Friday, August 14, 2009

SIGNALIZAM II

Ljubiša Jocić


1.

Signalizam, za koji smo rekli da je stvaralački pokret rođen u našoj zemlji, i što ćemo uvek ponavljati kad o signalizmu bude reč, planetarna je komunikacija. Shvatajući da je naša planeta sve više "globalno selo", da savremeni elektronski mediji čine informacije gotovo trenutačnim, da je svet sve više sličan okeanu uvek jednakom samom sebi, signalizam kao umetnost teži da postane planetarna umetnost elektronskih mogućnosti.

2.

Signalizam jašući na čudesnom, tako malo poznatom, neuhvatljivom elektronu, već obilazi Zemlju.

3.

Naslućujući pulsaciju atoma, najmanjeg praha na ovoj zemlji, svake čestice našeg bića sa krajnjim granicama kosmosa, ako one uopšte postoje, signalizam ispituje mogućnosti da novim metajezikom proizišlim iz ovladavanja baš tim tajnama elektrona izrazi – više nego što je to ikad ranije uspelo poeziji – samu beskrajnost kosmosa.

4.

Težeći novom jeziku, jureći na elektronu, signalizam ne odbacuje ni jedno do sada poznato sredstvo komunikacije, informacije, ni jedno iskustvo nauke, ni jedno iskustvo dosadanjih umetnosti, ni slikarstva, ni muzike, ni jezika, književnosti, ni jedno dosadašnje iskustvo čovekove svesti, strasti, razuma, imaginacije, intuicije. Da bi smo se razumeli, pomenućemo jedno svedočenje nekog misionara o kojem govori Levi Bril: Neki crnac stajao je pored nekog drveta i nešto govorio. Upitan šta to radi, rekao je da oni, ljudi ovog plemena, sa udaljenim drugim plemenom tako razgovaraju, jer su siromašni, pa nemaju telefon. Možda je ova priča i izmišljena, ali ova fantastika može da postane realnost. Zašto mogućnosti kompjutera, televizije, telefona ne bi čovek našao u sebi. I kad budemo njima ovladali, čudićemo se kako nam je sve to bilo na dohvat ruke. Ali pre nego što se to u potpunosti desi, signalizam je dao sebi reč da preispita sve medije do sada poznate, da im postavi nova pitanja, prizivajući pri tome i nauku.

5.

Signalizam veruje u brži, potpuniji transfer između jednog i drugog bića, koji je bio nezamisliv pre elektronskih komunikacija; veruje da će jednog dana "deo realan i nekomunikativan nas samih naći veću saopštivost tog realnog i nesaopštivog".

6.

Signalizam zalazi u nevine, neispitane predele ljudskog duha.

7.

Signalizam nam otvara mogućnosti da budemo što jesmo, što znači da budemo ono što i ne slutimo da jesmo. Signalizam ide preko svih granica kojima se do sada čovek potvrđivao.

8.

Signalizam je znak jedne nove realnosti.

9.

Teže je promeniti jednog čoveka nego celu strukturu jednog društva. Signalizam veruje u prozračenje svakog pojedinca. Svako će iz svog tkiva izlučiti kuću od stakla. Sve će misli biti prozračene. Sve glave i sva srca biće prozračna. Reči, jezik, imali su divnu lepotu zatamnjivanja, pored toga što su mogle da budu i mutne baruštine. Ne žalite za rečima. Ne plašite se da će zbog te prozračnosti nestati dvosmisla. Zrake mnogostrukih smislova prelamaće se, zasenjivaće razumevanje. Umnožiće se čula, nastaće novi instinkti, ljudski mozak koji je dremao hiljadama godina bljesnuće u svim svojim vijugama. Čovek će misliti munjama, gromovima. Ozonski omotač, posteljica zemlje – biće poezija i plodnost će kuljati u valovima, rašćenja će biti neverovatna. I čovek će se sve brže menjati.

10.

Mi smo jednom rekli da je signalizam ludistički, agonski. Treba reći da taj ludizam nije ni tanjir, ni talir, ni crn ni beo, ni jeste ni nije. Da bi se to razumelo, setimo se naših predaka i njihovih ludizama. Markiz de Sad se igrao tminom brojeva. Rembo bljeskom samoglasnika. Evo Markizovih brojeva, poeme cifara:

"Ovo pismo ima 72 sloga koji su 72 nedelje unatrag. Ono ima u 7 redova 7 slogova koji su tačno 7 meseci i 7 dana koliko ima od 17. aprila do 22. januara 1870. Ono ima 191 slovo i 49 reči. Dakle, 49 reči i 16 redova čine 59 nedelja do 30. maja."

Rembo vidi "A crno, E plavo, I crveno, U zeleno, O plavo, samoglasnici".

Signalizam vidi takođe boje svih slova, svih azbuka, ali i svih ideograma; ali i magiju svih brojeva, boju brojeva, miris brojeva, slova, slova brojeva vidi prelamanje boja slova, smisla brojeva, dodir usana M, cvetanje A, raskošnu ženstvenost Ž, korake 11, visibabu 2, dubinu oblutka O, beskraj omege, stisnutu pesnicu Đ; vidi zavoje misli saobraćajnih znakova, propadanje krivina, kočenje crvenog kruga, nabreklost prugastu pešačkih prelaza, navrelu krv u crvenom oku semafora, kraljevski kažiprst nužnog pravca, 57 pevanje plašljivog daha prolaznika, 7 pokupljena pljuvačka sa usana posle poljubaca, 6 lagana milovanja u spavanju sa 9.

Signalizam zna da beleži ples nagih, iskravih igračica svetlosnih reklama; mlade raspevane kapi kiše, mirisne od oblaka na osušenim brušenim staklima izloga; vetrove rubina svetlosnih znakova disko-klubova; raspevane suknje vetrova na pocepanim plakatima; hijeroglife umora zaspalih ljubavnika pod zaboravljenom svetiljkom u prozorima; jutarnje drhtanje predgrađa, išarano senkama još sanjivih radnika; nizove brojeva na fasadama kuća više ženstvenih procepa tamnih ulaza; kloparanje, drhtanje, klizeće, anđeoskih liftova; neiskazanu lepotu nule; aberaciju svireposti sekire 4, fizionomiju palacavu F. M, stepenice krznene koje se spuštaju i dižu u robnim kućama u kojima se nudi revija zlatnih gomila koje putuju pod pazuhe spratova isparavajućih kupatila između dodira dvaju usana. Signalizam beleži trenje zelenih gradskih parkova sa suhim laktovima brundavih ulica kojima se tresu jezera, mora koja su se povukla podnevno, ostavljajući za sobom duge mahovine senki.

11.

Mnogi nasuprot žabljem oku zapažaju samo ono što stoji, što je ustajalo. Signalizam sve što ugleda, zapazi, sve ako je stajalo, leti, ako je letelo, stane, da bi na nov način poletelo.

12.

Ko gleda jedan film, sliku po sliku, videće samo fotografije. Ko gleda film 2 sata, treba mu dva sata da ga vidi. Signalizam se tako ne saopštava. Zamislite štos karata probijen putanjom elektrona, tako treba gledati signalizam, sve što on napravi. Film, knjiga, partitura, cela muzika od dva sata, probijena brzinom elektrona, tako izgleda signalističko delo. Priznajemo, i mi sami, takvo gledanje, još tražimo. Neumornost nas spasava svih beda i tu i tamo očekuju nas revelacije, otkrovenja.

13.

Signalizam traži da se medij-poruka prenese u celini; traži transfer najintegralnije komunikacije, informacije između svih čestica jednog i drugog bića koja su u pitanju. To nije magija, to se već u pokušajima pojavljuje kao nova realnost.

(Iz knjige ''Ogledi o signalizmu'', Beograd, 1994)

No comments:

Post a Comment