 18. 12. 2023, str. 13. https://www.politika.rs/scc/clanak/590085/Planetarni-signalizam

3114. Ljiljana Lukić, Signalizam iz raznih rakursa Srpska vila broj 58, novembar 2023. str. 72-79.

3115. Bogdan A. Popović, Lirika Avangardnog pesnika, NIN, 4. oktobar 2001. https://www.nin.rs/2001-10/04/20033.html

3116. Miroljub Todorović, Planetarna komunmikacija,  časopis ASA (arhitektura, nauka, umetnost) broj 14, 2023, str. 90-97. Beograd.

3117. Manifest signalizma Miroljub Todorović (1968). https://abcprotiv123.com/?p=309

3118. Miroljub Todorovic: Artists Postage Stamps https://artpool.hu/MailArt/chrono/1981/Todorovic.html

3119. Živan Živković, Signalistička scijentistička poezija’ https://www.art-anima.com/zivan-zivkovic-signalisticka-scijentisticka-poezija/

3120. Poetika signalizma https://prostorprostor22.wordpress.com/2020/07/28/poetika-signalizma/

3121. Dušan Stojković, Filmska poezija Ilije Bakića http://ilijada.blogspot.com/2018/03/blog-post.html?m=1

3122. Dušan Stojković, Antologija Ostoje Kisića u knjizi Vrtoglavice kritičarske nesanice, Mladenovac, 2023, str. 45-52.

3123. Dušan Stojković, Signalistički poetski zvezdgrad u knjizi Planetarni signalizam, Presing, 2023, str. 5-76.

3124. Dušan Stojković, Antologija signalizma https://prozaonline.com/2024/03/07/dusan-stojkovic-antologija-signalizmadusan-stojkovic/

3125. Milivoj Anđelković, Antologija signalizma, Savremenik broj 330-331-332, 2024, str. 80-83.

3126. V. N. Hrabro suprotstavljanje kanonima, Večernje novosti (Kultura, str. 42) 30. april, 1. i 2. maj 2024, Beograd.

3127. SIGNALISM https://aesthetics.fandom.com/wiki/Signalism

3128. Zbirka ‘’Svinja je odličan plivač’’ (1971) u svetlu srpsko-poljskih odnosa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=986659

3129. Živan Živković, ’’Scijentistička poezija Slobodana Pavićevića’’ u: Radovi na putu (zbornik), Kragujevac, 2024, str. 48-54.

3130. Dobrica Kamperelić, ’’Oživelo skladište imaginacije’’ u: Radovi na putu (zbornik), Kragujevac, 2024, str. 55-57.

3131. Mirko Demić, ’’Slobodan Pavićević u neoavangardnim tokovima’’ u: Radovi na putu (zbornik), Kragujevac, 2024, str. 58-62.

3132. Marijana Jelisavčić Karanović, ’’Snovi u torbi: horor i signalizam’’ https://www.kcns.org.rs/agora/snovi-u-torbi-horor-i-signalizam/

3133. Dušan Vidaković, ‘’Signalizam u srcu planetarne avangarde’’ (intervju sa Dušanom Stojkovićem) Književne novine broj 1344, maj 2024.

3134. Mirko Demić https://mirkodemic.com/2024/05/28/slobodan-pavicevic-u-neoavangardnim-tokovima/

3135. Radojica Tautović, ’’Pesma naučno-tehničke revolucije’’  Književne novine 23. 5. 1970. https://pretraziva.rs/anzeigen/knjizevne-novine/1970-05-23/5

3136. ‘’Signalizam u noći’’, Zagreb https://kulturpunkt.hr/najava/akcija/signalizam-u-noci/

3137. Draško Ređep ’’Magična planeta signalizma’’, NIN

https://www.nin.rs/arhiva/vesti/2482/magicna-planeta-signalizma

3138. Objavljen filozofski sf roman https://www.photontide.org/objavljen-filozofski-sf-roman/

3139. Roman ’’Futurista u odstupanju ili univerzijada’’ https://www.photontide.org/roman-futurista-u-odstupanju-ili-unezverijada/

3140. Milivoje Pavlović, ’’Miroljub Todorović, signalističko osvajanje slobode’’ u knjizi Deset portreta deset razgovora, Službeni glasnik, Beograd, 2024, str. 583-636.

3141. Jovan Ljuštanović, ‘’Slikovite pesme’’ https://vreme.com/kultura/slikovite-pesme/


No comments:

Post a Comment